บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSLSATAR

0 ค้าปลีก X

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

กราฟิกโปรเซสเซอร์

ตัวเลือกการขยาย

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด 2

เทคโนโลยีขั้นสูง

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Server Board S5000PSLSATAR, 10 Pack, OEM Only

 • MM# 901721
 • รหัสการสั่งซื้อ BB5000PSLSATAR
 • ECCN 4A994
 • CCATS NA

Intel® Server Board S5000PSLSATAR, Single

 • MM# 901762
 • รหัสการสั่งซื้อ S5000PSLSATAR
 • ECCN 5A992C
 • CCATS G134612

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache 3761
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 3774
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 3795
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 3806
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5440 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 3821
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 3844
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 3856
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 3867
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5410 Discontinued Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 3877
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 3887
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache 3908
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache 3916
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5355 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 3938
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5345 Discontinued Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache 3966
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 3989
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5335 Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 4001
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 4027
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5320 Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 4044
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 4077
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 4095
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5270 Discontinued Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache 4125
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5260 Discontinued Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache 4128
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5240 Discontinued Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 4153
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5240 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 4162
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache 4202
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 4218
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 4262
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5148 Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 4304
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5140 Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 4335
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5138 Discontinued Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache 4377
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5130 Discontinued Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache 4410
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5128 Discontinued Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 4448
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 4470
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache 4522
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache 4563
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 4606
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 4616
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 4639

Intel® RAID Controller

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด รองรับระดับ RAID # พอร์ตภายใน # พอร์ตภายนอก หน่วยความจำแบบฝัง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Controller RS2BL040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 512MB 53155
Intel® RAID Controller RS2BL080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 512MB 53157
Intel® RAID Controller RS2MB044 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 4 512MB 53162
Intel® RAID Controller RS2PI008 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 512MB 53163
Intel® RAID Controller RS2WC040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 4 0 None 53168
Intel® RAID Controller RS2WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0 None 53169
Intel® RAID Controller SASMF8I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0 53175
Intel® RAID Controller SRCSAS144E Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 4 4 128MB 53195
Intel® RAID Controller SRCSAS18E Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 53205
Intel® RAID Controller SRCSASBB8I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 256MB 53207
Intel® RAID Controller SRCSASJV Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 512MB 53208
Intel® RAID Controller SRCSASLS4I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 128MB 53209
Intel® RAID Controller SRCSATAWB Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 128MB 53213

ตัวเลือกโมดูลการจัดการ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Remote Management Module 2 AXXRMM2 Discontinued 53782

Spare Cable Options

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
SAS Octopus Cable FXXLPSASCBL Discontinued 54080

Spare I/O & Management Module Options

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
I/O Shield and Gasket ASLIO Discontinued 54408

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5200

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299BRP Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 56075
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299DP Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 56077

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5400

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400BASE Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 56098
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400BRP Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 56100
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400LX Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 56102
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400LXI Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 56106

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน

BMCแบบรวมในตัวซึ่งมี IPMI

IPMI (Intelligent Platform Management Interface) คือมาตรฐานอินเตอร์เฟซที่ใช้สำหรับการควบคุมจัดการ Out-of-Band สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ BMC (Baseboard Management Controller) ในตัว คือไมโครคอนโทรลเลอร์เฉพาะที่ให้ความสามารถ IPMI

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มีบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอการซื้อแบบขยายสำหรับระบบที่ชาญฉลาดและโซลูชันแบบเอ็มเบ็ดเด็ด สามารถพบการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) ปรึกษาตัวแทน Intel สำหรับรายละเอียด

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด หมายถึงความจุสูงสุดของหน่วยความจำที่โปรเซสเซอร์รองรับ

ประเภทของหน่วยความจำ

โปรเซสเซอร์ Intel® มีสี่ประเภท: แบบ Single Channel, แบบ Dual Channel, แบบ Triple Channel, และแบบ Flex Mode

# DIMM สูงสุด

DIMM (Dual In-line Memory Module) คือชุด IC ของ DRAM (Dynamic Random-Access Memory) ที่ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรพิมพ์อย่างถาวรขนาดเล็ก

รองรับหน่วยความจำ ECC

การรองรับหน่วยความจำ ECC แสดงถึงการรองรับหน่วยความจำแบบ Error-Correcting Code ของโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ECC คือหน่วยความจำระบบชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจหาและแก้ไขความเสียหายของข้อมูลภายในที่พบได้บ่อย โปรดทราบว่าหน่วยความจำ ECC ต้องอาศัยการรองรับทั้งของโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ต

กราฟิกในตัว

กราฟิกที่มีในตัวช่วยให้ได้คุณภาพของภาพที่เหลือเชื่อ ประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วขึ้น และตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดกราฟิกแยกต่างหาก

# สูงสุดของเลน PCI Express

เลน PCI Express (PCIe) ประกอบด้วยสอง Differential Signaling Pairs สำหรับรับข้อมูล กับสำหรับส่งข้อมูล และเป็นหน่วยพื้นฐานของบัส PCIe # ของเลน PCI Express คือจำนวนทั้งหมดที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์

PCIe x4 Gen 1.x

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ฟิลด์นี้บ่งชี้ถึงจำนวนซ็อกเก็ต PCIe สำหรับ Lane Configuration (x8, x16) หนึ่งๆ และรุ่นของ PCIe (1.x, 2.x)

PCIe x8 Gen 1.x

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ฟิลด์นี้บ่งชี้ถึงจำนวนซ็อกเก็ต PCIe สำหรับ Lane Configuration (x8, x16) หนึ่งๆ และรุ่นของ PCIe (1.x, 2.x)

การปรับปรุงแก้ไข USB

USB (Universal Serial Bus) คือมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์

# พอร์ต SATA รวม

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) คือมาตรฐานความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และออปติคอลไดร์ฟ เข้ากับมาเธอร์บอร์ด

การกำหนดค่า RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) คือเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลที่รวมเอาหลายๆ ส่วนประกอบของดิสก์ไดร์ฟเข้าเป็นหน่วยเชิงตรรกะหน่วยเดียว และแจกจ่ายข้อมูลไปตลอดทั้ง Array ที่กำหนดโดยระดับของ RAID ซึ่งระบุถึงระดับการสำรองและประสิทธิภาพที่ต้องการ

# พอร์ต Serial

พอร์ต Serial คืออินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

อินทิเกรต LAN

LAN แบบในตัวแสดงว่ามี Intel Ethernet MAC หรือพอร์ต LAN รวมอยู่ในบอร์ดระบบ

พอร์ตอินทิเกรต SAS

SAS ในตัว บ่งชี้ถึงการรองรับ Serial Attached SCSI (Small Computer System Interface) ในตัวบอร์ดนี้ SAS คือมาตรฐานความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และออปติคอลไดร์ฟ กับมาเธอร์บอร์ด

รองรับ Intel® Remote Management Module

Intel® Remote Management Module ทำให้คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมเซิร์ฟเวอร์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยจากเครื่องใดก็ได้บนเครือข่าย การเข้าถึงระยะไกลประกอบด้วยความสามารถในการบริหารจัดการจากระยะไกล รวมถึงการควบคุมพลังงาน, KVM, และ Media Redirection โดยใช้การจัดการเฉพาะของการ์ดอินเตอร์เฟซเน็ตเวิร์ก (NIC)

Intel® I/O Acceleration Technology

Internal IO Expansion Module บ่งชี้ถึงตัวเชื่อมต่อ Mezzanine บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่รองรับ Intel(r) I/O Expansion Modules ต่างๆ โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบ x8 PCI Express* โมดูลเหล่านี้เป็น RoC (RAID-on-Chip) หรือ SAS (Serial Attached SCSI) ที่ไม่ใช้ในการเชื่อมต่อภายนอกผ่านแผง I/O ด้านหลัง