ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1290
(8M แคช 3.60 GHz)
Discontinued Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270
(แคช 8M, 3.40 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220L
(แคช 3M, 2.20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280
(8M แคช 3.50 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275
(8M แคช 3.40 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1260L
(แคช 8M, 2.40 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245
(8M แคช 3.30 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240
(แคช 8M, 3.30 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1235
(แคช 8M, 3.20 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230
(แคช 8M, 3.20 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225
(แคช 6M, 3.10 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220
(8M แคช 3.10 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2375M
(แคช 3M, 1.50 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2348M
(แคช 3M, 2.30 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2365M
(แคช 3M, 1.40 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2328M
(แคช 3M, 2.20 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2377M
(แคช 3M, 1.50 GHz)
Discontinued Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2550K
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2380P
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450P
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450M
(แคช 3M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2370M
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Discontinued Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2700K
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2435M
(แคช 3M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2367M
(แคช 3M, 1.40 GHz)
Discontinued Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2430M
(แคช 3M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2350M
(แคช 3M, 2.30 GHz)
Discontinued Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2670QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2675QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2640M
(แคช 4M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2760QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2860QM
(แคช 8M,สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition
(8M แคช, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2125
(แคช 3M, 3.30 GHz)
Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2320
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120T
(แคช 3M, 2.60 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2130
(แคช 3M, 3.40 GHz)
Discontinued Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2467M
(แคช 3M, สูงสุด 2.30 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2340UE
(แคช 3M, 1.30 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2357M
(แคช 3M, 1.30 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2557M
(แคช 3M, สูงสุด 2.70 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2637M
(แคช 4M, สูงสุด 2.80 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2677M
(แคช 4M, สูงสุด 2.90 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330E
(แคช 3M, 2.20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330M
(แคช 3M, 2.20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2310
(แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2405S
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2105
(แคช 3M, 3.10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2312M
(แคช 3M, 2.10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2102
(แคช 3M, 3.10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2655LE
(แคช 4M, สูงสุด 2.90 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2610UE
(แคช 4M, สูงสุด 2.40 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2617M
(แคช 4M, สูงสุด 2.60 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2657M
(แคช 4M, สูงสุด 2.70 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2537M
(แคช 3M, สูงสุด 2.30 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2649M
(แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2629M
(แคช 4M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2515E
(แคช 3M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2540M
(แคช 3M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2520M
(แคช 3M, สูงสุด 3.20 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2410M
(แคช 3M, สูงสุด 2.90 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310M
(แคช 3M, 2.10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2620M
(แคช 4M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2510E
(แคช 3M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120
(แคช 3M, 3.30 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2390T
(แคช 3M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100T
(แคช 3M, 2.50 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100
(แคช 3M, 3.10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400S
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500K
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500S
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500T
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600
(แคช 8M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600K
(แคช 8M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600S
(แคช 8M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2630QM
(แคช 6M, สูงสุด 2.90 GHz)
Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400
(แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2300
(แคช 6M, สูงสุด 3.10 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2820QM
(แคช 8M, สูงสุด 3.40 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2720QM
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2715QE
(แคช 6M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition
(แคช 8M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2710QE
(แคช 6M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2635QM
(แคช 6M, สูงสุด 2.90 GHz)
Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310E
(แคช 3M, 2.10 GHz)
Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 997
(แคช 2M, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 987
(แคช 2M, 1.50 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645
(แคช 3M, 2.90 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645T
(แคช 3M, 2.50 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B980
(แคช 2M, 2.40 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G870
(แคช 3M, 3.10 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640T
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640
(แคช 3M, 2.80 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860T
(แคช 3M, 2.60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 977
(แคช 2M, 1.40 GHz)
Discontinued Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B970
(แคช 2M, 2.30 GHz)
Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B960
(แคช 2M, 2.20 GHz)
Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 967
(แคช 2M, 1.30 GHz)
Discontinued Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G632
(แคช 3M, 2.70 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630T
(แคช 3M, 2.30 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630
(แคช 3M, 2.70 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860
(แคช 3M, 3.00 GHz)
Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 957
(แคช 2M, 1.20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B950
(แคช 2M, 2.10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B940
(แคช 2M, 2.00 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620
(แคช 3M, 2.60 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G840
(แคช 3M, 2.80 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G622
(แคช 3M, 2.60 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620T
(แคช 3M, 2.20 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G850
(แคช 3M, 2.90 GHz)
Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G470
(แคช 1.5M, 2.00 GHz)
Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 887
(แคช 2M, 1.50 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B830
(แคช 2M, 1.80 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G555
(แคช 2M, 2.70 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G465
(แคช 1.5M, 1.90 GHz)
Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550T
(แคช 2M, 2.20 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807
(แคช 1.5M, 1.50 GHz)
Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B820
(แคช 2M, 1.70 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 877
(แคช 2M, 1.40 GHz)
Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550
(แคช 2M, 2.60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540T
(แคช 2M, 2.10 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B720
(แคช 1.5M, 1.70 GHz)
Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B815
(แคช 2M, 1.60 GHz)
Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 867
(แคช 2M, 1.30 GHz)
Discontinued Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 797
(แคช 1.5M, 1.50 GHz)
Discontinued Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G460
(แคช 1.5M, 1.80 GHz)
Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807UE
(แคช 1M, 1.00 GHz)
Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B840
(แคช 2M, 1.90 GHz)
Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G440
(แคช 1M, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540
(แคช 2M, 2.50 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530T
(แคช 2M, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530
(แคช 2M, 2.40 GHz)
Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 787
(แคช 1.5M, 1.30 GHz)
Discontinued Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B710
(แคช 1.5M, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 827E
(แคช 1.5M, 1.40 GHz)
Discontinued Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 857
(แคช 2M, 1.20 GHz)
Discontinued Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B800
(แคช 2M, 1.50 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847
(แคช 2M, 1.10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847E
(แคช 2M, 1.10 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810E
(แคช 2M, 1.60 GHz)
Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache