หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100

โมดูล 128GB

ข้อมูลจำเพาะ

ประสิทธิภาพ

 • แบนด์วิดธ์แบบทิศทางเดียว - 100% อ่าน (สูงสุด) 1 GB/s
 • แบนด์วิดธ์แบบทิศทางเดียว - 67% อ่าน, 33% เขียน (สูงสุด) 1 GB/s
 • แบนด์วิดธ์ - 100% เขียน (สูงสุด) 1 GB/s
 • แบนด์วิดธ์แบบสุ่ม - 100% อ่าน (สูงสุด) 1 GB/s
 • แบนด์วิดธ์แบบสุ่ม - 67% อ่าน, 33% เขียน (สูงสุด) 1 GB/s
 • แบนด์วิดธ์แบบสุ่ม - 100% เขียน (สูงสุด) 1 GB/s
 • ความหน่วงแฝงแบบทิศทางเดียว - อ่าน (สูงสุด) 1 ns
 • ความหน่วงแฝงแบบสุ่ม - อ่าน (สูงสุด) 1 ns
 • กำลังไฟ - TDP สูงสุด 1 W
 • ความถี่อินเทอร์เฟซ (สูงสุด) 1

ข้อมูลเสริม

 • ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์ Persistent Memory 100 Series
 • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้
 • รายละเอียด Persistent Memory 100 Series

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Optane™ Persistent Memory 128GB Module (1.0) 4 Pack

 • MM# 999AVV
 • รหัสการสั่งซื้อ NMA1XXD128GPSU4
 • MDDS Content ID 707580

Intel® Optane™ Persistent Memory 128GB Module (1.0) 50 Pack

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A992CN3
 • CCATS G159019
 • US HTS 8473301140

ข้อมูล PCN

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

สภาวะการใช้งาน

สภาวะการใช้งานคือสภาพแวดล้อมและสภาวะการทำงานจากบริบทการใช้งานของระบบ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของ SKU โปรดดู รายงาน PRQ
สำหรับข้อมูลสภาวะการใช้งานปัจจุบัน โปรดดูที่ Intel UC (ไซต์ CNDA)*

แบนด์วิดธ์แบบทิศทางเดียว - 100% อ่าน (สูงสุด)

ความเร็วที่อุปกรณ์สามารถเรียกข้อมูลที่ประกอบเป็นบล็อกที่เป็นระเบียบและต่อเนื่อง วัดเป็น MB/s (เมกะไบต์ต่อวินาที)

แบนด์วิดธ์ - 100% เขียน (สูงสุด)

ความเร็วที่อุปกรณ์สามารถเขียนข้อมูลไปที่บล็อกข้อมูลที่เป็นระเบียบและต่อเนื่อง วัดเป็น MB/s (เมกะไบต์ต่อวินาที)

การสั่นสะเทือน - ขณะทำงาน

Operating Vibration บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของไดร์ฟ Solid State ที่ได้รับการทดสอบในการทนต่อการสั่นสะเทือนที่รายงานในสถานะที่กำลังทำงาน และยังคงสามารถทำงานอยู่ได้ วัดเป็นแรง G RMS (Root Mean Square)

การสั่นสะเทือน - ขณะไม่ทำงาน

Non-Operating Vibration บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของไดร์ฟ Solid State ที่ได้รับการทดสอบในการทนต่อการสั่นสะเทือนที่รายงานในสถานะที่ไม่ได้ทำงาน และยังคงสามารถทำงานอยู่ได้ วัดเป็นแรง G RMS (Root Mean Square)

ความทนทานแบบทิศทางเดียว - 100% เขียน

แสดงถึงเป้าหมายความทนทานของโมดูล Intel® Optane™ PMEM ที่อธิบายด้วย PBW (Petabyte Written) PBW คาดคะเนบนพื้นฐานของการพิจารณาความทนทานของแบนด์วิดธ์และสื่อในระยะเวลาการใช้งานกว่า 5 ปีโดยคาดว่าใช้แบนด์วิดธ์แบบทิศทางเดียวสูงสุดที่ระดับพลังงานที่กำหนด 24 ชั่วโมงทุกวัน 365 วันต่อปี ประเมินผลลัพธ์โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ภายในของ Intel® และจัดหาให้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ความแตกต่างในฮาร์ดแวร์ระบบ หรือการออกแบบหรือการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ อาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานจริงได้

ความทนทานแบบสุ่ม - 100% เขียน

แสดงถึงเป้าหมายความทนทานของโมดูล Intel® Optane™ PMEM ที่อธิบายด้วย PBW (Petabyte Written) PBW คาดคะเนบนพื้นฐานของการพิจารณาความทนทานของแบนด์วิดธ์และสื่อในระยะเวลาการใช้งานกว่า 5 ปีโดยคาดว่าใช้แบนด์วิดธ์แบบสุ่มสูงสุดที่ระดับพลังงานที่กำหนด 24 ชั่วโมงทุกวัน 365 วันต่อปี ประเมินผลลัพธ์โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ภายในของ Intel® และจัดหาให้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ความแตกต่างในฮาร์ดแวร์ระบบ หรือการออกแบบหรือการปรับตั้งค่าซอฟต์แวร์ อาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานจริงได้

เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF)

MTBF (เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว) บ่งชี้ถึงระยะเวลาการปฏิบัติการที่คาดว่าจะใช้ระหว่างความล้มเหลว วัดเป็นชั่วโมง

อัตราความผิดพลาดบิตซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ (UBER)

อัตราความผิดพลาดบิตซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ (UBER) บ่งชี้ถึงจำนวนความผิดพลาดบิตซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ หารด้วยจำนวนบิตที่ถ่ายโอนทั้งหมดระหว่างช่วงเวลาการทดสอบ

ระยะเวลารับประกัน

ดูเอกสารการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่ https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo

อัตราการทำงานล้มเหลวต่อปี (AFR) % ≤

อัตราการทำงานล้มเหลวต่อปี คือ ค่าตัวเลขของ PMEM ที่มีการทำงานล้มเหลวต่อปีโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์

Form Factor

ฟอร์มแฟคเตอร์บ่งบอกถึงขนาดและรูปร่างของอุปกรณ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

อินเตอร์เฟซ

อินเตอร์เฟสบ่งบอกถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมของวิธีของบัสการสื่อสารที่ใช้โดยอุปกรณ์

Intel® Memory Bandwidth Boost

Intel® Memory Bandwidth Boost หากมีส่วนรองรับความร้อนในโมดูล PMEM เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 83 องศาเซลเซียส CPU แม่ข่ายจะเร่งความเร็วโมดูล PMEM ไปถึง TDP สูงสุดชั่วคราวเพื่อให้ได้แบนด์วิดธ์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน BIOS ระหว่าง TAO ที่ 1-120 วินาที

การปกป้องข้อมูลเมื่อไฟตกที่ได้รับการปรับปรุง

การปกป้องข้อมูลเมื่อไฟตกที่ได้รับการปรับปรุง จะมีการเตรียม SSD ไว้สำหรับการสูญเสียพลังงานของระบบที่คาดไม่ถึง โดยลดการถ่ายโอนข้อมูลในบัฟเฟอร์ชั่วคราว และใช้การประจุไฟฟ้าป้องกันการสูญเสียพลังงานที่อยู่บนบอร์ด เพื่อจ่ายพลังงานอย่างเพียงพอให้กับเฟิร์มแวร์ SSD เพื่อย้ายข้อมูลจากบัฟเฟอร์การถ่ายโอนและบัฟเฟอร์ชั่วคราวอื่นๆ ไปที่ NAND อันเป็นการปกป้องระบบและข้อมูลผู้ใช้

การเข้ารหัสฮาร์ดแวร์

การเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ คือการเข้ารหัสข้อมูลที่ทำในระดับของไดรฟ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บบนไดรฟ์นั้นปลอดภัยจากการคุกคามที่ไม่พึงปรารถนา

High Endurance Technology (HET)

High Endurance Technology (HET) ในไดร์ฟ Solid State รวมการปรับปรุงซิลิคอนของหน่วยความจำแฟลช Intel® NAND และเทคนิคการบริหารจัดการระบบไดร์ฟ Solid State เพื่อช่วยยืดความทนทานของไดร์ฟ Solid State ความทนทาน ได้รับการนิยามไว้ว่าเป็นปริมาณข้อมูลที่สามารถเขียนลงบนไดร์ฟ Solid State ได้ตลอดอายุการใช้งาน

การตรวจสอบและการบันทึกอุณหภูมิ

การตรวจติดตามและการบันทึกอุณหภูมิ ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในเพื่อตรวจติดตามและบันทึกการไหลของอากาศและอุณหภูมิภายในของอุปกรณ์ โดยสามารถเข้าถึงผลที่บันทึกได้ด้วยคำสั่ง SMART

การปกป้องข้อมูลแบบครบวงจร (End-to-End)

การปกป้องข้อมูลแบบครบวงจร (End-to-End) ทำให้แน่ใจถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จัดเก็บในการถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ถึงไดร์ฟ Solid State และกลับมาอีกครั้ง

เทคโนโลยี Intel® Smart Response

เทคโนโลยี Intel® Smart Response ผสานประสิทธิภาพความเร็วสูงของไดรฟ์ Solid State ขนาดเล็กที่มีความจุของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาดใหญ่

Intel® Rapid Storage Technology

Intel® Rapid Start Technology ทำให้ระบบสามารถกลับมาทำงานอีกครั้งได้อย่างรวดเร็วหลังจากสถานะไฮเบอร์เนต

Intel® Remote Secure Erase

Intel® Remote Secure Erase ช่วยให้ผู้ดูแลระบบทางด้านไอทีใช้วิธีการที่ปลอดภัยสำหรับการลบจากระยะไกลของไดร์ฟ Intel® Solid-State จากคอนโซลการจัดการที่คุ้นเคยเมื่อเลิกใช้หรือเปลี่ยนจุดประสงค์ระบบ ซึ่งช่วยให้นำกลับมาใช้ได้ในทันทีโดยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลระบบ