ชิปเซ็ต Intel® Q77 Express

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะของ GPU

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® BD82Q77 Platform Controller Hub

  • MM# 915673
  • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLJ83
  • รหัสการสั่งซื้อ BD82Q77
  • Stepping C1
  • MDDS Content ID 707359

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A992CN3
  • CCATS G071701
  • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN

SLJ83

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด แคช ชื่อ GPU ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Core™ i7-3770T Processor Q2'12 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000 10333
Intel® Core™ i7-3770S Processor Q2'12 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000 10336
Intel® Core™ i7-3770K Processor Q2'12 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000 10341
Intel® Core™ i7-3770 Processor Q2'12 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000 10347
Intel® Core™ i5-3570S Processor Q2'12 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10467
Intel® Core™ i5-3570T Processor Q2'12 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10470
Intel® Core™ i5-3570K Processor Q2'12 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000 10473
Intel® Core™ i5-3570 Processor Q2'12 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10479
Intel® Core™ i5-3550S Processor Q2'12 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10486
Intel® Core™ i5-3550 Processor Q2'12 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10493
Intel® Core™ i5-3475S Processor Q2'12 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000 10500
Intel® Core™ i5-3470T Processor Q2'12 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10503
Intel® Core™ i5-3470S Processor Q2'12 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10506
Intel® Core™ i5-3470 Processor Q2'12 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10510
Intel® Core™ i5-3450S Processor Q2'12 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10517
Intel® Core™ i5-3450 Processor Q2'12 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10522
Intel® Core™ i3-3250T Processor Q2'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10671
Intel® Core™ i3-3250 Processor Q2'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10673
Intel® Core™ i3-3245 Processor Q2'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000 10679
Intel® Core™ i3-3240T Processor Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10682
Intel® Core™ i3-3240 Processor Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10685
Intel® Core™ i3-3225 Processor Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 4000 10704
Intel® Core™ i3-3220T Processor Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10710
Intel® Core™ i3-3220 Processor Q3'12 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10716
Intel® Core™ i3-3210 Processor Q1'13 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2500 10732
Intel® Core™ i7-2600S Processor Q1'11 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 10964
Intel® Core™ i7-2600K Processor Q1'11 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000 10967
Intel® Core™ i7-2600 Processor Q1'11 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 10973
Intel® Core™ i5-2550K Processor Q1'12 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 10994
Intel® Core™ i5-2500T Processor Q1'11 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11045
Intel® Core™ i5-2500S Processor Q1'11 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11047
Intel® Core™ i5-2500K Processor Q1'11 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000 11049
Intel® Core™ i5-2500 Processor Q1'11 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11055
Intel® Core™ i5-2450P Processor Q1'12 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 11087
Intel® Core™ i5-2405S Processor Q2'11 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000 11116
Intel® Core™ i5-2400S Processor Q1'11 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11120
Intel® Core™ i5-2400 Processor Q1'11 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11125
Intel® Core™ i3-2130 Processor Q3'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11268
Intel® Core™ i3-2125 Processor Q3'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000 11272
Intel® Core™ i3-2120T Processor Q3'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11276
Intel® Core™ i3-2120 Processor Q1'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11280
Intel® Core™ i3-2105 Processor Q2'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 3000 11297
Intel® Core™ i3-2102 Processor Q2'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11303
Intel® Core™ i3-2100T Processor Q1'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11307
Intel® Core™ i3-2100 Processor Q1'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 2000 11312

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ G

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP ชื่อ GPU ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Pentium® Processor G2140 Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 15477
Intel® Pentium® Processor G2130 Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 15481
Intel® Pentium® Processor G2120T Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 15485
Intel® Pentium® Processor G2120 Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 15487
Intel® Pentium® Processor G2030T Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 15495
Intel® Pentium® Processor G2030 Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 15497
Intel® Pentium® Processor G2020T Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 15502
Intel® Pentium® Processor G2020 Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 15505
Intel® Pentium® Processor G2010 Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 15513

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® แบบดั้งเดิม

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP ชื่อ GPU ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Celeron® Processor G1630 Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 22546
Intel® Celeron® Processor G1620T Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 22558
Intel® Celeron® Processor G1620 Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 22560
Intel® Celeron® Processor G1610T Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 22565
Intel® Celeron® Processor G1610 Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 55 W Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors 22568

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP ชื่อ GPU ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Celeron® Processor G550T Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23061
Intel® Celeron® Processor G550 Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23063
Intel® Celeron® Processor G540T Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23067
Intel® Celeron® Processor G540 Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23069
Intel® Celeron® Processor G530 Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23076
Intel® Celeron® Processor G555 Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23083
Intel® Celeron® Processor G530T Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23087
Intel® Celeron® Processor G470 Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23091
Intel® Celeron® Processor G465 Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23095
Intel® Celeron® Processor G440 Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors 23103

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

สภาวะการใช้งาน

สภาวะการใช้งานคือสภาพแวดล้อมและสภาวะการทำงานจากบริบทการใช้งานของระบบ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของ SKU โปรดดู รายงาน PRQ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานปัจจุบัน โปรดดูที่ Intel UC (ไซต์ CNDA)*

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

มีตัวเลือกแบบฝังตัวจำหน่าย หมายถึง โดยปกติแล้ว SKU จะวางจำหน่ายเป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่เปิด SKU ตัวแรกในตระกูลผลิตภัณฑ์ และอาจพร้อมจำหน่ายเป็นระยะเวลานานขึ้นในบางสถานการณ์ Intel ไม่ได้ให้สัญญาหรือรับประกันความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนทางเทคนิคตามคู่มือโร้ดแมป Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโร้ดแมปหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการ EOL/PDN มาตรฐาน สามารถดูข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) สำหรับ SKU นี้ ติดต่อผู้แทน Intel ของคุณสำหรับรายละเอียด

กราฟิกในตัว

กราฟิกที่มีในตัวช่วยให้ได้คุณภาพของภาพที่เหลือเชื่อ ประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วขึ้น และตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดกราฟิกแยกต่างหาก

Intel® Clear Video Technology

Intel® Clear Video Technology เป็นชุดของการถอดรหัสวิดีโอและเทคโนโลยีการประมวลผลที่สร้างไว้ภายในหน่วยประมวลผลกราฟิกในตัว เพื่อปรับปรุงการเล่นวิดีโอ ให้สีที่คมชัด เป็นธรรมชาติ แม่นยำ และสดใสมากขึ้น รวมไปถึงภาพวิดีโอที่ชัดและมีเสถียรภาพ

รองรับ PCI

การรองรับ PCI บ่งชี้ถึงชนิดของการรองรับสำหรับมาตรฐาน Peripheral Component Interconnect

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express เป็นเวอร์ชันที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Peripheral Component Interconnect Express (หรือ PCIe) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ PCI Express เวอร์ชั่นต่างกันจะรองรับอัตราข้อมูลที่ต่างกัน

การกำหนดค่า PCI Express

การกำหนดค่า PCI Express (PCIe) อธิบายถึงการผสมผสานกันของเลน PCIe ที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงเลน PCH PCIe กับอุปกรณ์ PCIe

# สูงสุดของเลน PCI Express

เลน PCI Express (PCIe) ประกอบด้วยสอง Differential Signaling Pairs สำหรับรับข้อมูล กับสำหรับส่งข้อมูล และเป็นหน่วยพื้นฐานของบัส PCIe # ของเลน PCI Express คือจำนวนทั้งหมดที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์

การปรับปรุงแก้ไข USB

USB (Universal Serial Bus) คือมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์

# พอร์ต SATA รวม

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) คือมาตรฐานความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และออปติคอลไดร์ฟ เข้ากับมาเธอร์บอร์ด

อินทิเกรต LAN

LAN แบบในตัวแสดงว่ามี Intel Ethernet MAC หรือพอร์ต LAN รวมอยู่ในบอร์ดระบบ

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d) ทำงานต่อจากการสนับสนุนสำหรับ IA-32 (VT-x) และโปรเซสเซอร์ Itanium® Virtualization (VT-i) โดยเพิ่มการสนับสนุนใหม่สำหรับอุปกรณ์ I/O Virtualization Intel VT-d ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบได้ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ I/O ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

เวอร์ชัน เฟิร์มแวร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®

เฟิร์มแวร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel® ใช้ความสามารถของแพลตฟอร์มในตัวและแอพพลิเคชันด้านการจัดการและความปลอดภัยเพื่อจัดการสินทรัพย์คอมพิวเตอร์เครือข่ายจากระยะไกลแบบ Out-of-Band

Intel® Rapid Storage Technology

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ให้การปกป้อง, ประสิทธิภาพ, และความสามารถในการเพิ่มขยายสำหรับแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะใช้ฮาร์ดไดรฟ์จำนวนหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวก็ตาม ผู้ใช้ก็สามารถได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการใช้พลังงานที่ต่ำลงได้ เมื่อใช้ไดรฟ์มากกว่าหนึ่งตัว ผู้ใช้ก็สามารถได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียข้อมูลที่ดีขึ้นได้ในกรณีที่ฮาร์ดไดรฟ์เกิดความบกพร่องในการทำงาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องมาจาก Intel® Matrix Storage Technology

Intel vPro® Eligibility

แพลตฟอร์ม Intel vPro® คือชุดฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ปลายทางเพื่อการประมวลผลทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพระดับพรีเมียม การรักษาความปลอดภัยในตัว ความสามารถในการจัดการที่ทันสมัย ​​และความเสถียรของแพลตฟอร์ม การเปิดตัวของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12 เกิดการสร้างแบรนด์ Intel vPro® Enterprise และ Intel vPro® Essential ด้วย

  • Intel vPro® Enterprise: แพลตฟอร์มเชิงพานิชย์ที่จัดมาเต็มชุดคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย ความสามารถในการจัดการ และความเสถียร สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel ในเจนเนอเรชั่นหนึ่งๆ รวมถึง Intel® Active Management Technology
  • Intel vPro® Essential: แพลตฟอรฺ์มเชิงพานิชย์ที่จัดให้มีชุดย่อยคุณสมบัติ Intel vPro® Enterprise รวมถึง Intel® Hardware Shield และ Intel® Standard Manageability

Intel® Trusted Execution Technology

Intel® Trusted Execution Technology สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นชุดต่อขยายของฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายสำหรับโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ตของ Intel® ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์มสำนักงานแบบดิจิตอล พร้อมด้วยความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยเช่น การเปิดใช้งานที่วัดค่าได้ และการดำเนินการมีการป้องกัน ซึ่งทำให้สามารถใช้งานสภาพแวดล้อมที่แอพพลิเคชันสามารถทำงานได้ภายในพื้นที่ของตัวเอง โดยได้รับการป้องกันจากซอฟต์แวร์อื่นๆ ทั้งหมดในระบบ

เทคโนโลยี Anti-Theft

เทคโนโลยี Intel® Anti-Theft ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในแล็ปท็อปของคุณในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม Intel® AT เป็นบริการที่ต้องมีการสมัครใช้จากผู้ให้บริการ Intel® AT