Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Launched Q4'11 4 3,70 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Launched Q1'11 4 3,50 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-990X Extreme Edition Discontinued Q1'11 6 3,73 GHz 3,46 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-980X Extreme Edition Discontinued Q1'10 6 3,60 GHz 3,33 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition Discontinued Q2'09 4 3,60 GHz 3,33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition Discontinued Q4'08 4 3,46 GHz 3,20 GHz 8 MB SmartCache $990.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-940XM Extreme Edition Discontinued Q3'10 4 3,33 GHz 2,13 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-920XM Extreme Edition Discontinued Q3'09 4 3,20 GHz 2,00 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9100 Discontinued Q3'08 2 3,06 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9000 Discontinued Q1'08 2 2,80 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7900 Discontinued Q3'07 2 2,80 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7800 Discontinued Q3'07 2 2,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2,93 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9775 Discontinued Q1'08 4 3,20 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9770 Discontinued Q1'08 4 3,20 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3,00 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9300 Discontinued Q3'08 4 2,53 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6850 Discontinued Q3'07 4 3,00 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6800 Discontinued Q2'07 4 2,93 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued Q4'06 4 2,66 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3,80 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3,70 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T Discontinued Q2'12 4 3,70 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $294.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S Discontinued Q2'12 4 3,90 GHz 3,10 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $294.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K Discontinued Q2'12 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $342.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 Discontinued Q2'12 4 3,90 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $272.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3,70 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00 - $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3,60 GHz 2,60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2,60 GHz 1,50 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3,30 GHz 2,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3,20 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Launched Q3'12 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3,20 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3,20 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $335.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3,10 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3,10 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3,10 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $363.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $335.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3,20 GHz 2,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $306.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3,70 GHz 3,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3,10 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3,60 GHz 2,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2,80 GHz 1,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $280.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3,00 GHz 1,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3,30 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S Discontinued Q2'12 4 3,80 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T Discontinued Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K Discontinued Q2'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 Discontinued Q2'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3,70 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $197.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 Discontinued Q2'12 4 3,70 GHz 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S Discontinued Q2'12 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $201.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T Discontinued Q2'12 2 3,60 GHz 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S Discontinued Q2'12 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 Discontinued Q2'12 4 3,60 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S Discontinued Q2'12 4 3,50 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 Discontinued Q2'12 4 3,50 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2,30 GHz 1,50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2,90 GHz 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2,80 GHz 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3,60 GHz 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3,50 GHz 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P Discontinued Q3'12 4 3,30 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S Discontinued Q3'13 4 3,30 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3,40 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 Discontinued Q3'13 4 3,30 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2,00 GHz 1,50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2,70 GHz 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S Discontinued Q3'12 4 3,20 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 Discontinued Q3'12 4 3,20 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3,30 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2,60 GHz 1,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3,20 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3,20 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Launched Q2'13 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Launched Q2'13 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 Discontinued Q2'13 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $134.00 - $144.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Launched Q3'12 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Launched Q3'12 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1,40 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 Discontinued Q3'12 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $134.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Launched Q3'12 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Launched Q3'12 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $112.00 - $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $221.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 Discontinued Q1'13 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $199.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3115C Launched Q3'13 2 2,50 GHz 4 MB L3 $293.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2860QM Launched Q4'11 4 3,60 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2820QM Launched Q1'11 4 3,40 GHz 2,30 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $570.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2760QM Launched Q4'11 4 3,50 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2720QM Launched Q1'11 4 3,30 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2715QE Launched Q1'11 4 3,00 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $295.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2710QE Launched Q1'11 4 3,00 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $295.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2700K Discontinued Q4'11 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M Launched Q2'11 2 2,90 GHz 1,80 GHz 4 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2670QM Launched Q4'11 4 3,10 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2675QM Launched Q4'11 4 3,10 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2657M Launched Q1'11 2 2,70 GHz 1,60 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2655LE Launched Q1'11 2 2,90 GHz 2,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $306.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2649M Launched Q1'11 2 3,20 GHz 2,30 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2640M Launched Q4'11 2 3,50 GHz 2,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2637M Launched Q2'11 2 2,80 GHz 1,70 GHz 4 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2635QM Launched Q1'11 4 2,90 GHz 2,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2630QM Launched Q1'11 4 2,90 GHz 2,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2629M Launched Q1'11 2 3,00 GHz 2,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2620M Launched Q1'11 2 3,40 GHz 2,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2617M Launched Q1'11 2 2,60 GHz 1,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2610UE Launched Q1'11 2 2,40 GHz 1,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $280.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600S Discontinued Q1'11 4 3,80 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K Discontinued Q1'11 4 3,80 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600 Launched Q1'11 4 3,80 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $261.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2557M Launched Q2'11 2 2,70 GHz 1,70 GHz 3 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2550K Discontinued Q1'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2540M Launched Q1'11 2 3,30 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2537M Launched Q1'11 2 2,30 GHz 1,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2520M Launched Q1'11 2 3,20 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2515E Launched Q1'11 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2510E Launched Q1'11 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $236.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500T Discontinued Q1'11 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500S Discontinued Q1'11 4 3,70 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500K Discontinued Q1'11 4 3,70 GHz 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500 Discontinued Q1'11 4 3,70 GHz 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2467M Launched Q2'11 2 2,30 GHz 1,60 GHz 3 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450P Discontinued Q1'12 4 3,50 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450M Launched Q1'12 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2435M Launched Q4'11 2 3,00 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2430M Launched Q4'11 2 3,00 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2410M Launched Q1'11 2 2,90 GHz 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2405S Discontinued Q2'11 4 3,30 GHz 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400S Discontinued Q1'11 4 3,30 GHz 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400 Launched Q1'11 4 3,40 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $174.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T Discontinued Q1'11 2 3,50 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2380P Discontinued Q1'12 4 3,40 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2320 Discontinued Q3'11 4 3,30 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2310 Discontinued Q2'11 4 3,20 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2300 Discontinued Q1'11 4 3,10 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2377M Launched Q2'12 2 1,50 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2375M Launched Q1'13 2 1,50 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2370M Launched Q1'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2367M Launched Q4'11 2 1,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2365M Launched Q3'12 2 1,40 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2357M Launched Q2'11 2 1,30 GHz 3 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2350M Launched Q4'11 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2348M Launched Q1'13 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2340UE Launched Q2'11 2 1,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $209.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330M Launched Q2'11 2 2,20 GHz 3 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330E Launched Q2'11 2 2,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2328M Launched Q3'12 2 2,20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2312M Launched Q2'11 2 2,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310M Launched Q1'11 2 2,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310E Launched Q1'11 2 2,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130 Discontinued Q3'11 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125 Discontinued Q3'11 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $144.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T Discontinued Q3'11 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $121.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120 Launched Q1'11 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $110.00 - $120.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2115C Launched Q2'12 2 2,00 GHz 3 MB SmartCache $293.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105 Discontinued Q2'11 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $134.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102 Discontinued Q2'11 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T Discontinued Q1'11 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $132.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100 Discontinued Q1'11 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $120.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-980 Discontinued Q2'11 6 3,60 GHz 3,33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-970 Discontinued Q3'10 6 3,46 GHz 3,20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-960 Discontinued Q4'09 4 3,46 GHz 3,20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-950 Discontinued Q2'09 4 3,33 GHz 3,06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-940 Discontinued Q4'08 4 3,20 GHz 2,93 GHz 8 MB SmartCache $555.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-930 Discontinued Q1'10 4 3,06 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-920 Discontinued Q4'08 4 2,93 GHz 2,66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-880 Discontinued Q2'10 4 3,73 GHz 3,06 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-875K Discontinued Q2'10 4 3,60 GHz 2,93 GHz 8 MB SmartCache $353.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-870S Discontinued Q2'10 4 3,60 GHz 2,66 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-870 Discontinued Q3'09 4 3,60 GHz 2,93 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-860S Discontinued Q1'10 4 3,46 GHz 2,53 GHz 8 MB SmartCache $362.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-860 Discontinued Q3'09 4 3,46 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-840QM Discontinued Q3'10 4 3,20 GHz 1,86 GHz 8 MB SmartCache $570.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-820QM Discontinued Q3'09 4 3,06 GHz 1,73 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-740QM Discontinued Q3'10 4 2,93 GHz 1,73 GHz 6 MB SmartCache $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-720QM Discontinued Q3'09 4 2,80 GHz 1,60 GHz 6 MB SmartCache $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-680UM Discontinued Q3'10 2 2,53 GHz 1,46 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UM Discontinued Q2'10 2 2,40 GHz 1,33 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UE Launched Q1'10 2 2,40 GHz 1,33 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $248.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660LM Discontinued Q3'10 2 3,06 GHz 2,26 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640UM Discontinued Q1'10 2 2,27 GHz 1,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-640M Discontinued Q3'10 2 3,46 GHz 2,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640LM Discontinued Q1'10 2 2,93 GHz 2,13 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UM Discontinued Q1'10 2 2,13 GHz 1,06 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UE Launched Q1'10 2 2,13 GHz 1,06 GHz 4 MB SmartCache $248.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-620M Launched Q1'10 2 3,33 GHz 2,66 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LM Discontinued Q1'10 2 2,80 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LE Launched Q1'10 2 2,80 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache $247.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-610E Launched Q1'10 2 3,20 GHz 2,53 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $232.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-760 Discontinued Q3'10 4 3,33 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-750S Discontinued Q1'10 4 3,20 GHz 2,40 GHz 8 MB SmartCache $279.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-750 Discontinued Q3'09 4 3,20 GHz 2,66 GHz 8 MB SmartCache $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-680 Discontinued Q2'10 2 3,86 GHz 3,60 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-670 Discontinued Q1'10 2 3,73 GHz 3,46 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-661 Discontinued Q1'10 2 3,60 GHz 3,33 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-660 Discontinued Q1'10 2 3,60 GHz 3,33 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-655K Discontinued Q2'10 2 3,46 GHz 3,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-650 Discontinued Q1'10 2 3,46 GHz 3,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-580M Discontinued Q3'10 2 3,33 GHz 2,66 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560UM Discontinued Q3'10 2 2,13 GHz 1,33 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560M Discontinued Q3'10 2 3,20 GHz 2,66 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540UM Discontinued Q2'10 2 2,00 GHz 1,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540M Discontinued Q1'10 2 3,07 GHz 2,53 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520UM Discontinued Q1'10 2 1,87 GHz 1,07 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520M Launched Q1'10 2 2,93 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $210.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520E Launched Q1'10 2 2,93 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache $210.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-480M Discontinued Q1'11 2 2,93 GHz 2,66 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-470UM Discontinued Q4'10 2 1,86 GHz 1,33 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-460M Discontinued Q3'10 2 2,80 GHz 2,53 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-450M Discontinued Q2'10 2 2,66 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430UM Discontinued Q2'10 2 1,73 GHz 1,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430M Discontinued Q1'10 2 2,53 GHz 2,26 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-560 Discontinued Q3'10 2 3,33 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-550 Discontinued Q2'10 2 3,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-540 Discontinued Q1'10 2 3,06 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-530 Discontinued Q1'10 2 2,93 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-390M Discontinued Q1'11 2 2,66 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380UM Discontinued Q4'10 2 1,33 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380M Discontinued Q3'10 2 2,53 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-370M Discontinued Q3'10 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-350M Discontinued Q1'10 2 2,26 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330UM Discontinued Q2'10 2 1,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330M Discontinued Q1'10 2 2,13 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330E Launched Q1'10 2 2,13 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $138.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued Q3'08 4 3,00 GHz 12 MB L2 $339.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550S Discontinued Q1'09 4 2,83 GHz 12 MB L2 $340.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2,83 GHz 12 MB L2 $287.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505S Discontinued Q3'09 4 2,83 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505 Discontinued Q3'09 4 2,83 GHz 6 MB L2 $234.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9500 Discontinued 4 2,83 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2,66 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued Q1'09 4 2,66 GHz 6 MB L2 $254.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2,66 GHz 6 MB L2 $200.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2,50 GHz 6 MB L2 $200.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9100 Discontinued Q3'08 4 2,26 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9000 Discontinued Q1'09 4 2,00 GHz 6 MB L2 $364.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400S Discontinued Q2'09 4 2,66 GHz 4 MB L2 $232.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400 Discontinued Q2'09 4 2,66 GHz 4 MB L2 $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8300 Discontinued Q4'08 4 2,50 GHz 4 MB L2 $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200S Discontinued Q1'09 4 2,33 GHz 4 MB L2 $232.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2,33 GHz 4 MB L2 $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2,66 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2,40 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued Q3'08 2 3,33 GHz 6 MB L2 $285.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3,16 GHz 6 MB L2 $200.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3,00 GHz 6 MB L2 $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2,83 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2,66 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued Q1'08 2 2,66 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued Q2'09 2 3,06 GHz 3 MB L2 $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2,93 GHz 3 MB L2 $125.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2,80 GHz 3 MB L2 $125.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2,66 GHz 3 MB L2 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2,53 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3,00 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2,66 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2,66 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2,40 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued Q3'07 2 2,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2,13 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1,86 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2,13 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1,86 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued Q1'08 2 2,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2,40 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7700 Discontinued Q3'07 2 1,80 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7500 Discontinued Q3'06 2 1,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7400 Discontinued Q3'06 2 1,50 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7300 Discontinued Q2'07 2 1,40 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7200 Discontinued Q1'07 2 1,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2400 Discontinued Q1'06 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2300 Discontinued 2 1,50 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2500 Discontinued 2 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9700 Discontinued Q2'09 2 2,80 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9600 Discontinued Q4'08 2 2,66 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9500 Discontinued Q3'08 2 2,53 GHz 6 MB L2 $364.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8800 Discontinued Q2'09 2 2,66 GHz 3 MB L2 $253.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8700 Discontinued Q4'08 2 2,53 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8600 Discontinued Q3'08 2 2,40 GHz 3 MB L2 $211.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8400 Discontinued Q3'08 2 2,26 GHz 3 MB L2 $211.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7570 Discontinued Q3'09 2 2,26 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7550 Discontinued Q3'09 2 2,26 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7450 Discontinued Q1'09 2 2,13 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7370 Discontinued Q4'08 2 2,00 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7350 Discontinued Q3'08 2 2,00 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9300 Discontinued Q3'08 2 1,60 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9600 Discontinued Q1'09 2 2,13 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9400 Discontinued Q3'08 2 1,86 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9380 Discontinued Q3'08 2 1,80 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9600 Discontinued Q1'09 2 2,53 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9400 Discontinued Q3'08 2 2,40 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9300 Discontinued Q3'08 2 2,26 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9600 Discontinued Q1'09 2 1,60 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9400 Discontinued Q3'08 2 1,40 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9300 Discontinued Q3'08 2 1,20 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9900 Discontinued Q2'09 2 3,06 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9800 Discontinued Q4'08 2 2,93 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9600 Discontinued Q3'08 2 2,80 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9550 Discontinued Q4'08 2 2,66 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9500 Discontinued Q1'08 2 2,60 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9400 Discontinued Q3'08 2 2,53 GHz 6 MB L2 $331.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9300 Discontinued Q1'08 2 2,50 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7800 Discontinued Q3'07 2 2,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8300 Discontinued Q1'08 2 2,40 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8100 Discontinued Q1'08 2 2,10 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7700 Discontinued Q2'07 2 2,40 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7600 Discontinued Q3'07 2 2,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7500 Discontinued Q3'06 2 2,20 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7400 Discontinued Q3'06 2 2,16 GHz 4 MB L2 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7300 Discontinued Q2'07 2 2,00 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7250 Discontinued Q3'07 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7200 Discontinued 2 2,00 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7100 Discontinued Q2'07 2 1,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6670 Discontinued Q3'09 2 2,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6600 Discontinued Q1'09 2 2,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6500 Discontinued Q2'09 2 2,10 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6400 Discontinued Q1'09 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5870 Discontinued 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5800 Discontinued Q4'08 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5750 Discontinued Q1'08 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5670 Discontinued Q2'08 2 1,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5600 Discontinued 2 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5550 Discontinued 2 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5500 Discontinued 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5470 Discontinued 2 1,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5450 Discontinued 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5300 Discontinued 2 1,73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5270 Discontinued 2 1,40 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5250 Discontinued 2 1,50 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2700 Discontinued 2 2,33 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5200 Discontinued 2 1,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2600 Discontinued 2 2,16 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2500 Discontinued Q1'06 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2450 Discontinued 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2400 Discontinued 2 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2350 Discontinued 2 1,86 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300E Discontinued 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300 Discontinued 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2250 Discontinued 2 1,73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2050 Discontinued 2 1,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7700 Discontinued Q1'08 2 1,33 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued 2 1,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued Q2'07 2 1,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1,06 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1,06 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2500 Discontinued Q1'06 2 1,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2400 Discontinued 2 1,06 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3300 Discontinued Q3'08 1 1,20 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3500 Discontinued Q2'09 1 1,40 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2200 Discontinued Q3'07 1 1,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2100 Discontinued Q3'07 1 1,06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1500 Discontinued 1 1,33 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1400 Discontinued 1 1,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1300 Discontinued 1 1,06 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1400 Discontinued 1 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1350 Discontinued 1 1,86 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1300 Discontinued 1 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1250 Discontinued 1 1,73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo SU3500 Discontinued Q2'09 1 1,30 GHz 3 MB N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.