I/O expansion module AXXIBQDRSR169X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด InfiniBand* (QDR) Intel®I/O expansion module with single 4X IB connector

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

I/O expansion module AXXIBQDRSR169X, Single

  • MM# 909786
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXIBQDRSR169X

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G134612
  • US HTS 8473301180

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก