Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR Q1'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR Q3'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR Q1'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR Q3'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR Q1'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR Q3'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR Q1'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR Q3'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR Q1'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR Q3'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR Q1'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR Q3'12 Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc sản phẩm Intel® máy chủ theo socket CPU, bộ nhớ tối đa, cổng và nhiều thông tin khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.