ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 933 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 933 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 800 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 1.26 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.20 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 866 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 933 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 1.13 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 1.40 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.13 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.33 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.33 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.40 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 900 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 1.00 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 700 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.26 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.20 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.13 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.06 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.00 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 750 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® LV 650 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 650 MHz 256 KB
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.33 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.13 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.06 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.40 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.30 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.10 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.10 GHz 256 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย