หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความจุ สถานะ Form Factor อินเตอร์เฟซ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100
(โมดูล 128GB)
128 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100
(โมดูล 256GB)
256 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ซีรีส์ 100
(โมดูล 512GB)
512 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองไดรฟ์ Intel® Solid-State ตามความจุ อินเตอร์เฟซ ประสิทธิภาพ และอีกมากมาย