Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q4'18 18 4,40 GHz 3,00 GHz 24,75 MB SmartCache $1979.00 - $1999.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9960X X Launched Q4'18 16 4,40 GHz 3,10 GHz 22 MB SmartCache $1684.00 - $1699.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9940X X Launched Q4'18 14 4,40 GHz 3,30 GHz 19,25 MB SmartCache $1387.00 - $1399.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9920X X Launched Q4'18 12 4,40 GHz 3,50 GHz 19,25 MB SmartCache $1189.00 - $1199.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900X X Launched Q4'18 10 4,40 GHz 3,50 GHz 19,25 MB SmartCache $989.00 - $999.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9820X X Launched Q4'18 10 4,10 GHz 3,30 GHz 16,5 MB SmartCache $889.00 - $899.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9800X X Launched Q4'18 8 4,40 GHz 3,80 GHz 16,5 MB SmartCache $589.00 - $599.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7980XE Phiên bản Cực cấp Launched Q3'17 18 4,20 GHz 2,60 GHz 24,75 MB $1979.00 - $1999.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-7960X X Launched Q3'17 16 4,20 GHz 2,80 GHz 22 MB $1684.00 - $1699.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7940X X Launched Q3'17 14 4,30 GHz 3,10 GHz 19,25 MB $1387.00 - $1399.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7920X X Launched Q3'17 12 4,30 GHz 2,90 GHz 16,5 MB L3 $1189.00 - $1199.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9-7900X X Launched Q2'17 10 4,30 GHz 3,30 GHz 13,75 MB L3 $989.00 - $999.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7820X X Launched Q2'17 8 4,30 GHz 3,60 GHz 11 MB L3 $589.00 - $599.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7800X X Launched Q2'17 6 4,00 GHz 3,50 GHz 8,25 MB L3 $383.00 - $389.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7740X X Discontinued Q2'17 4 4,50 GHz 4,30 GHz 8 MB $339.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i5-7640X X Discontinued Q2'17 4 4,20 GHz 4,00 GHz 6 MB $242.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6950X phiên bản Extreme Discontinued Q2'16 10 3,50 GHz 3,00 GHz 25 MB $1723.00 - $1743.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6900K Discontinued Q2'16 8 3,70 GHz 3,20 GHz 20 MB $1089.00 - $1109.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6850K Discontinued Q2'16 6 3,80 GHz 3,60 GHz 15 MB $617.00 - $628.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6800K Discontinued Q2'16 6 3,60 GHz 3,40 GHz 15 MB $434.00 - $441.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5960X Phiên bản Extreme Discontinued Q3'14 8 3,50 GHz 3,00 GHz 20 MB SmartCache $999.00 - $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5930K Discontinued Q3'14 6 3,70 GHz 3,50 GHz 15 MB SmartCache $583.00 - $594.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5820K Discontinued Q3'14 6 3,60 GHz 3,30 GHz 15 MB SmartCache $389.00 - $396.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4960X Extreme Edition Discontinued Q3'13 6 4,00 GHz 3,60 GHz 15 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition Launched Q1'14 4 4,00 GHz 3,10 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930K Discontinued Q3'13 6 3,90 GHz 3,40 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition Launched Q2'13 4 3,90 GHz 3,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4820K Discontinued Q3'13 4 3,90 GHz 3,70 GHz 10 MB SmartCache $332.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3970X Extreme Edition Discontinued Q4'12 6 4,00 GHz 3,50 GHz 15 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3960X Extreme Edition Discontinued Q4'11 6 3,90 GHz 3,30 GHz 15 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Launched Q3'12 4 3,90 GHz 3,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $1096.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3930K Discontinued Q4'11 6 3,80 GHz 3,20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Launched Q2'12 4 3,80 GHz 2,90 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $1096.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820 Discontinued Q1'12 4 3,80 GHz 3,60 GHz 10 MB SmartCache $305.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.