ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q4'01 1 933 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'01 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'01 1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 866 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 933 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 700 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.06 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 750 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'01 1 650 MHz 256 KB
Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.06 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.10 GHz 256 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย