Spare front control panel kit FH2000FPANEL

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Spare front control panel kit for H2000 Chassis family

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Spare front control panel kit FH2000FPANEL, Single

  • MM# 920835
  • รหัสการสั่งซื้อ FH2000FPANEL
  • MDDS Content ID 708393

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8531200040

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000JF

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System H2216JFFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66198
Intel® Server System H2216JFFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66199
Intel® Server System H2216JFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66200
Intel® Server System H2216JFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66202
Intel® Server System H2216JFQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66203
Intel® Server System H2216JFQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66204
Intel® Server System H2312JFFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66206
Intel® Server System H2312JFFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66207
Intel® Server System H2312JFJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66208
Intel® Server System H2312JFKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66210
Intel® Server System H2312JFQJR Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66213
Intel® Server System H2312JFQKR Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R 66215

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน