Intel® Pentium® Processor

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Launched Q2'12 2 2,40 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Launched Q1'12 2 2,30 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Launched Q4'11 2 2,20 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2,10 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Launched Q2'11 2 2,00 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 2,00 GHz 4 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B915C Launched Q2'12 2 1,50 GHz 3 MB L3 $168.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3,33 GHz 2 MB SmartCache $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3,20 GHz 2 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3,06 GHz 2 MB SmartCache $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2,93 GHz 2 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2,93 GHz 2 MB L2 $68.00 - $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2,80 GHz 2 MB L2 $77.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3,20 GHz 2 MB $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3,00 GHz 2 MB SmartCache $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2,70 GHz 2 MB L2 $67.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2,60 GHz 2 MB L2 $62.00 - $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2,50 GHz 2 MB L2 $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6960 Discontinued Q1'11 2 2,93 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6951 Discontinued Q3'11 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6950 Discontinued Q1'10 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache $96.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Launched Q2'11 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $67.00 - $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00 - $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $70.00 - $77.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300 Discontinued Q1'11 2 2,27 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200 Discontinued Q3'10 2 2,13 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100 Discontinued Q3'10 2 2,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000 Discontinued Q2'10 2 1,86 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500 Discontinued Q1'10 2 2,30 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400 Discontinued Q4'09 2 2,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4300 Discontinued 2 2,10 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200 Discontinued Q1'09 2 2,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3400 Discontinued Q4'08 2 2,16 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3200 Discontinued 2 2,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2390 Discontinued 2 1,86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2370 Discontinued Q1'08 2 1,73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2330 Discontinued Q4'07 2 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2310 Discontinued Q4'07 2 1,46 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130 Discontinued Q2'07 2 1,86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080 Discontinued Q2'07 2 1,73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060 Discontinued Q1'07 2 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600 Discontinued Q1'11 2 1,33 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400 Discontinued Q2'10 2 1,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 745 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3,40 GHz 2 MB L2 $81.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3,40 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550/550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'04 1 3,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3,06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2,93 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3,73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3,46 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,40 GHz 2 MB L3 N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued 1 4,00 GHz 2 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,80 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3,06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,00 GHz 512 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3,06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 3,06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2,93 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2,93 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2,66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2,66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 2,66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,66 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,53 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,50 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,26 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,90 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,90 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,70 GHz 512 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,70 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,60 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,50 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,30 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3,06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3,46 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3,33 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3,06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,66 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,50 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,30 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,30 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,90 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,90 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1,70 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,50 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,33 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 1,26 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,13 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,13 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1,10 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 1,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 1,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 933 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 933 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 866 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 866 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 850 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 733 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 700 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 667 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 600 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,33 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,33 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,26 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,13 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 1,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 866 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III LV 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 450 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 400 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 400 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 350 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 350 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 333 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 333 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 300 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 266 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 233 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 233 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 400 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 366 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 366 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 333 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 333 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 300 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 300 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 266 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 266 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 233 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 233 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 960 Discontinued Q2'06 2 3,60 GHz 4 MB L2 $316.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 950 Discontinued Q1'06 2 3,40 GHz 4 MB L2 $224.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 945 Discontinued Q3'06 2 3,40 GHz 4 MB L2 $163.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 940 Discontinued Q1'06 2 3,20 GHz 4 MB L2 $183.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 935 Discontinued Q1'07 2 3,20 GHz 4 MB L2 $84.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 930 Discontinued Q1'06 2 3,00 GHz 4 MB L2 $178.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 925 Discontinued Q3'06 2 3,00 GHz 4 MB L2 $74.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2,80 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2,80 GHz 4 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 915 Discontinued Q3'06 2 2,80 GHz 4 MB L2 $74.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 840 Discontinued Q2'05 2 3,20 GHz 2 MB L2 $423.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 830 Discontinued Q2'05 2 3,00 GHz 2 MB L2 $316.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 820 Discontinued Q2'05 2 2,80 GHz 2 MB L2 $74.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 805 Discontinued Q1'05 2 2,66 GHz 2 MB L2 $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,70 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,70 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,50 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,30 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,10 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1,10 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 1,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 900 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 780 Discontinued 1 2,26 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 778 Discontinued 1 1,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 773 Discontinued 1 1,30 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 770 Discontinued 1 2,13 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 765 Discontinued 1 2,10 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 760 Discontinued Q2'04 1 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 758 Discontinued 1 1,50 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 755 Discontinued 1 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 753 Discontinued 1 1,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 750 Discontinued 1 1,86 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745A Discontinued Q2'04 1 1,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745 Discontinued Q2'04 1 1,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 740 Discontinued 1 1,73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 738 Discontinued Q2'04 1 1,40 GHz 2 MB L2 $218.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 735 Discontinued 1 1,70 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 733/733J Discontinued 1 1,10 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 730 Discontinued 1 1,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 725 Discontinued Q2'04 1 1,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 723 Discontinued 1 1,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 718 Discontinued 1 1,30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 715 Discontinued 1 1,50 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 713 Discontinued 1 1,10 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 705 Discontinued 1 1,50 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 965 Discontinued Q1'06 2 3,73 GHz 4 MB L2 $999.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 955 Discontinued Q1'06 2 3,46 GHz 4 MB L2 $999.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 840 Discontinued Q2'05 2 3,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 300 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 266 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 233 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 233 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 200 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 200 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 166 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 166 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 150 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 150 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 133 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 133 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 200 MHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 200 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 200 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 180 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 60 MHz FSB Discontinued 1 180 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 166 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 166 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 150 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 60 MHz FSB Discontinued 1 150 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 997 Launched Q3'12 2 1,60 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 987 Launched Q3'12 2 1,50 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 977 Launched Q1'12 2 1,40 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 967 Launched Q4'11 2 1,30 GHz 2 MB L3 Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 957 Launched Q2'11 2 1,20 GHz 2 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 150 MHz, 60 MHz FSB Discontinued 1 150 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 120 MHz, 60 MHz FSB Discontinued 1 120 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 100 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 100 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 100 MHz, 50 MHz FSB Discontinued 1 100 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 90 MHz, 60 MHz FSB Discontinued 1 90 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 75 MHz, 50 MHz FSB Discontinued 1 75 MHz N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.