Bộ xử lý Intel Atom® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel Atom® N280 End of Interactive Support Q1'09 1 N/A 2,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® D425 End of Interactive Support Q2'10 1 $42.00 10 W
Bộ xử lý Intel Atom® D525 End of Interactive Support Q2'10 2 $63.00 13 W
Bộ xử lý Intel Atom® N475 End of Interactive Support Q2'10 1 N/A 6,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z560 End of Interactive Support Q2'10 1 N/A 2,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® E680T Launched Q3'10 1 $85.00 4,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® N570 Launched Q1'11 2 N/A 8,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® 330 End of Interactive Support Q3'08 2 N/A 8 W
Bộ xử lý Intel Atom® N270 End of Interactive Support Q2'08 1 $32.00 2,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z550 End of Interactive Support Q2'09 1 N/A 2,4 W
Bộ xử lý Intel Atom® N470 End of Interactive Support Q1'10 1 N/A 6,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® N550 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 8,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® E680 Launched Q3'10 1 $74.00 4,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z670 End of Interactive Support Q2'11 1 N/A 3 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z540 End of Interactive Support Q2'08 1 N/A 2,4 W
Bộ xử lý Intel Atom® D510 End of Interactive Support Q1'10 2 $63.00 13 W
Bộ xử lý Intel Atom® D410 End of Interactive Support Q1'10 1 $43.00 10 W
Bộ xử lý Intel Atom® N455 End of Interactive Support Q2'10 1 $64.00 6,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® E665CT End of Life Q4'10 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z650 End of Interactive Support Q2'11 1 N/A 3 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z530P End of Interactive Support Q2'08 1 $65.00 2,2 W
Bộ xử lý Intel Atom® N450 End of Interactive Support Q1'10 1 $64.00 5,5 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z625 End of Interactive Support Q2'10 1 N/A 2,2 W
Bộ xử lý Intel Atom® E665C End of Life Q4'10 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z530 End of Interactive Support Q2'08 1 $65.00 2 W
Bộ xử lý Intel Atom® E660T Launched Q3'10 1 $64.00 3,6 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z520PT End of Interactive Support Q2'08 1 $50.00 2,2 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z615 End of Interactive Support Q2'10 1 N/A 2,2 W
Bộ xử lý Intel Atom® E660 Launched Q3'10 1 $54.00 3,6 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z520 End of Interactive Support Q2'08 1 N/A 2 W
Bộ xử lý Intel Atom® 230 End of Interactive Support Q2'08 1 $29.00 4 W
Bộ xử lý Intel Atom® E645CT End of Life Q4'10 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z515 End of Interactive Support Q2'09 1 N/A 1,4 W
Bộ xử lý Intel Atom® E645C End of Life Q4'10 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z510PT End of Interactive Support Q2'08 1 $27.00 2,2 W
Bộ xử lý Intel Atom® E640T Launched Q3'10 1 $37.00 3,6 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z510P End of Interactive Support Q2'08 1 $20.00 2,2 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z600 End of Interactive Support Q2'10 1 N/A 1,3 W
Bộ xử lý Intel Atom® E640 Launched Q3'10 1 $29.00 3,6 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z510 End of Interactive Support Q2'08 1 $20.00 2 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z500 End of Interactive Support Q2'08 1 N/A 0,65 W
Bộ xử lý Intel Atom® E620T Launched Q3'10 1 $22.00 3,3 W
Bộ xử lý Intel Atom® E620 Launched Q3'10 1 $19.00 3,3 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.