ตัวเลือกบอร์ดสำรอง

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชุดประกอบ U.2 Hot Swap Backplane ด้านหน้า VP3U2HSBASSMBLF Launched
บอร์ดปลั๊กต่อโมดูลประมวลผล TNPACCLCNBRD Launched
บอร์ดเชื่อมต่อโมดูลการประมวลผลกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล TNPSTDCKBRD Launched
Hot-swap backplane สำรอง 1U CYPHSBP1204 Launched
Hot-swap backplane สำรอง 1U CYPHSBP1212 Launched
Hot-swap backplane 2U สำรอง CYPHSBP2208 Launched
Hot-swap backplane 2U สำรอง CYPHSP2312 Launched
Midplane 2U สวิตช์ x16 to x48 NVMe* CYPSWITCHMP Launched
บอร์ดกระจายพลังงาน 1U MYP1UPDB Discontinued
Switch Board FXXAF1SWBB Announced
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10) AHWBP12GBGB
Launched
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10/5) AHWBP12GBGBR5
Launched
4 Port SATA Bridge Board AHWBP12GBGBIT Launched
4 Port SATA Bridge Board AHWBPBGB Launched
Intel® Passthrough Bridge Board AHWBPBGB24P Launched
Intel® RAID Bridge Board AHWBPBGB24R Launched
บอร์ด Intel® SAS Bridge AHWBPBGB24 Launched
Spare 4-Port Node Power Board FHWBPNPB Launched
Spare 6-Port Node Power Board FHWBPNPB24 Launched
Bridge Board Spare FHWKPTPBGB24
(for H2224XXKR2/H2224XXLR2 Chassis)
Discontinued
Spare Node Power Board FH2000NPB24 Discontinued
12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBR5
(with RAID 5)
Discontinued
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGB Discontinued
Breakout Board AHWKPTPBOB
(for S2600KP and S2600TP Families)
Discontinued
Bridge Board Spare FHWKPTPBGB
(for H2000XXKR2 Chassis)
Discontinued
Power Distribution Board Spare FXXCRPSPDB2 Launched
Spare 12Gb SAS/SATA 12 x 3.5" Backplane FHW12X35HS12G Launched
Spare Node Power Board FH2000NPB2 Discontinued
High Current P4000 Family Chassis Power Distribution Board Spare FUPPDBHC2 Launched
36-port SAS Expander RESCV360JBD Discontinued
Interface Converter Board AXXSAS88CNVRT Discontinued
Spare Power Distribution Board AXXJBDPWRBD Discontinued
6Gb/s SAS Module RMS25LB080 Discontinued
Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR Discontinued
Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB Discontinued
Spare Bridge Board FHWJFWPBGB Discontinued
Spare Bridge Board FHWLPBGB Discontinued
Spare Board FSR1640BRD Discontinued
Main Board FSR1680BRDR Discontinued
Network Board FSR1680NICBRD Discontinued
Bridge Board Spare FURBRIDGE Discontinued
Spare Server Board BFCBASE Discontinued
Bridge Board Spare FALBRIDGE Discontinued