Spare 3.5" Hot-swap Drive Carrier FXX35HSCAR

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Spare 3.5 inch hot-swap drive carrier

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Spare 3.5" Hot-swap Drive Carrier FXX35HSCAR, OEM 8 Pack

  • รหัสการสั่งซื้อ FXX35HSCAR

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก