Intel® Celeron® Processor

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 Launched Q1'17 2 3,00 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2,70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T Launched Q1'17 2 2,70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2,90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 Launched Q1'17 2 2,90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 Launched Q4'15 2 2,90 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T Launched Q4'15 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1850 End of Life Q2'14 2 2,90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840T End of Life Q2'14 2 2,50 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840 End of Life Q2'14 2 2,80 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1830 End of Life Q1'14 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820T End of Life Q1'14 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 End of Life Q3'13 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2,70 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2,70 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $40.00 - $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $42.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.