Spares Non-fabric CPU clips FXXCPUCLIP

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Spare non-Fabric CPU clips

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Spares Non-fabric CPU clips FXXCPUCLIP, Single

  • MM# 958248
  • รหัสการสั่งซื้อ FXXCPUCLIP

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

ข้อมูล PCN/MDDS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPB Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPQ Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPS Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP SortOrder เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPB Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPS Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W

ดาวน์โหลดและซอฟต์แวร์

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน