ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM67 Express

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

กราฟิกโปรเซสเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ขนาดแพ็คเกจ 25mm x 25mm

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® BD82QM67 Platform Controller Hub

 • MM# 914325
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLJ4M
 • รหัสการสั่งซื้อ BD82QM67
 • Stepping B3

Intel® BD82QM67 Platform Controller Hub

 • MM# 908749
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLH9B
 • รหัสการสั่งซื้อ BD82QM67
 • Stepping B2

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A992CN3
 • CCATS G071701
 • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLH9B

SLJ4M

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Discontinued Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2860QM Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2820QM Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2760QM Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2720QM Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2715QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2710QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2677M Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2670QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2657M Discontinued Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2655LE Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2649M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2640M Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2637M Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2635QM Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2630QM Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2629M Discontinued Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2620M Discontinued Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2617M Discontinued Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2610UE Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2557M Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2540M Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2537M Discontinued Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2520M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2515E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2510E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2467M Discontinued Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2430M Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2410M Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2357M Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2350M Discontinued Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2340UE Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330M Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330E Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310M Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310E Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD 3000

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 1000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B840 Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810E Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810 Discontinued Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B800 Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 857 Discontinued Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847E Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847 Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807UE Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

สภาวะการใช้งาน

สภาวะการใช้งานคือสภาพแวดล้อมและสภาวะการทำงานจากบริบทการใช้งานของระบบ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของ SKU โปรดดู รายงาน PRQ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานปัจจุบัน โปรดดูที่ Intel UC (ไซต์ CNDA)*

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มีบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอการซื้อแบบขยายสำหรับระบบที่ชาญฉลาดและโซลูชันแบบเอ็มเบ็ดเด็ด สามารถพบการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) ปรึกษาตัวแทน Intel สำหรับรายละเอียด

กราฟิกเอาท์พุต

กราฟิกเอาท์พุตระบุอินเตอร์เฟซที่มีในการสื่อสารกับอุปกรณ์แสดงผล

รองรับ PCI

การรองรับ PCI บ่งชี้ถึงชนิดของการรองรับสำหรับมาตรฐาน Peripheral Component Interconnect

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express เป็นเวอร์ชันที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Peripheral Component Interconnect Express (หรือ PCIe) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ PCI Express เวอร์ชั่นต่างกันจะรองรับอัตราข้อมูลที่ต่างกัน

การกำหนดค่า PCI Express

การกำหนดค่า PCI Express (PCIe) อธิบายถึงการผสมผสานกันของเลน PCIe ที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงเลน PCH PCIe กับอุปกรณ์ PCIe

# สูงสุดของเลน PCI Express

เลน PCI Express (PCIe) ประกอบด้วยสอง Differential Signaling Pairs สำหรับรับข้อมูล กับสำหรับส่งข้อมูล และเป็นหน่วยพื้นฐานของบัส PCIe # ของเลน PCI Express คือจำนวนทั้งหมดที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์

การปรับปรุงแก้ไข USB

USB (Universal Serial Bus) คือมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์

# พอร์ต SATA รวม

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) คือมาตรฐานความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และออปติคอลไดร์ฟ เข้ากับมาเธอร์บอร์ด

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d) ทำงานต่อจากการสนับสนุนสำหรับ IA-32 (VT-x) และโปรเซสเซอร์ Itanium® Virtualization (VT-i) โดยเพิ่มการสนับสนุนใหม่สำหรับอุปกรณ์ I/O Virtualization \Intel VT-d ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบได้ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ I/O ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

สิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์ม Intel® vPro™

เทคโนโลยี Intel® วีโปร™ เป็นชุดความสามารถด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการภายในโปรเซสเซอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้าน IT สี่ด้านหลักๆ ได้แก่: 1) การจัดการภัยคุกคาม รวมถึงการป้องกันจาก รูทคิท ไวรัส และมัลแวร์ 2) การป้องกันการเข้าถึงจุดเชื่อมต่อเว็บไซต์และการระบุตัวตน 3) ปกป้องข้อมูล ความลับส่วนบุคคล และธุรกิจ 4) ตรวจติดตาม แก้ไขปัญหา และซ่อมแซมพีซีและเวิร์คสเตชันทั้งจากทางไกลและในพื้นที่

เวอร์ชัน เฟิร์มแวร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®

เฟิร์มแวร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel® ใช้ความสามารถของแพลตฟอร์มในตัวและแอพพลิเคชันด้านการจัดการและความปลอดภัยเพื่อจัดการสินทรัพย์คอมพิวเตอร์เครือข่ายจากระยะไกลแบบ Out-of-Band

เทคโนโลยีระบบเสียงแยกแยะความถี่สูงของ Intel®

ระบบเสียงแยกแยะความถี่สูง Intel® สามารถเล่นกับแชนเนลได้ในจำนวนมากขึ้นและมีคุณภาพสูงกว่ารูปแบบเสียงในตัวแบบเดิม นอกจากนี้ ระบบเสียงแยกแยะความถี่สูง Intel® ยังมีเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสนับสนุนเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุดอีกด้วย

Intel® Rapid Storage Technology

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ให้การปกป้อง, ประสิทธิภาพ, และความสามารถในการเพิ่มขยายสำหรับแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะใช้ฮาร์ดไดรฟ์จำนวนหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวก็ตาม ผู้ใช้ก็สามารถได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการใช้พลังงานที่ต่ำลงได้ เมื่อใช้ไดรฟ์มากกว่าหนึ่งตัว ผู้ใช้ก็สามารถได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียข้อมูลที่ดีขึ้นได้ในกรณีที่ฮาร์ดไดรฟ์เกิดความบกพร่องในการทำงาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องมาจาก Intel® Matrix Storage Technology

Intel® Trusted Execution Technology

Intel® Trusted Execution Technology สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นชุดต่อขยายของฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายสำหรับโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ตของ Intel® ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์มสำนักงานแบบดิจิตอล พร้อมด้วยความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยเช่น การเปิดใช้งานที่วัดค่าได้ และการดำเนินการมีการป้องกัน ซึ่งทำให้สามารถใช้งานสภาพแวดล้อมที่แอพพลิเคชันสามารถทำงานได้ภายในพื้นที่ของตัวเอง โดยได้รับการป้องกันจากซอฟต์แวร์อื่นๆ ทั้งหมดในระบบ

เทคโนโลยี Anti-Theft

เทคโนโลยี Intel® Anti-Theft ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในแล็ปท็อปของคุณในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม Intel® AT เป็นบริการที่ต้องมีการสมัครใช้จากผู้ให้บริการ Intel® AT