Intel® Core™ i7 processor 14700F

33M Cache, up to 5.40 GHz

ข้อมูลจำเพาะ

ตัวเลือกการขยาย

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Core™ i7 processor 14700F (33M Cache, up to 5.40 GHz) FC-LGA16A, Tray

 • MM# 99CFF2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRN3Z
 • รหัสการสั่งซื้อ CM8071504820816
 • สื่อสำหรับการจัดส่งสินค้า TRAY
 • Stepping B0

Boxed Intel® Core™ i7 processor 14700F (33M Cache, up to 5.40 GHz) FC-LGA16A

 • MM# 99CG5T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRN3Z
 • สื่อสำหรับการจัดส่งสินค้า BOX
 • Stepping B0

Boxed Intel® Core™ i7 processor 14700F (33M Cache, up to 5.40 GHz) FC-LGA16A, for China

 • MM# 99CG68
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRN3Z
 • สื่อสำหรับการจัดส่งสินค้า BOX
 • Stepping B0

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A992C
 • CCATS 740.17B1
 • US HTS 8542310001

ข้อมูล PCN

SRN3Z

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ค้นหาบอร์ดเดสก์ท็อปที่เข้ากันได้

ค้นหาบอร์ดที่เข้ากันได้ด้วย Intel® Core™ i7 processor 14700F Intel Desktop Compatibility Tool

ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 700

ชื่อผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Z790 Chipset ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 67172
Intel® H770 Chipset ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 67184
Intel® B760 Chipset ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 67191

ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 600

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

การสนับสนุน

หมายเลขโปรเซสเซอร์

หมายเลขโปรเซสเซอร์ Intel เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัย พร้อมกับแบรนด์โปรเซสเซอร์ การกำหนดค่าระบบ และเกณฑ์มาตรฐานระดับระบบ ไว้ใช้พิจารณาเมื่อทำการเลือกโปรเซสเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับความจำเป็นด้านคอมพิวเตอร์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความหมายเลขโปรเซสเซอร์ Intel® หรือ หมายเลขโปรเซสเซอร์ Intel® สำหรับศูนย์ข้อมูล

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

# คอร์

แกนประมวลผลคือคำศัพท์เชิงฮาร์ดแวร์ที่ระบุถึงจำนวนหน่วยประมวลผลกลางที่แยกเป็นอิสระในหนึ่งองค์ประกอบการประมวลผล (ไดย์หรือชิป)

เธรดทั้งหมด

หากมี เทคโนโลยี Intel® Hyper-Threading มีเฉพาะใน Performance-core เท่านั้น

ความถี่เทอร์โบสูงสุด

ความถี่เทอร์โบสูงสุดเป็นความถี่แบบคอร์เดียวสูงสุดที่โปรเซสเซอร์สามารถทำงานได้โดยใช้เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost และหากมี เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0 และ Intel® Thermal Velocity Boost โดยทั่วไป ความถี่จะถูกวัดเป็นกิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือหนึ่งพันล้านรอบต่อวินาที

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงการทํางานของพลังงานและความถี่แบบไดนามิก โปรดดู คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อกซี่ (คําถามที่พบบ่อย) สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frequency

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0 ระบุว่าเป็นคอร์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบนโปรเซสเซอร์และเพิ่มประสิทธิภาพผ่านคอร์โดยการเพิ่มความถี่ได้โดยต้องการโดยใช้ประโยชน์จากเฮดรูมความร้อน เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0 frequency คือความถี่สัญญาณนาฬิกาของ CPU ในขณะที่ทำงานในโหมดนี้

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงการทํางานของพลังงานและความถี่แบบไดนามิก โปรดดู คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อกซี่ (คําถามที่พบบ่อย) สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

ความถี่เทอร์โบสูงสุดของ P-core

ความถี่เทอร์โบสูงสุดของ P-core ที่ได้จากเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงการทํางานของพลังงานและความถี่แบบไดนามิก โปรดดู คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อกซี่ (คําถามที่พบบ่อย) สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

ความถี่เทอร์โบสูงสุดของ E-core

ความถี่เทอร์โบสูงสุดของ E-core ที่ได้จากเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงการทํางานของพลังงานและความถี่แบบไดนามิก โปรดดู คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อกซี่ (คําถามที่พบบ่อย) สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

ความถี่พื้นฐานของ P-core

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงการทํางานของพลังงานและความถี่แบบไดนามิก โปรดดู คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อกซี่ (คําถามที่พบบ่อย) สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

ความถี่พื้นฐานของ E-core

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงการทํางานของพลังงานและความถี่แบบไดนามิก โปรดดู คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพร็อกซี่ (คําถามที่พบบ่อย) สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel®

แคช

แคช CPU คือบริเวณที่หน่วยความจำที่รวดเร็วอยู่บนโปรเซสเซอร์ Intel® Smart Cache หมายถึงสถาปัตยกรรมที่อนุญาตให้ทุกแกนประมวลผลสามารถแบ่งปันการเข้าถึงแคชระดับสุดท้ายได้แบบไดนามิก

พลังงานพื้นฐานของโปรเซสเซอร์

การใช้พลังงานเฉลี่ยเทียบกับเวลาที่มีการตรวจสอบกับโปรเซสเซอร์ไม่ให้มีค่าเกินในระหว่างการผลิต ในขณะที่ดำเนินการกับเวิร์กโหลดที่มีความซับซ้อนสูงเฉพาะของ Intel ที่ความถี่พื้นฐานและที่อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลสำหรับการกำหนดค่าและเซ็กเมนต์ SKU

พลังงานเทอร์โบสูงสุด

การใช้พลังงานต่อเนื่อง (มากกว่า 1 วินาที) สูงสุดของโปรเซสเซอร์ตามที่ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าและ/หรืออุณหภูมิจำกัดไว้ พลังงานฉับพลันอาจสูงกว่าพลังงานเทอร์โบสูงสุดเป็นระยะเวลาสั้นๆ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 วินาที) หมายเหตุ: พลังงานเทอร์โบสูงสุดสามารถกำหนดค่าได้โดยผู้จัดจำหน่ายระบบ และทำให้เป็นแบบเฉพาะระบบได้

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

มีตัวเลือกแบบฝังตัวจำหน่าย หมายถึง โดยปกติแล้ว SKU จะวางจำหน่ายเป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่เปิด SKU ตัวแรกในตระกูลผลิตภัณฑ์ และอาจพร้อมจำหน่ายเป็นระยะเวลานานขึ้นในบางสถานการณ์ Intel ไม่ได้ให้สัญญาหรือรับประกันความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนทางเทคนิคตามคู่มือโร้ดแมป Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโร้ดแมปหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ผ่านกระบวนการ EOL/PDN มาตรฐาน สามารถดูข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) สำหรับ SKU นี้ ติดต่อผู้แทน Intel ของคุณสำหรับรายละเอียด

สภาวะการใช้งาน

สภาวะการใช้งานคือสภาพแวดล้อมและสภาวะการทำงานจากบริบทการใช้งานของระบบ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของ SKU โปรดดู รายงาน PRQ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานปัจจุบัน โปรดดูที่ Intel UC (ไซต์ CNDA)*

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด หมายถึงความจุสูงสุดของหน่วยความจำที่โปรเซสเซอร์รองรับ

ประเภทของหน่วยความจำ

โปรเซสเซอร์ Intel® มีสี่ประเภท: แบบ Single Channel, แบบ Dual Channel, แบบ Triple Channel, และแบบ Flex Mode

# แชนเนลหน่วยความจำสูงสุด

จำนวน Channel ของหน่วยความจำ หมายถึงการทำงานของแบนด์วิดธ์สำหรับแอพพลิเคชันในการทำงานจริง

แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด

แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด คืออัตราสูงสุดที่ข้อมูลสามารถถูกอ่านหรือถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์โดยโปรเซสเซอร์ (ในหน่วย GB/s)

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express เป็นเวอร์ชันที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Peripheral Component Interconnect Express (หรือ PCIe) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ PCI Express เวอร์ชั่นต่างกันจะรองรับอัตราข้อมูลที่ต่างกัน

การกำหนดค่า PCI Express

การกำหนดค่า PCI Express (PCIe) อธิบายถึงการผสมผสานกันของเลน PCIe ที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงเลน PCH PCIe กับอุปกรณ์ PCIe

# สูงสุดของเลน PCI Express

เลน PCI Express (PCIe) ประกอบด้วยสอง Differential Signaling Pairs สำหรับรับข้อมูล กับสำหรับส่งข้อมูล และเป็นหน่วยพื้นฐานของบัส PCIe # ของเลน PCI Express คือจำนวนทั้งหมดที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์

รองรับซ็อกเก็ต

ซ็อกเก็ตคือส่วนประกอบที่ให้การเชื่อมต่อทางกลไกและทางไฟฟ้าระหว่างโปรเซสเซอร์และมาเธอร์บอร์ด

ข้อมูลจำเพาะของชุดระบายความร้อน

ข้อมูลจำเพาะ Intel Reference Heat Sink สำหรับการทำงานที่เหมาะสมของ SKU นี้

TJUNCTION

Junction Temperature คืออุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ไดย์ของโปรเซสเซอร์

อุณหภูมิการทํางานสูงสุด

นี่เป็นอุณหภูมิการทํางานสูงสุดที่อนุญาตตามที่รายงานโดยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ อุณหภูมิฉับตัวอย่างอาจเกินค่านี้เป็นระยะเวลาสั้นๆ หมายเหตุ: อุณหภูมิสูงสุดที่สังเกตได้สามารถกําหนดค่าได้โดยผู้จัดจําหน่ายระบบ และสามารถออกแบบเฉพาะได้

Intel® Gaussian & Neural Accelerator

Intel® Gaussian & Neural Accelerator (GNA) เป็นบล็อกตัวเร่งความเร็วที่ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเรียกใช้เวิร์กโหลดด้านเสียงและ AI ที่เน้นด้านความเร็ว Intel® GNA ผ่านการออกแบบมาให้เรียกใช้เครือข่ายประสาทที่ใช้ระบบเสียงโดยใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ ในขณะที่ลดภาระในเวิร์กโหลดนี้ให้กับ CPU ไปพร้อมๆ กัน

Intel® Thread Director

Intel® Thread Director ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์เพื่อวางเธรดแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมบนคอร์ที่เหมาะสมอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพต่อวัตต์

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)

เทคโนโลยีโปรเซสเซอร์แบบฝังตัวชุดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการใช้งาน AI Deep Learning โดยจะต่อขยาย Intel AVX-512 ด้วย Vector Neural Network Instruction (VNNI) ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมานของ Deep Learning ได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับเจนเนอเรชั่นก่อนหน้า

Intel® Speed Shift Technology

Intel® Speed Shift Technology ใช้ P-states ที่ควบคุมด้วยฮาร์ดแวร์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนอง ด้วยเวิร์กโหลดชั่วคราว (ระยะสั้น) แบบซิงเกิลเธรด เช่น การท่องเว็บ โดยช่วยให้โปรเซสเซอร์เลือกความถี่และแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการทำงานได้รวดเร็วขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0 ระบุว่าเป็นคอร์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบนโปรเซสเซอร์และเพิ่มประสิทธิภาพผ่านคอร์โดยการเพิ่มความถี่ได้โดยต้องการโดยใช้ประโยชน์จากเฮดรูมความร้อน

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost จะเพิ่มความถี่ของโปรเซสเซอร์อย่างไดนามิคตามที่จำเป็น โดยใช้ประโยชน์จากเฮดรูมความร้อนและพลังงานในการเร่งความเร็วเมื่อคุณต้องการ และหลังจากนั้นกลับสู่โหมดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อไม่ต้องการ

Intel® Hyper-Threading Technology

Intel® Hyper-Threading Technology มอบการประมวลผล 2 เธรดต่อหนึ่งคอร์ แอพพลิเคชันที่ต้องใช้เธรดจำนวนมากสามารถทำงานได้มากขึ้นแบบคู่ขนานกันไป ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น

Intel® 64

สถาปัตยกรรม Intel® 64 มอบการประมวลผล 64 บิตบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เวิร์กสเตชัน เดสก์ท็อป และแพลตฟอร์มโมบายล์ เมื่อทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์สนับสนุน¹ สถาปัตยกรรม Intel® 64 เพิ่มประสิทธิภาพโดยช่วยให้ระบบสามารถจัดสรรแอดเดรสของหน่วยความจำทั้งทางกายภาพและเสมือนได้มากกว่า 4 GB

ชุดคำสั่ง

ชุดคำสั่ง หมายถึงชุดพื้นฐานของคำสั่ง และคำสั่งที่ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าใจและสามารถนำไปดำเนินการได้ ค่าที่แสดงไว้เป็นการแทนชุดคำสั่งของ Intel ซึ่งโปรเซสเซอร์นี้สามารถทำงานร่วมกันได้

ส่วนขยายชุดคำสั่ง

ส่วนขยายชุดคำสั่ง เป็นคำสั่งเพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อทำการปฏิบัติการแบบเดียวกันกับหลายออบเจ็กต์ข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึง SSE (Streaming SIMD Extensions) และ AVX (Advanced Vector Extensions)

สถานะไม่ได้ใช้งาน

สถานะไม่ได้ใช้งาน (C-states) จะถูกใช้เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อโปรเซสเซอร์อยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งาน C0 เป็นสถานะการทำงาน หมายความว่า CPU กำลังถูกใช้งานอยู่ C1 เป็นสถานะไม่ได้ใช้งานลำดับที่หนึ่ง, C2 เป็นสถานะที่ไม่ได้ใช้งานลำดับที่สอง และเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมีมาตรการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ C ที่มีหมายเลขสูงขึ้น

Enhanced Intel SpeedStep® Technology

Enhanced Intel SpeedStep® Technology เป็นวิธีการขั้นสูงในการทำให้เกิดประสิทธิภาพระดับสูง ในขณะที่ตอบสนองความต้องการด้านการอนุรักษ์พลังงานของระบบโมบายล์อีกด้วย Conventional Intel SpeedStep® Technology จะสลับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในลำดับระหว่างระดับสูงและต่ำ เพื่อตอบสนองต่อการโหลดของโปรเซสเซอร์ Enhanced Intel SpeedStep® Technology สร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมที่มีกลยุทธ์การออกแบบ เช่น การแยกระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับการเปลี่ยนแปลงความถี่ และ การแบ่งพาร์ติชั่นและการกู้คืนนาฬิกา

เทคโนโลยีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

เทคโนโลยีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิปกป้องแพ็คเกจของโปรเซสเซอร์และระบบจากการล้มเหลวจากความร้อนโดยการใช้คุณสมบัติต่างๆ ในการบริหารจัดการความร้อน ตัวตรวจจับความร้อนดิจิตอลแบบ On-die (DTS) จะตรวจจับความร้อนของคอร์ ซึ่งคุณสมบัติการบริหารจัดการความร้อนจะลดการใช้พลังงานของแพ็คเกจและอุณหภูมิเมื่อต้องการ เพื่อคงระดับไว้ภายใต้ข้อจำกัดในการทำงานตามปกติ

Intel® Volume Management Device (VMD)

Intel® Volume Management Device (VMD) มอบวิธีการที่แข็งแกร่งของการจัดการฮ็อตปลั๊กและ LED สำหรับไดรฟ์แบบโซลิดสเตทที่ใช้ NVMe

Intel® Standard Manageability (ISM)

Intel® Standard Manageability เป็นโซลูชั่นด้านความสามารถในการจัดการสำหรับแพลตฟอร์ม Intel vPro® Essentials และเป็นส่วนหนึ่งของ Intel® AMT ที่มีการจัดการจากระยะไกลผ่าน Ethernet และ Wi-Fi แต่ไม่มี KVM หรือคุณสมบัติการจัดการวงจรชีวิตแบบใหม่

Intel® Control-Flow Enforcement Technology

CET - Intel Control-flow Enforcement Technology (CET) ช่วยป้องกันการใข้งานส่วนย่อยของโค้ดที่ถูกต้องในทางที่ผิดผ่านการโจมตีเพื่อไฮแจ็คโฟลว์การควบคุมของการเขียนโปรแกรมเชิงคืนค่า (ROP)

คำสั่งใหม่ของ Intel® AES

Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) คือชุดคำสั่งที่ทำให้สามารถเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย AES-NI นั้นมีประโยชน์สำหรับแอพพลิเคชันที่ใช้ในการเข้ารหัสลับต่างๆ มากมาย เช่น: แอพพลิเคชันที่ทำการเข้ารหัส/ถอดรหัส, การตรวจสอบความถูกต้อง, การสร้างหมายเลขแบบสุ่ม และการเข้ารหัสพร้อมยืนยันความแท้จริงของข้อมูลในปริมาณมาก

Secure Key

Intel® Secure Key ประกอบด้วยตัวสร้างหมายเลขสุ่มแบบดิจิตอล ที่สร้างหมายเลขสุ่มที่แท้จริงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้อัลกอริธึมการเข้ารหัสข้อมูล

Execute Disable Bit

Execute Disable Bit เป็นคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงที่จะติดไวรัสและการโจมตีของรหัสที่เป็นอันตราย อีกทั้งช่วยป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายทำงานและแพร่กระจายบนเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่าย

Intel® Boot Guard

Intel® Device Protection Technology พร้อมด้วย Boot Guard ช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมก่อน OS ของระบบจากไวรัสและการโจมตีด้วยซอฟต์แวร์อันตราย

Mode-based Execute Control (MBEC)

Mode-based Execute Control สามารถตรวจสอบและรักษาความสมบูรณ์ของโค้ดระดับเคอร์เนล

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x)

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® (VT-x) ช่วยให้แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์เดียวสามารถทำงานเป็นแพลตฟอร์ม “เสมือน” ได้หลายแพลตฟอร์ม ทำให้สามารถจัดการได้ดียิ่งขึ้นโดยการลดเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ลง และรักษาประสิทธิภาพในการผลิตโดยการแยกกิจกรรมการคำนวณออกเป็นส่วนๆ แยกจากกัน

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d)

เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับ Directed I/O (VT-d) ทำงานต่อจากการสนับสนุนสำหรับ IA-32 (VT-x) และโปรเซสเซอร์ Itanium® Virtualization (VT-i) โดยเพิ่มการสนับสนุนใหม่สำหรับอุปกรณ์ I/O Virtualization Intel VT-d ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบได้ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ I/O ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

Intel® VT-x ที่มี Extended Page Tables (EPT)

Intel® VT-x ที่มี Extended Page Tables (EPT) หรือเรียกว่า Second Level Address Translation (SLAT) เพิ่มการเร่งความเร็วให้แก่แอพพลิเคชันเสมือนซึ่งใช้หน่วยความจำสูง Extended Page Tables ในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยความจำและพลังงาน และช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ของการจัดการ Page Table

โปรเซสเซอร์แบบถาด

Intel จะจัดส่งโปรเซสเซอร์เหล่านี้ไปยังผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEMs) และ OEM มักจะติดตั้งโปรเซสเซอร์ไว้ล่วงหน้า Intel เรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าเป็นโปรเซสเซอร์แบบถาดหรือโปรเซสเซอร์สำหรับ OEM Intel ไม่ใช้ผู้รับประกันโดยตรง โปรดติดต่อ OEM หรือผู้ค้าปลีกของคุณสำหรับการรับประกัน

โปรเซสเซอร์แบบกล่อง

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel จะจำหน่ายโปรเซสเซอร์ Intel ในกล่องที่ทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนจาก Intel เราเรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์แบบกล่อง ซึ่งมักมีการรับประกัน 3 ปี

โปรเซสเซอร์แบบกล่อง

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel จะจำหน่ายโปรเซสเซอร์ Intel ในกล่องที่ทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนจาก Intel เราเรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์แบบกล่อง ซึ่งมักมีการรับประกัน 3 ปี