4 Port 12G SAS Bridge Board

RAID 0/1/10/5 AHWBP12GBGBR5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด 4-port SAS Bridge Board with RAID 5
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

4 Port 12G SAS Bridge Board (RAID 0/1/10/5) AHWBP12GBGBR5, Single

  • MM# 948927
  • รหัสการสั่งซื้อ AHWBP12GBGBR5
  • MDDS Content ID 708102

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

ข้อมูล PCN

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Linux*

แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (คอนโทรลเลอร์แบบรวมบน AHWBP12GBGBR5 / AHWBP12GBGB)

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน