ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0
ชิปเซ็ต Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0
ชิปเซ็ต Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0
ชิปเซ็ต Intel® Z68 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Q65 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® UM67 Express Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
ชิปเซ็ต Intel® B65 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
ชิปเซ็ต Intel® H61 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
ชิปเซ็ต Intel® Q67 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM67 Express Discontinued 2.0 2.0 3.9 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QS67 Express Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
ชิปเซ็ต Intel® H67 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM65 Express Discontinued 2.0 3.9 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM67 Express Discontinued 2.0 2.0
ชิปเซ็ต Intel® P67 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W