เอฟพีจีเอและเอฟพีจีเอ SoC Intel® Agilex™ 7 F-ซีรีส์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
Q2'19 573480 1640 62 Mb 576 R2340A
Q2'19 764640 2296 82 Mb 576 R2340A
Q2'19 1178525 3743 163 Mb 744 R2340A
Q2'19 1437240 4510 190 Mb 744 R2340A
Q2'21 1918975 1354 204 Mb 480 R2340A
Q2'21 1918975 1354 204 Mb 480 R3184C
Q2'21 2308080 1640 246 Mb 480 R2340A
Q2'21 2308080 1640 246 Mb 480 R3184C
Q2'19 573480 1640 62 Mb 384 R1546A
Q2'19 764640 2296 82 Mb 384 R1546A
Q2'19 573480 1640 62 Mb 576 R2340A
Q2'19 764640 2296 82 Mb 576 R2340A
Q2'19 2208075 6250 235 Mb 744 R2340A
Q2'19 2208075 6250 235 Mb 720 R3184C
Q2'19 2692760 8528 287 Mb 720 R3184C
Q2'19 1178525 3743 163 Mb 744 R2340A
Q2'19 1437240 4510 190 Mb 744 R2340A
Q2'19 1918975 1354 204 Mb 480 R2581A
Q2'19 2308080 1640 246 Mb 480 R2581A
Q2'19 2208075 6250 235 Mb 624 R2581A
Q2'19 2692760 8528 287 Mb 744 R2340A
Q2'19 1437240 4510 190 Mb 768 R2486A
Q2'19 1178525 3743 163 Mb 768 R2486A
Q2'19 2692760 8528 287 Mb 624 R2581A

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP