Tanner เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
BornOnDate
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
1 550 MHz 2 MB L2 Cache 39.5 W
1 550 MHz 512 KB L2 Cache 34 W
1 500 MHz 1 MB L2 Cache 44 W
1 500 MHz 2 MB L2 Cache 36.2 W
1 500 MHz 512 KB L2 Cache 36 W
1 550 MHz 1 MB L2 Cache 34 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย