Raptor Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q1'23 24 6.00 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 5.40 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 5.20 GHz 1.80 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 5.30 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 5.50 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 24 5.00 GHz 1.00 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'22 24 5.80 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'22 24 5.80 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 4.80 GHz 1.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.90 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 5.20 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 16 5.10 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 16 4.80 GHz 1.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 5.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 5.20 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 5.00 GHz 2.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 5.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 20 5.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 1.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.50 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 8 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 4.50 GHz 1.30 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.60 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 4.60 GHz 2.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.80 GHz 2.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 12 4.50 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'22 14 5.10 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'22 14 5.10 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 6 4.50 GHz 1.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 5 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 8 4.50 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 4 4.10 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 4 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 4 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 8 4.60 GHz 2.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 4 4.40 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 5 4.30 GHz 1.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23
Launched Q1'23
Launched Q4'22
Launched Q1'23
Launched Q1'23

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย