Hệ thống Máy chủ Dạng lắp giá 2U

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server System LTP2224JR450600 Q2'17 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System LTP2224R4503086 Q2'17 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System MCB2224TAF3 Q3'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System MCB2224THY1 Q3'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY2 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY4 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY6 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System LADMP2312KXXX44 Q2'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 14.2" Socket P
Intel® Server System LADMP2312KXXX43 Q2'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 14.2" Socket P
Intel® Server System LADMP2312KXXX42 Q2'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 14.2" Socket P
Intel® Server System LADMP2312KXXX41 Q2'16 Launched 2U Rack Custom 6.8" x 14.2" Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZS Q3'17 Announced 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZS Q3'17 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZS Q3'17 Announced 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZS Q3'17 Announced 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NP Q3'17 Announced 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZS Q3'17 Announced 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
Intel® Server System MCB2312WHY2 Q3'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Intel® Server System MCB2208WAF5 Q3'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Intel® Server System MCB2208WAF4 Q3'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1R Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYSR Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Intel® Server System VRN2208WAF6 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Intel® Server System VRN2208WAF8 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Intel® Server System VRN2208WHY8 Q1'16 Launched 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S3SP Q2'16 Launched 2U Rack N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc sản phẩm Intel® máy chủ theo socket CPU, bộ nhớ tối đa, cổng và nhiều thông tin khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.