Intel® Pentium® Processor

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Launched Q1'17 2 3,70 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Launched Q1'17 2 3,00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Launched Q1'17 2 3,60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T Launched Q1'17 2 2,90 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 610 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 Launched Q1'17 2 3,50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 610 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 Launched Q3'15 2 3,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T Launched Q3'15 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 Launched Q3'15 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 530 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T Launched Q3'15 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3470 Discontinued Q1'15 2 3,60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460T Discontinued Q1'15 2 3,00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460 Discontinued Q3'14 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450T Discontinued Q3'14 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450 Discontinued Q2'14 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440T Discontinued Q2'14 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440 Discontinued Q2'14 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3430 Discontinued Q3'13 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420T Discontinued Q3'13 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260 Discontinued Q1'15 2 3,30 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3258 Discontinued Q2'14 2 3,20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $70.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260T Discontinued Q1'15 2 2,90 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250T Discontinued Q3'14 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250 Discontinued Q3'14 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $50.00 - $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240T Discontinued Q2'14 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240 Discontinued Q2'14 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $54.00 - $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220T Discontinued Q3'13 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220 Discontinued Q3'13 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $54.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Launched Q1'13 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $65.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Launched Q2'13 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Launched Q2'13 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Launched Q1'13 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.