Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Mezzanine Card AXXGBIOMEZV

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Mezzanine Card

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Mezzanine Card AXXGBIOMEZV, Single

  • MM# 901362
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXGBIOMEZV
  • MDDS Content ID 708561

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G135162
  • US HTS 8473301180

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® Compute Module ตระกูล MFS2600KI

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ลำดับการจัดเรียง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module MFS2600KI Q3'12 Discontinued 1U, custom for Intel Modular Server Pedestal, 6U Rack Option Socket R 66204

Intel® Compute Module ตระกูล MFS5000VI

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน