ลูประบายความร้อนด้วยของเหลว DIMM TIMM FXXWKLCDMTM

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Thermal interface material spare kit for Liquid-Cooling Loop.
    To be installed in memory heat spreaders in the liquid cooling loop.

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Liquid-Cooling Loop DIMM TIMM FXXWKLCDMTM, Single

  • MM# 999L5N
  • รหัสการสั่งซื้อ FXXWKLCDMTM
  • MDDS Content ID 803349

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 6909195095

ข้อมูล PCN

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก