Intel® Celeron® Processor

Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Celeron® B840 Launched Q3'11 2 1,90 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $86.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B830 Launched Q3'12 2 1,80 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B820 Launched Q3'12 2 1,70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B815 Launched Q1'12 2 1,60 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810E Launched Q2'11 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $72.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810 Launched Q1'11 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $72.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B800 Launched Q2'11 2 1,50 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B720 Launched Q1'12 1 1,70 GHz 1,5 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B710 Launched Q3'11 1 1,60 GHz 1,5 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 Discontinued Q3'10 2 2,70 GHz 1 MB SmartCache $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 Discontinued Q3'09 2 2,50 GHz 1 MB L2 $47.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 Discontinued Q3'09 2 2,40 GHz 1 MB L2 $47.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1600 Discontinued Q2'09 2 2,40 GHz 512 KB L2 $58.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2,20 GHz 512 KB L2 $47.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1200 Discontinued Q1'08 2 1,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T Discontinued Q3'12 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 Discontinued Q2'12 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T Discontinued Q2'12 2 2,10 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 Launched Q3'11 2 2,50 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $40.00 - $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 Discontinued Q3'11 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 Discontinued Q3'12 2 2,70 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T Discontinued Q3'11 2 2,00 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 Launched Q2'13 1 2,00 GHz 1,5 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 Discontinued Q3'12 1 1,90 GHz 1,5 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G460 Discontinued Q4'11 1 1,80 GHz 1,5 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 Discontinued Q3'11 1 1,60 GHz 1 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4600 Discontinued Q3'10 2 2,00 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4505 Launched Q1'10 2 1,86 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $68.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4500 Launched Q1'10 2 1,86 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $68.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® P1053 Launched Q1'10 1 1,33 GHz 2 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® SU2300 Discontinued Q3'09 2 1,20 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3500 Discontinued Q3'10 2 2,10 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 Discontinued Q1'10 2 2,60 GHz 1 MB SmartCache $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3300 Discontinued Q1'10 2 2,00 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3100 Discontinued Q3'08 2 1,90 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1700 Discontinued Q4'08 2 1,83 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1600 Discontinued Q4'08 2 1,66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3600 Discontinued Q1'11 2 1,20 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $134.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3405 Launched Q1'10 2 1,06 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $105.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3400 Discontinued Q2'10 2 1,06 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1,50 GHz 1 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $95.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 925 Launched Q1'11 1 2,30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 Discontinued Q1'09 1 2,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 887 Launched Q3'12 2 1,50 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 877 Launched Q2'12 2 1,40 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 867 Launched Q1'12 2 1,30 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 857 Launched Q3'11 2 1,20 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847E Launched Q2'11 2 1,10 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $111.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847 Launched Q2'11 2 1,10 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $134.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E Launched Q3'11 1 1,40 GHz 1,5 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $89.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE Launched Q4'11 1 1,00 GHz 1 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $98.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807 Launched Q2'12 1 1,50 GHz 1,5 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 797 Launched Q1'12 1 1,40 GHz 1,5 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 787 Launched Q3'11 1 1,30 GHz 1,5 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 763 Discontinued Q1'11 1 1,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 725C Launched Q2'12 1 1,30 GHz 1,5 MB L3 $90.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 585 Discontinued Q3'08 1 2,16 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 575 Discontinued Q3'06 1 2,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 573 Discontinued Q3'06 1 1,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 570 Discontinued Q2'08 1 2,26 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 560 Discontinued Q1'08 1 2,13 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 550 Discontinued Q3'06 1 2,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 540 Discontinued Q3'07 1 1,86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 Discontinued Q1'07 1 1,73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 450 Discontinued Q3'08 1 2,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2,00 GHz 512 KB L2 $36.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1,80 GHz 512 KB L2 $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 220 Discontinued Q4'07 1 1,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335 Discontinued Q2'04 1 2,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 365 Discontinued Q1'07 1 3,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 360 Discontinued Q4'06 1 3,46 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 355 Discontinued Q4'05 1 3,33 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 356 Discontinued Q2'06 1 3,33 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 352 Discontinued Q2'06 1 3,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 351 Discontinued Q3'05 1 3,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350/350J Discontinued Q3'05 1 3,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350 Discontinued Q3'05 1 3,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 347 Discontinued Q4'06 1 3,06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 346 Discontinued 1 3,06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345J Discontinued Q4'04 1 3,06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345 Discontinued Q4'04 1 3,06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 341 Discontinued Q2'04 1 2,93 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340J Discontinued Q4'04 1 2,93 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340 Discontinued Q4'04 1 2,93 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 336 Discontinued 1 2,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J Discontinued Q4'04 1 2,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335/335J Discontinued Q2'04 1 2,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 331 Discontinued 1 2,66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J Discontinued Q4'04 1 2,66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330/330J Discontinued Q2'04 1 2,66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330 Discontinued Q4'04 1 2,66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 326 Discontinued Q2'04 1 2,53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J Discontinued Q4'04 1 2,53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325/325J Discontinued Q2'04 1 2,53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325 Discontinued Q2'04 1 2,53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 320 Discontinued Q2'04 1 2,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315/315J Discontinued Q2'04 1 2,26 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315 Discontinued Q3'04 1 2,26 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 310 Discontinued Q4'05 1 2,13 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 743 Discontinued Q3'09 1 1,30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 723 Discontinued Q3'08 1 1,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 722 Discontinued Q3'08 1 1,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 Discontinued Q3'06 1 1,73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 523 Discontinued Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 520 Discontinued Q1'07 1 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 450 Discontinued 1 2,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 443 Discontinued 1 1,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 440 Discontinued Q1'06 1 1,86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 423 Discontinued Q1'06 1 1,06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 420 Discontinued 1 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 430 Discontinued 1 1,73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 410 Discontinued 1 1,46 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 390 Discontinued 1 1,70 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 383 Discontinued 1 1,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 380 Discontinued 1 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 373 Discontinued Q2'04 1 1,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 370 Discontinued Q2'04 1 1,50 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 360 Discontinued 1 1,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 353 Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 350 Discontinued 1 1,30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 340 Discontinued 1 1,50 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 333 Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 330 Discontinued 1 1,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 320 Discontinued Q2'03 1 1,30 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 310 Discontinued 1 1,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 215 Discontinued 1 1,33 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,50 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,70 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1,60 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1,50 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,33 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,13 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,06 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 933 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 866 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 750 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 650 MHz 256 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 650 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 550 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 466 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 466 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 450 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 433 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 366 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 266 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,70 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,60 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,60 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,50 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,50 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,40 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,30 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,30 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,20 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,20 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,10 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,00 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,83 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Discontinued Q1'07 1 1,83 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,80 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1,70 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 1 1,66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1,30 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1,10 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1,10 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1,00 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 950 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 950 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 766 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 766 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 667 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 633 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 633 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 566 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 533 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 466 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 466 MHz 128 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 366 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 333 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 333 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 300 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 266 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.