อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MF

LX
0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

  • การกำหนดค่าพอร์ต Single

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

  • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCI-X

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter (LX), retail unit

  • MM# 845952
  • รหัสการสั่งซื้อ PWLA8490LX

Intel® PRO/1000 MF Server Adapter (LX), bulk

  • MM# 847740
  • รหัสการสั่งซื้อ PWLA8490LXBLK5

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก