Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4900MQ Launched Q2'13 4 3,80 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $570.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4910MQ Launched Q1'14 4 3,90 GHz 2,90 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $568.00 - $570.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4950HQ Launched Q3'13 4 3,60 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $623.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4960HQ Launched Q4'13 4 3,80 GHz 2,60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $623.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4980HQ Launched Q3'14 4 4,00 GHz 2,80 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $623.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4800MQ Launched Q2'13 4 3,70 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4810MQ Launched Q1'14 4 3,80 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4850HQ Launched Q3'13 4 3,50 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $434.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4860HQ Launched Q1'14 4 3,60 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $434.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4870HQ Launched Q3'14 4 3,70 GHz 2,50 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $434.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EC Launched Q1'14 4 2,70 GHz 8 MB SmartCache $459.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EQ Launched Q2'13 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ Launched Q2'13 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700MQ Launched Q2'13 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702EC Launched Q1'14 4 2,00 GHz 8 MB SmartCache $459.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702HQ Launched Q2'13 4 3,20 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ Launched Q2'13 4 3,20 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710HQ Launched Q2'14 4 3,50 GHz 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710MQ Launched Q2'14 4 3,50 GHz 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712HQ Launched Q2'14 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712MQ Launched Q2'14 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4720HQ Launched Q1'15 4 3,60 GHz 2,60 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4722HQ Launched Q1'15 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4750HQ Launched Q3'13 4 3,20 GHz 2,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4760HQ Launched Q2'14 4 3,30 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770HQ Launched Q3'14 4 3,40 GHz 2,20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $434.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790K Discontinued Q2'14 4 4,40 GHz 4,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $339.00 - $350.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $339.00 - $350.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3,00 GHz 2,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $303.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3,90 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $312.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770R Discontinued Q2'13 4 3,90 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $358.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3,90 GHz 3,10 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $303.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3,70 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $303.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770TE Launched Q2'13 4 3,30 GHz 2,30 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $303.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $314.00 - $320.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3,20 GHz 2,20 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $303.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4,00 GHz 3,60 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $303.00 - $312.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4,00 GHz 3,20 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $303.00 - $312.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3,90 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $303.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600M Launched Q4'13 2 3,60 GHz 2,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600U Launched Q3'13 2 3,30 GHz 2,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610M Launched Q1'14 2 3,70 GHz 3,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y Launched Q3'13 2 2,90 GHz 1,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4650U Launched Q3'13 2 3,30 GHz 1,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000 $426.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U Launched Q3'13 2 3,00 GHz 1,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4510U Launched Q2'14 2 3,10 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4550U Launched Q3'13 2 3,00 GHz 1,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000 $426.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4558U Launched Q3'13 2 3,30 GHz 2,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 5100 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4578U Launched Q3'14 2 3,50 GHz 3,00 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100 $426.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.