Intel® Xeon® Processors

Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5 v4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4669 v4 Launched Q2'16 22 3,00 GHz 2,20 GHz 55 MB $7007.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4667 v4 Launched Q2'16 18 3,00 GHz 2,20 GHz 45 MB $5729.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4660 v4 Launched Q2'16 16 3,00 GHz 2,20 GHz 40 MB $4727.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4655 v4 Launched Q2'16 8 3,20 GHz 2,50 GHz 30 MB $4616.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 v4 Launched Q2'16 14 2,80 GHz 2,20 GHz 35 MB $3838.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 v4 Launched Q2'16 12 2,60 GHz 2,10 GHz 30 MB $2837.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4628L v4 Launched Q2'16 14 2,20 GHz 1,80 GHz 35 MB $2535.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4627 v4 Launched Q2'16 10 3,20 GHz 2,60 GHz 25 MB $2225.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 v4 Launched Q2'16 10 2,60 GHz 2,10 GHz 25 MB $1668.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 v4 Launched Q2'16 10 1,80 GHz 1,80 GHz 25 MB $1219.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699A v4 Launched 04'16 22 3,60 GHz 2,40 GHz 55 MB $4938.00
Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4 Launched 04'16 22 3,60 GHz 2,20 GHz 55 MB $4560.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699 v4 Launched Q1'16 22 3,60 GHz 2,20 GHz 55 MB SmartCache $4115.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2698 v4 Launched Q1'16 20 3,60 GHz 2,20 GHz 50 MB SmartCache $3226.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697 v4 Launched Q1'16 18 3,60 GHz 2,30 GHz 45 MB SmartCache $2702.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697A v4 Launched Q1'16 16 3,60 GHz 2,60 GHz 40 MB SmartCache $2891.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v4 Launched Q1'16 18 3,30 GHz 2,10 GHz 45 MB SmartCache $2424.00 - $2428.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 v4 Launched Q1'16 14 3,50 GHz 2,60 GHz 35 MB SmartCache $2090.00 - $2094.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W v4 Launched Q1'16 12 3,50 GHz 3,00 GHz 30 MB SmartCache $2141.00 - $2145.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2683 v4 Launched Q1'16 16 3,00 GHz 2,10 GHz 40 MB SmartCache $1846.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v4 Launched Q1'16 14 3,30 GHz 2,40 GHz 35 MB SmartCache $1745.00 - $1749.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 v4 Launched Q1'16 8 3,60 GHz 3,20 GHz 25 MB SmartCache $2057.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 v4 Launched Q1'16 14 3,20 GHz 2,00 GHz 35 MB $1445.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v4 Launched Q1'16 14 2,80 GHz 2,30 GHz 35 MB SmartCache $1832.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v4 Launched Q1'16 12 2,90 GHz 2,20 GHz 30 MB SmartCache $1166.00 - $1171.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L v4 Launched Q1'16 14 2,50 GHz 1,70 GHz 35 MB SmartCache $1329.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v4 Launched Q1'16 14 2,50 GHz 1,80 GHz 35 MB SmartCache $1544.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 v4 Launched Q1'16 6 3,70 GHz 3,40 GHz 20 MB SmartCache $1552.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v4 Launched Q1'16 10 3,40 GHz 2,40 GHz 25 MB SmartCache $939.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 v4 Launched Q1'16 4 3,70 GHz 3,50 GHz 15 MB SmartCache $996.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 v4 Launched Q1'16 10 3,10 GHz 2,20 GHz 25 MB SmartCache $667.00 - $671.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L v4 Launched Q1'16 10 2,90 GHz 1,80 GHz 25 MB SmartCache $612.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v4 Launched Q1'16 12 2,40 GHz 1,90 GHz 30 MB SmartCache $1364.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2623 v4 Launched Q1'16 4 3,20 GHz 2,60 GHz 10 MB SmartCache $444.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v4 Launched Q1'16 8 3,00 GHz 2,10 GHz 20 MB SmartCache $417.00 - $422.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v4 Launched Q1'16 10 3,20 GHz 2,20 GHz 25 MB SmartCache $779.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v4 Launched Q1'16 8 1,70 GHz 20 MB SmartCache $306.00 - $310.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2608L v4 Launched Q1'16 8 1,70 GHz 1,60 GHz 20 MB SmartCache $363.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 v4 Launched Q1'16 6 1,70 GHz 15 MB SmartCache $213.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1680 v4 Launched Q2'16 8 4,00 GHz 3,40 GHz 20 MB $1723.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 v4 Launched Q2'16 8 3,80 GHz 3,20 GHz 20 MB $1113.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 v4 Launched Q2'16 6 4,00 GHz 3,60 GHz 15 MB $617.00 - $621.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1630 v4 Launched Q2'16 4 4,00 GHz 3,70 GHz 10 MB $406.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 v4 Launched Q2'16 4 3,80 GHz 3,50 GHz 10 MB $294.00 - $297.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.