บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5000PSL

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771