Lựa chọn Nhập/Xuất

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất Cả | Không
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8970 Launched Không 23 W N/A Up to 100G
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8960 Launched Không 21 W N/A Up to 50G
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8950 Launched Không 40 W N/A Up to 50G
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8920 Launched N/A PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Mô-đun I/O của Bộ tăng tốc Intel® QuickAssist AXXQAAIOMOD Launched Không N/A
Card PCIe của Bộ tăng tốc Intel® QuickAssist AXXQAAPCIE Launched Không N/A
1U Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKIT
Launched Không N/A
Cạc điều hợp Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMEZ Discontinued N/A
Cạc điều hợp Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMEZV Discontinued N/A
Mô-đun Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMOD Discontinued N/A
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất 10 Gigabit Ethernet Hai Cổng AXX10GBIOMOD Discontinued N/A
Dual Port Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKITCPU1
Launched Không N/A
Mô đun Nhập/Xuất Intel® 82599EB 10GbE Hai Cổng AXX10GBNIAIOM Launched Không N/A
Mô đun Nhập/Xuất Intel® X540-BT2 10GbE Hai Cổng AXX10GBTWLIOM Launched Không N/A
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW Launched Không N/A
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW2 Discontinued Không N/A
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW3 Launched Không N/A
Mô-đun I/O Ethernet XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM Launched Không N/A
Mô-đun I/O Ethernet XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM Launched Không N/A
Mô-đun nhập/xuất FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM
(Một cổng)
Launched Không N/A
Mô-đun I/O FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM
(Hai cổng)
Launched Không N/A
Mô-đun Chuyển mạch của Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet AXXSW1GB Discontinued N/A
Mô-đun mở rộng Nhập/Xuất AXXIBQDRSR169X Discontinued Không N/A
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất InfiniBand AXXIBIOMOD Discontinued N/A
Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2 Launched Không N/A
Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA4 Launched Không N/A
Intel® Ethernet Network Connection OCP X557-T2 Launched Không N/A
Intel® Ethernet Network Connection OCP I357-T4 Launched Không N/A
Mô-đun I/O Intel® AXX10GBTWLIOM3 Launched Không N/A
Bộ nâng cấp Intel® Omni-Path
(2 cổng) AXX2PFABKIT
Launched Không N/A
Bộ điều khiển lưu trữ Intel® AXXSCM3S Discontinued Không N/A
Tấm chắn I/O AW2600CR2IOS Discontinued Không N/A
Tấm chắn I/O AXX2IOS Discontinued Không N/A
Tấm chắn I/O AXX4IOS Discontinued Không N/A
Bộ sản phẩm bộ điều hợp cổng nối tiếp DB9 AXXRJ45DB93 Launched Không N/A
Mezz Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITM
(OmniPath)
Launched Không N/A
PCIe Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITP
(OmniPath)
Announced Không N/A
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet Bốn Cổng AXX4GBIOMOD2 Discontinued N/A
Mô đun Nhập/Xuất Intel® I350-AE4 GbE Bốn Cổng AXX4P1GBPWLIOM Launched Không N/A
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất QDR Infiniband một cổng AXXIBQDRIOMV Discontinued N/A
Mô-đun Nhập/Xuất QDR Infiniband một cổng AXXIBQDRIOMOD Discontinued N/A

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.