ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 20 W
Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB 35 W
Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache 35 W
Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB 17 W
Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB 35 W
Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB 35 W
Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache 17 W
Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12