เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ 7 F-ซีรีส์ 006

R16A

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2E1V

 • MM# 99AX5W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLMP
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2E1V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2E2V

 • MM# 99AX5X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLMQ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2E2V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2E3E

 • MM# 99AX6F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLN5
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2E3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2E3V

 • MM# 99AX6G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLN6
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2E3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2I1V

 • MM# 99AX6H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLN7
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2I1V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2I2V

 • MM# 99AX6J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLN8
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2I2V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2I3E

 • MM# 99AX6K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLN9
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2I3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2I3V

 • MM# 99AX6L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNA
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2I3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A3E3E

 • MM# 99AX6M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNB
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A3E3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A3E3V

 • MM# 99AX6N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNC
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A3E3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A3I3E

 • MM# 99AX6P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLND
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A3I3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A3I3V

 • MM# 99AX6R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNE
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A3I3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2E1V

 • MM# 99AX6T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNF
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2E1V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2E2V

 • MM# 99AX6V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNG
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2E2V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2E3E

 • MM# 99AX6W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNH
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2E3E
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2E3V

 • MM# 99AX6X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNJ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2E3V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2I1V

 • MM# 99AX6Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNK
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2I1V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2I2V

 • MM# 99AX70
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNL
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2I2V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2I3E

 • MM# 99AX71
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNM
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2I3E
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2I3V

 • MM# 99AX72
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNN
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2I3V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A3E3E

 • MM# 99AX73
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNP
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A3E3E
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A3E3V

 • MM# 99AX74
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNQ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A3E3V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A3I3E

 • MM# 99AX75
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNR
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A3I3E
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A3I3V

 • MM# 99AX76
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNS
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A3I3V
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2E4X

 • MM# 99AX77
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNT
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2E4X
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A3E4F

 • MM# 99AX78
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNU
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A3E4F
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2E4F

 • MM# 99AX79
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNV
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2E4F
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2E4X

 • MM# 99AX7A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRLNW
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2E4X
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 773421

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2E1VB

 • MM# 99CAJ0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRMRY
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2E1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 791117

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2E2VB

 • MM# 99CAJ1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRMRZ
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2E2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 791117

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2I1VB

 • MM# 99CAJ2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRMS0
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2I1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 791117

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFA006R16A2I2VB

 • MM# 99CAJ3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRMS1
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFA006R16A2I2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 791117

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2E1VB

 • MM# 99CALV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRMTL
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2E1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 791117

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2E2VB

 • MM# 99CALW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRMTM
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2E2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 791117

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2I1VB

 • MM# 99CALX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRMTN
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2I1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 791117

Intel Agilex® 7 FPGA F-Series 006 (R16A) AGFB006R16A2I2VB

 • MM# 99CALZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRMTP
 • รหัสการสั่งซื้อ AGFB006R16A2I2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • MDDS Content ID 791117

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRLN9

SRLMP

SRLMQ

SRLN5

SRLN6

SRLN7

SRLN8

SRLNQ

SRLNR

SRLNS

SRLNT

SRLNU

SRLNV

SRMRY

SRLNW

SRMRZ

SRMTN

SRLNJ

SRLNK

SRMTP

SRLNL

SRMS0

SRLNM

SRMS1

SRLNN

SRLNP

SRLNA

SRLNB

SRLNC

SRLND

SRLNE

SRLNF

SRLNG

SRMTL

SRLNH

SRMTM

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

สภาวะการใช้งาน

สภาวะการใช้งานคือสภาพแวดล้อมและสภาวะการทำงานจากบริบทการใช้งานของระบบ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของ SKU โปรดดู รายงาน PRQ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานปัจจุบัน โปรดดูที่ Intel UC (ไซต์ CNDA)*

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงสูงสุด

ความจุทั้งหมดของสแต็กหน่วยความจำแบนด์วิดธ์สูงแบบ In-Package ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอ
ของ Intel ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

ระบบโปรเซสเซอร์ที่แข็ง (HPS)

ระบบฮาร์ดโปรเซสเซอร์ (HPS) เป็นระบบ CPU แบบถาวรเบ็ดเสร็จที่อยู่ในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

หน่วยความจำแบบแฟลชสำหรับผู้ใช้

หน่วยความจำแบบแฟลชสำหรับผู้ใช้เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำแบบถาวรที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าภายใน

เอฟพีจีเอ Intel จัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าภายในหรือในอุปกรณ์หน่วยความจำภายนอก

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

ตัวรับส่งสัญญาณการปรับพัลส์-แอมพลิจูด (PAM4) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ PAM4 สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลการปรับพัลส์-แอมพลิจูด (PAM4) สูงสุด

อัตราข้อมูล PAM4 สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ PAM4 รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ไฮเปอร์-รีจิสเตอร์

Hyper-Register เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) เพิ่มเติมในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ ที่ทำให้ได้การตั้งเวลาใหม่และการสร้างไปป์ไลน์ของการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายเพื่อให้ได้ความถี่นาฬิกาที่สูงกว่าในโครงสร้างเอฟพีจีเอ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า