Spare Drive Bays & Carrier Options

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất Cả | Không
1U 8x2.5 inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F1U8X25S3PHS Launched
1U Spare Hot-swap Backplane F1U8X25S3HSBP Launched
1U Spare Hot-swap Backplane FR1304S3HSBP Discontinued
Spare 1U Hot-swap Backplane FR1304S3HSBP2
(4x3.5in 12G SAS Backplane for Intel® Server Chassis R1000G Family)
Launched
2.5 inch Hot-swap Drive Carrier FXX25HSCAR2 Launched
2.5" Drive Bay Module Kit MFHDDBAY25 Discontinued
2.5" Drive carrier FSR1670HDDCAR Discontinued
2.5" Drive Carrier FSR1680HDDCAR Discontinued
2.5" Drive Carrier FXX25HDDCAR Discontinued
2.5in Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR Launched
2.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR3 Launched
2U 12x3.5inch SAS and 2x NVMe Hot Swap Backplane F2U12X35S3PH Launched
2U 8x2.5inch SAS/NVMe Hot Swap Backplane F2U8X25S3PHS Launched
2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8x3.5 A2U8X35S3HSDK Launched
2U Spare Hot-swap Backplane F2U12X35S3HSBP Launched
2U Spare Hot-swap Backplane F2U8X35S3HSBP Launched
2U/4U Spare Hot-swap Backplane FXX8X25S3HSBP Launched
3.5" Drive Bay Module Kit MFHDDBAY35 Discontinued
3.5" Drive Carrier FXX10DVCARBLK Discontinued
3.5in Hot-swap Backplane Spare FUP4X35S3HSBP Launched
3.5in Hot-Swap Backplane Spare FXX1304HSBP
(For Intel Server Chassis R1000 Family)
Discontinued
3.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX35HSCAR2 Launched
4-Drive Backplane with Expander FXX4DRV3GEXPBRD Discontinued
4-Drive Backplane without Expander FXX4DRV3GBRD Discontinued
4-Drive Backplane without Expander FXX4DRV3GRBRD Discontinued
4-Drive SCSI Backplane Board FXX4SCSIBRD Discontinued
6-Drive Backplane with Expander FXX6DRV3GEXPBRD Discontinued
6-Drive Backplane Without Expander FXX6DRV3GBRD Discontinued
6-Drive Backplane without Expander FXX6DRV3GRBRD Discontinued
6-Drive SCSI Backplane Board FXX6SCSIBRD Discontinued
8x2.5 inch Dual Port SAS Hot Swap Drive Bay Kit AUP8X25S3DPDK Launched
8x2.5 inch Hot Swap SAS/NVMe COMBO Drive Bay Kit AUP8X25S3NVDK Launched
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBIT
(SAS without RAID)
Launched
Hard Drive Carrier FSR1690HDDCAR Discontinued
Midplane MFMIDPLANE Discontinued
Midplane MFMIDPLANE2 Discontinued
Passive Midplane FURPASMP Discontinued
SAS 2.5" 4U Backplane FHW4U2SASBP Discontinued
SAS 3.5" 4U Backplane FHW4U3SASBP Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1530BPSATA Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1550SAS Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1680BP Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1690BP Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2500SASBP Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2520BPSATA Discontinued
SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2600SASBP Discontinued
SATA Hot-Swap Backplane FSR1670BP Discontinued
SATA Hot-Swap Backplane FSR2520BPSAS Discontinued
SATA to IED Conversion Board FHWSATAIDE Discontinued
Spare 3.5" backplane FHW12X35HSBP for H2000 Chassis Discontinued
Spare 3.5" Hot-swap Drive Carrier FXX35HSCAR Launched
Spare 3.5in Fixed HDD Carriers FUP4X35NHDK Launched
Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB Launched
Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKO
(in 5.25in cage area)
Discontinued
Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKS Discontinued
Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK Launched
Spare 12Gb SAS/SATA 16 x 2.5" Backplane FHW16X25HS12G Launched
Spare 12Gb SAS/SATA 24 x 2.5’’ Backplane Kit
(with BIB) FHW24X25HSBP
Launched
Spare Backplane FHW16X25HSBP Discontinued
Spare Blank Node Filler FH2000BNF Discontinued
Spare Board F2U12X35HSBP
(for 2U 12x3.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued
Spare Board F2U8X35HSBP
(for 2U 8x3.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued
Spare Board FXX8X25DPBP
(for 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Backplane)
Discontinued
Spare Board FXX8X25HSBP
(for 2U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Discontinued
Spare Hot-Swap Back Plane FUP8X35HSBP
(8x3.5in for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Discontinued
Spare 12GB SAS 24 x 2.5’’ Backplane FHW24X25HS12G Launched

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.