Intel® Itanium® Processor

Bộ xử lý Intel® Itanium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Itanium® Processor 9720 Launched Q2'17 4 1,73 GHz 20 MB $1350.00
Intel® Itanium® Processor 9740 Launched Q2'17 8 2,13 GHz 24 MB $2650.00
Intel® Itanium® Processor 9750 Launched Q2'17 4 2,53 GHz 32 MB $3750.00
Intel® Itanium® Processor 9760 Launched Q2'17 8 2,66 GHz 32 MB $4650.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9560 Launched Q4'12 8 2,53 GHz 32 MB $4650.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9550 Launched Q4'12 4 2,40 GHz 32 MB $3750.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9540 Launched Q4'12 8 2,13 GHz 24 MB $2650.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9520 Launched Q4'12 4 1,73 GHz 20 MB $1350.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9350 End of Life Q1'10 4 1,87 GHz 1,73 GHz 24 MB L3 $3838.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9340 End of Life Q1'10 4 1,73 GHz 1,60 GHz 20 MB L3 $2059.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9330 End of Life Q1'10 4 1,60 GHz 1,46 GHz 20 MB L3 $2059.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9320 End of Life Q1'10 4 1,47 GHz 1,33 GHz 16 MB L3 $1614.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9310 End of Life Q1'10 2 1,60 GHz 10 MB L3 $946.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9152M End of Life Q4'07 2 1,66 GHz 24 MB L3 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9150N End of Life Q4'07 2 1,60 GHz 24 MB L3 $3692.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9150M End of Life Q4'07 2 1,66 GHz 24 MB L3 $3692.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9140N End of Life Q4'07 2 1,60 GHz 18 MB L3 $1980.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9140M End of Life Q4'07 2 1,66 GHz 18 MB L3 $1980.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9130M End of Life Q4'07 2 1,66 GHz 8 MB L3 $1552.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9120N End of Life Q4'07 2 1,42 GHz 12 MB L3 $910.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9110N End of Life Q4'07 1 1,60 GHz 12 MB L3 $696.00
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9050 End of Life 2 1,60 GHz 24 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9040 End of Life 2 1,60 GHz 18 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9030 End of Life 2 1,60 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9020 End of Life 2 1,42 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9015 End of Life Q1'07 2 1,40 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9010 End of Life 2 1,60 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,50 GHz, 6M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Life 1 1,50 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,50 GHz, 4M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Life 1 1,50 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,40 GHz, 4M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Life 1 1,40 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,30 GHz, 3M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Life 1 1,30 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,00 GHz, 3M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Life 1 1,00 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 900 MHz, 1,5M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Life 1 900 MHz 1,5 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,60 GHz, 9M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Life 1 1,60 GHz 9 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,60 GHz, 6M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Life 1 1,60 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,66 GHz, 9M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Life 1 1,66 GHz 9 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,66 GHz, 6M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Life 1 1,66 GHz 6 MB L2 N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.