Fox Creek Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677
Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677
Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677
Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677
Q1'23 Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-E LGA4677
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched
Q1'23 Launched