Intel® Wireless ซีรี่ส์ 7200

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย ผ่านการรับรอง Wi-Fi* ความเร็วสูงสุด แบนด์ สตรีม TX/RX เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Launched Q3'14 Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbps 2.4, 5 GHz 2x2
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Launched Q3'14 802.11agn 300 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz 2x2
Intel® Wireless-N 7265 Launched Q3'14 802.11bgn 300 Mbps 2.4 GHz 2x2
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Discontinued Q2'13 802.11ac 300/867 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz 2x2
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 สำหรับเดสก์ท็อป Discontinued Q2'13 802.11ac 867 Mbps 2.4Ghz, 5Ghz 2x2
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Discontinued Q2'13 802.11agn 300 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz 2x2
Intel® Wireless-N 7260 Discontinued Q2'13 802.11bgn 300 Mbps 2.4 GHz 2x2