Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • สตรีม TX/RX 2x2
 • แบนด์ 2.4 GHz, 5 GHz
 • ความเร็วสูงสุด 300/867 Mbps
 • ผ่านการรับรอง Wi-Fi* 802.11ac
 • มาตรฐานการดำเนินการ PCI, CISP, FIPS, FISMA
 • อินทิเกรต Bluetooth ใช่
 • เวอร์ชั่น Bluetooth 4.0

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด HMC and M.2 2230
 • ขนาดแพ็คเกจ See Product Brief
 • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCIe, USB

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • MU-MIMO ไม่ใช่
 • ได้รับการสนับสนุนภายใต้เทคโนโลยี Intel® vPro™ ใช่

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260, 2x2 AC + BT, HMC

 • MM# 923252
 • รหัสการสั่งซื้อ 7260.HMWG
 • MDDS Content ID 706553

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G141484
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

อุณหภูมิการทํางานสูงสุด

นี่เป็นอุณหภูมิการทํางานสูงสุดที่อนุญาตตามที่รายงานโดยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ อุณหภูมิฉับตัวอย่างอาจเกินค่านี้เป็นระยะเวลาสั้นๆ หมายเหตุ: อุณหภูมิสูงสุดที่สังเกตได้สามารถกําหนดค่าได้โดยผู้จัดจําหน่ายระบบ และสามารถออกแบบเฉพาะได้

เวอร์ชั่น Bluetooth

อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายผ่านเทคโนโลยี Bluetooth โดยใช้คลื่นวิทยุแทนสายเชื่อมต่อหรือสายสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ โดยมีการสร้างเครือข่ายแบบไดนามิกและโดยอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้าและออกจากระยะเชื่อมต่อของคลื่นวิทยุ

MU-MIMO

Multi-user MIMO (MU-MIMO) เป็นชุดเทคโนโลยี multiple-input และ multiple-output สำหรับการสื่อสารไร้สาย ซึ่งชุดผู้ใช้หรือเครื่องลูกข่ายไร้สายที่มีเสาสัญญาณ จะสื่อสารระหว่างกัน