Intel® Core™ Processors

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $138.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2,40 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $122.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3,60 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $149.00 - $157.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2,60 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $138.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3,60 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $138.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $138.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3,30 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100E Launched Q3'13 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100M Launched Q4'13 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100U Launched Q3'13 2 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4102E Launched Q3'13 2 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110E Launched Q2'14 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110M Launched Q2'14 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4112E Launched Q2'14 2 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4120U Launched Q2'14 2 2,00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4158U Launched Q3'13 2 2,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 5100 $315.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3,20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3,70 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4000M Launched Q4'13 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4005U Launched Q3'13 2 1,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $275.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010Y Launched Q3'13 2 1,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4012Y Launched Q3'13 2 1,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4020Y Launched Q3'13 2 1,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4025U Launched Q2'14 2 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $275.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030U Launched Q2'14 2 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030Y Launched Q2'14 2 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.