Intel® Xeon® Processors

Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 End of Life Q1'12 4 1,80 GHz 10 MB SmartCache $198.00 - $207.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4603 End of Life Q2'12 4 2,00 GHz 10 MB SmartCache $551.00 - $555.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2403 End of Life Q2'12 4 1,80 GHz 10 MB SmartCache $188.00 - $195.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4607 End of Life Q2'12 6 2,20 GHz 12 MB SmartCache $885.00 - $889.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2407 End of Life Q2'12 4 2,20 GHz 10 MB SmartCache $250.00 - $251.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 End of Life Q1'12 4 2,40 GHz 10 MB SmartCache $294.00 - $299.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 End of Life Q2'12 6 2,90 GHz 2,40 GHz 15 MB SmartCache $1219.00 - $1223.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 End of Life Q1'12 4 3,80 GHz 3,60 GHz 10 MB SmartCache $294.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1428L End of Life Q2'12 6 1,80 GHz 15 MB L3 $480.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L Launched Q2'12 4 2,10 GHz 2,00 GHz 10 MB SmartCache $428.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4617 End of Life Q2'12 6 3,40 GHz 2,90 GHz 15 MB SmartCache $1611.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2420 End of Life Q2'12 6 2,40 GHz 1,90 GHz 15 MB SmartCache $387.00 - $391.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 Launched Q1'12 6 2,50 GHz 2,00 GHz 15 MB SmartCache $360.00 - $410.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 End of Life Q1'12 6 3,80 GHz 3,20 GHz 12 MB SmartCache $583.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 End of Life Q2'12 8 2,60 GHz 2,20 GHz 16 MB SmartCache $1611.00 - $1616.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L Launched Q2'12 6 2,00 GHz 1,80 GHz 15 MB SmartCache $692.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 End of Life Q2'12 8 2,80 GHz 2,40 GHz 20 MB SmartCache $2725.00 - $2730.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430 End of Life Q2'12 6 2,70 GHz 2,20 GHz 15 MB SmartCache $519.00 - $554.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 End of Life Q1'12 6 3,90 GHz 3,30 GHz 15 MB SmartCache $1080.00 - $1083.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430L End of Life Q2'12 6 2,50 GHz 2,00 GHz 15 MB SmartCache $662.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 End of Life Q1'12 6 2,80 GHz 2,30 GHz 15 MB SmartCache $612.00 - $616.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2440 End of Life Q2'12 6 2,90 GHz 2,40 GHz 15 MB SmartCache $832.00 - $837.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 End of Life Q2'12 8 3,30 GHz 2,70 GHz 20 MB SmartCache $3616.00 - $3620.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L End of Life Q1'12 6 2,50 GHz 2,00 GHz 15 MB SmartCache $662.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650L End of Life Q2'12 8 3,10 GHz 2,60 GHz 20 MB SmartCache $3616.00 - $3620.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2448L Launched Q2'12 8 2,10 GHz 1,80 GHz 20 MB SmartCache $1266.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 End of Life Q1'12 2 3,50 GHz 3,00 GHz 5 MB SmartCache $885.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450 End of Life Q2'12 8 2,90 GHz 2,10 GHz 20 MB SmartCache $1107.00 - $1112.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 End of Life Q1'12 6 3,00 GHz 2,50 GHz 15 MB SmartCache $885.00 - $889.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450L End of Life Q2'12 8 2,30 GHz 1,80 GHz 20 MB SmartCache $1107.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2470 End of Life Q2'12 8 3,10 GHz 2,30 GHz 20 MB SmartCache $1440.00 - $1444.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 End of Life Q1'12 4 3,50 GHz 3,30 GHz 10 MB SmartCache $885.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L Launched Q1'12 8 2,10 GHz 1,80 GHz 20 MB SmartCache $1266.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 End of Life Q1'12 8 2,80 GHz 2,00 GHz 20 MB SmartCache $1107.00 - $1112.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L End of Life Q1'12 8 2,30 GHz 1,80 GHz 20 MB SmartCache $1107.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 Launched Q1'12 8 2,40 GHz 2,10 GHz 20 MB SmartCache $1479.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 End of Life Q1'12 8 3,00 GHz 2,20 GHz 20 MB SmartCache $1329.00 - $1333.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2665 End of Life Q1'12 8 3,10 GHz 2,40 GHz 20 MB SmartCache $1440.00 - $1444.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 End of Life Q1'12 6 3,50 GHz 2,90 GHz 15 MB SmartCache $1552.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670 End of Life Q1'12 8 3,30 GHz 2,60 GHz 20 MB SmartCache $1552.00 - $1556.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 End of Life Q1'12 8 3,50 GHz 2,70 GHz 20 MB SmartCache $1723.00 - $1727.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W End of Life Q1'12 8 3,80 GHz 3,10 GHz 20 MB SmartCache $1885.00 - $1890.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 End of Life Q1'12 8 3,80 GHz 2,90 GHz 20 MB SmartCache $2057.00 - $2061.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.