Intel® Xeon® Processors

Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7560 Discontinued Q1'10 8 2,67 GHz 2,27 GHz 24 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7555 Discontinued Q1'10 8 2,53 GHz 1,87 GHz 24 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7550 Discontinued Q1'10 8 2,40 GHz 2,00 GHz 18 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7545 Discontinued Q1'10 6 2,53 GHz 1,87 GHz 18 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7542 Discontinued Q1'10 6 2,80 GHz 2,67 GHz 18 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7540 Discontinued Q1'10 6 2,27 GHz 2,00 GHz 18 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7530 Discontinued Q1'10 6 2,13 GHz 1,87 GHz 12 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7520 Discontinued Q1'10 4 1,87 GHz 1,87 GHz 18 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7460 Discontinued Q3'08 6 2,66 GHz 16 MB L2 $2837.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7450 Discontinued Q3'08 6 2,40 GHz 12 MB L3 $2391.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7455 Discontinued Q3'08 6 2,13 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7445 Discontinued Q3'08 4 2,13 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7440 Discontinued Q3'08 4 2,40 GHz 16 MB L2 $2059.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7430 Discontinued Q3'08 4 2,13 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7420 Discontinued Q3'08 4 2,13 GHz 8 MB L2 $1223.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7350 Discontinued Q3'07 4 2,93 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7345 Discontinued Q3'07 4 1,86 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7340 Discontinued Q3'07 4 2,40 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7330 Discontinued Q3'07 4 2,40 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7320 Discontinued Q3'07 4 2,13 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7310 Discontinued Q3'07 4 1,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7220 Discontinued Q3'07 2 2,93 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7210 Discontinued Q3'07 2 2,40 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7150N Discontinued 2 3,50 GHz 16 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7140N Discontinued 2 3,33 GHz 16 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7140M Discontinued 2 3,40 GHz 16 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7130N Discontinued 2 3,16 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7130M Discontinued 2 3,20 GHz 8 MB L2 $1391.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7120N Discontinued 2 3,00 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7120M Discontinued 2 3,00 GHz 4 MB L2 $1177.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7110N Discontinued 2 2,50 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7110M Discontinued 2 2,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7041 Discontinued 2 3,00 GHz 4 MB L2 $3157.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7040 Discontinued 2 3,00 GHz 4 MB L2 $3157.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7020 Discontinued 2 2,66 GHz 2 MB L2 $1177.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7030 Discontinued 2 2,80 GHz 2 MB L2 $1980.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X6550 Discontinued Q1'10 8 2,40 GHz 2,00 GHz 18 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E6540 Discontinued Q1'10 6 2,27 GHz 2,00 GHz 18 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E6510 Discontinued Q1'10 4 1,73 GHz 1,73 GHz 12 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5690 Discontinued Q1'11 6 3,73 GHz 3,46 GHz 12 MB SmartCache $1663.00 - $1666.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5687 Discontinued Q1'11 4 3,86 GHz 3,60 GHz 12 MB SmartCache $1663.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5680 Discontinued Q1'10 6 3,60 GHz 3,33 GHz 12 MB SmartCache $1663.00 - $1666.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5677 Discontinued Q1'10 4 3,73 GHz 3,46 GHz 12 MB SmartCache $1663.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5675 Discontinued Q1'11 6 3,46 GHz 3,06 GHz 12 MB SmartCache $1440.00 - $1443.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5672 Discontinued Q1'11 4 3,60 GHz 3,20 GHz 12 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5670 Discontinued Q1'10 6 3,33 GHz 2,93 GHz 12 MB SmartCache $1440.00 - $1443.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5667 Discontinued Q1'10 4 3,46 GHz 3,06 GHz 12 MB SmartCache $1440.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5660 Discontinued Q1'10 6 3,20 GHz 2,80 GHz 12 MB SmartCache $1219.00 - $1222.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5650 Discontinued Q1'10 6 3,06 GHz 2,66 GHz 12 MB SmartCache $996.00 - $999.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5649 Launched Q1'11 6 2,93 GHz 2,53 GHz 12 MB SmartCache $774.00 - $777.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5647 Discontinued Q1'11 4 3,20 GHz 2,93 GHz 12 MB SmartCache $774.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5645 Launched Q1'10 6 2,67 GHz 2,40 GHz 12 MB SmartCache $525.00 - $554.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5640 Discontinued Q1'10 6 2,80 GHz 2,26 GHz 12 MB SmartCache $996.00 - $999.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5640 Discontinued Q1'10 4 2,93 GHz 2,66 GHz 12 MB SmartCache $774.00 - $777.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5638 Launched Q1'10 6 2,40 GHz 2,00 GHz 12 MB $525.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5630 Discontinued Q1'10 4 2,40 GHz 2,13 GHz 12 MB SmartCache $551.00 - $554.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5630 Discontinued Q1'10 4 2,80 GHz 2,53 GHz 12 MB SmartCache $551.00 - $554.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5620 Launched Q1'10 4 2,66 GHz 2,40 GHz 12 MB SmartCache $369.00 - $391.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5618 Launched Q1'10 4 2,26 GHz 1,87 GHz 12 MB $437.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5609 Discontinued Q1'10 4 1,86 GHz 1,86 GHz 12 MB SmartCache $440.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5607 Launched Q1'11 4 2,26 GHz 8 MB SmartCache $276.00 - $279.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5606 Discontinued Q1'11 4 2,13 GHz 8 MB SmartCache $219.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5506 Launched Q1'09 4 2,13 GHz 4 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5603 Discontinued Q1'11 4 1,60 GHz 4 MB SmartCache $188.00 - $195.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® W5590 Launched Q3'09 4 3,60 GHz 3,33 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® W5580 Launched Q1'09 4 3,46 GHz 3,20 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5570 Launched Q1'09 4 3,33 GHz 2,93 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5560 Launched Q1'09 4 3,20 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5550 Launched Q1'09 4 3,06 GHz 2,66 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5549 Launched Q1'10 4 2,93 GHz 2,53 GHz 8 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5540 Launched Q1'09 4 2,80 GHz 2,53 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5539 Launched Q1'10 2 2,27 GHz 4 MB L3 $417.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5530 Launched Q3'09 4 2,66 GHz 2,40 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5530 Launched Q1'09 4 2,66 GHz 2,40 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5528 Launched Q1'10 4 2,53 GHz 2,13 GHz 8 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5520 Launched Q1'09 4 2,48 GHz 2,26 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5520 Launched Q1'09 4 2,53 GHz 2,26 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5518 Launched Q1'10 4 2,13 GHz 1,73 GHz 8 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5518 Launched Q1'09 4 2,40 GHz 2,13 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5509 Launched Q1'10 4 2,00 GHz 8 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5508 Launched Q1'09 2 2,40 GHz 2,00 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5507 Launched Q1'10 4 2,26 GHz 4 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5506 Launched Q1'09 4 2,13 GHz 4 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5504 Launched Q1'09 4 2,00 GHz 4 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5503 Launched Q1'10 2 2,00 GHz 4 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5502 Launched Q1'09 2 1,86 GHz 4 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5492 Discontinued Q3'08 4 3,40 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5482 Discontinued Q4'07 4 3,20 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5472 Discontinued Q4'07 4 3,00 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5472 Discontinued Q4'07 4 3,00 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3,33 GHz 12 MB L2 $1467.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5462 Discontinued Q4'07 4 2,80 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3,16 GHz 12 MB L2 $1245.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3,00 GHz 12 MB L2 $912.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3,00 GHz 12 MB L2 $969.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5440 Launched Q1'08 4 2,83 GHz 12 MB L2 $735.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5430 Discontinued Q3'08 4 2,66 GHz 12 MB L2 $601.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2,66 GHz 12 MB L2 $491.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2,50 GHz 12 MB L2 $413.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2,50 GHz 12 MB L2 $347.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5410 Launched Q1'08 4 2,33 GHz 12 MB L2 $351.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2,33 GHz 12 MB L2 $284.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5408 Launched Q1'08 4 2,13 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2,00 GHz 12 MB L2 $231.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3,00 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5355 Discontinued Q4'06 4 2,66 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5345 Launched Q1'07 4 2,33 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2,00 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5335 Discontinued Q1'07 4 2,00 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1,86 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5320 Discontinued Q4'06 4 1,86 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5318 Discontinued Q1'07 4 1,60 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1,60 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1,60 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5272 Discontinued Q4'07 2 3,40 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Launched Q3'08 2 3,50 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Launched Q4'07 2 3,33 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Launched Q2'08 2 3,00 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Launched Q1'08 2 3,00 GHz 6 MB L2 $649.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5238 Launched Q1'08 2 2,66 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5220 Launched Q1'08 2 2,33 GHz 6 MB L2 $317.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5215 Launched Q3'08 2 1,86 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1,86 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3,00 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2,66 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5148 Launched Q2'06 2 2,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5140 Launched Q2'06 2 2,33 GHz 4 MB L2 $478.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5138 Launched Q2'06 2 2,13 GHz 4 MB L2 $494.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5133 Launched 2 2,20 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5130 Launched Q2'06 2 2,00 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5128 Launched Q2'06 2 1,86 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1,86 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5113 Launched 2 1,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3,73 GHz 4 MB L2 $851.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5070 Discontinued 2 3,46 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3,20 GHz 4 MB L2 $369.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3,20 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3,00 GHz 4 MB L2 $177.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5040 Discontinued 2 2,83 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5030 Discontinued 2 2,66 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3690 Discontinued Q1'11 6 3,73 GHz 3,46 GHz 12 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3680 Discontinued Q1'10 6 3,60 GHz 3,33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3670 Discontinued Q3'10 6 3,46 GHz 3,20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3580 Discontinued Q3'09 4 3,60 GHz 3,33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3570 Discontinued Q1'09 4 3,46 GHz 3,20 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3565 Discontinued Q4'09 4 3,46 GHz 3,20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3550 Discontinued Q3'09 4 3,33 GHz 3,06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3540 Discontinued Q1'09 4 3,20 GHz 2,93 GHz 8 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC3539 Launched Q1'10 4 2,13 GHz 8 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3530 Discontinued Q1'10 4 3,06 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3528 Launched Q1'10 2 1,87 GHz 1,73 GHz 4 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3520 Discontinued Q1'09 4 2,93 GHz 2,66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3518 Launched Q1'10 1 1,73 GHz 2 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3480 Discontinued Q2'10 4 3,73 GHz 3,06 GHz 8 MB SmartCache $623.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3470 Discontinued Q3'09 4 3,60 GHz 2,93 GHz 8 MB SmartCache $339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3460 Discontinued Q3'09 4 3,46 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3450 Launched Q3'09 4 3,20 GHz 2,66 GHz 8 MB SmartCache $261.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3440 Discontinued Q3'09 4 2,93 GHz 2,53 GHz 8 MB SmartCache $230.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3430 Launched Q3'09 4 2,80 GHz 2,40 GHz 8 MB SmartCache $203.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3426 Discontinued Q3'09 4 3,20 GHz 1,86 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3406 Discontinued Q1'10 2 2,53 GHz 2,26 GHz 4 MB SmartCache $201.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3380 Discontinued Q1'09 4 3,16 GHz 12 MB L2 $562.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3370 Discontinued Q3'08 4 3,00 GHz 12 MB L2 $339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3360 Discontinued Q1'08 4 2,83 GHz 12 MB L2 $287.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3360 Discontinued Q1'09 4 2,83 GHz 12 MB L2 $340.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3350 Discontinued Q1'08 4 2,66 GHz 12 MB L2 $268.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3330 Discontinued Q3'08 4 2,66 GHz 6 MB L2 $202.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3320 Discontinued Q1'08 4 2,50 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3230 Discontinued Q3'07 4 2,66 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3220 Discontinued Q1'07 4 2,40 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3210 Discontinued Q1'07 4 2,13 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120 Discontinued Q3'08 2 3,16 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3110 Discontinued Q1'09 2 3,00 GHz 6 MB L2 $243.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110 Discontinued Q1'08 2 3,00 GHz 6 MB L2 $179.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3070 Discontinued 2 2,66 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3065 Discontinued Q4'07 2 2,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3060 Discontinued 2 2,40 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3050 Discontinued 2 2,13 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3040 Discontinued 2 1,86 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3014 Launched Q1'08 1 2,40 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,80E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 3,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,80 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 3,80 GHz 2 MB L2 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3,66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,60E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 3,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,60 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 3,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Discontinued 1 3,50 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,40E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 3,40 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,40 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,40 GHz 1 MB L2 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3,33 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,20E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 3,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3,20 GHz 1 MB L2 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3,16 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00D GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,00 GHz 1 MB L2 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3,00 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 3,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Discontinued 1 3,00 GHz 2 MB N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Launched 1 2,83 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 2,80E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 2,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 2,80 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 2,80D GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit LV 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 2,80 GHz 1 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,06 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3,06 GHz 1 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3,06 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 3,00 GHz 4 MB L2 $3692.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 3,00 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB Discontinued 2 2,80 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 2 MB L2 $3692.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 1 MB L2 $307.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'03 1 2,80 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,80 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,70 GHz 2 MB L2 $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,66 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,60 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,50 GHz 1 MB L2 $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2,40 GHz 1 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'02 1 2,40 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'03 1 2,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,40 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,20 GHz 2 MB L2 $1177.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,20 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Discontinued Q3'06 2 2,16 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,00 GHz 2 MB L2 $3587.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 2,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,00 GHz 1 MB L2 $856.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Launched 1 2,00 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2,00 GHz 256 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,90 GHz 1 MB L2 $1850.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Launched 1 1,80 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,70 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® ULV 1,66 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 1,66 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'02 1 1,60 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,50 GHz 1 MB L2 $1100.00
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,50 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,50 GHz 256 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,40 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 1,00 GHz 256 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 256 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 866 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 667 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 1 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 512 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 1 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 512 KB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 512 KB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 512 KB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 512 KB L2 N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.