Bộ xử lý Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Pentium® Silver Processor J5005 Launched Q4'17 4 1,50 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 605 $161.00
Intel® Pentium® Silver Processor N5000 Launched Q4'17 4 1,10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 605 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1519 Launched Q2'16 4 2,10 GHz 1,50 GHz 6 MB 25 W $200.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1517 Launched Q4'15 4 2,20 GHz 1,60 GHz 6 MB 25 W $194.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1509 Launched Q4'15 2 1,50 GHz 3 MB 19 W $156.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1508 Launched Q4'15 2 2,60 GHz 2,20 GHz 3 MB 25 W $129.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1507 Launched Q4'15 2 1,20 GHz 3 MB 20 W $103.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Launched Q1'17 2 3,70 GHz 3 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 630 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Launched Q1'17 2 3,00 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 630 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Launched Q1'17 2 3,60 GHz 3 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 630 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T Launched Q1'17 2 2,90 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 610 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 Launched Q1'17 2 3,50 GHz 3 MB 54 W Đồ họa HD Intel® 610 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 Launched Q3'15 2 3,60 GHz 3 MB SmartCache 51 W Đồ họa HD Intel® 530 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T Launched Q3'15 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® 530 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 Launched Q3'15 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache 51 W Đồ họa HD Intel® 530 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® 510 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T Launched Q3'15 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® 510 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache 54 W Đồ họa HD Intel® 510 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3470 End of Life Q1'15 2 3,60 GHz 3 MB 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $86.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460T End of Life Q1'15 2 3,00 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460 End of Life Q3'14 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450T End of Life Q3'14 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450 End of Life Q2'14 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440T End of Life Q2'14 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440 End of Life Q2'14 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3430 End of Life Q3'13 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420T End of Life Q3'13 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260 End of Life Q1'15 2 3,30 GHz 3 MB 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3258 End of Life Q2'14 2 3,20 GHz 3 MB 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $70.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260T End of Life Q1'15 2 2,90 GHz 3 MB 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250T End of Life Q3'14 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250 End of Life Q3'14 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $50.00 - $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240T End of Life Q2'14 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240 End of Life Q2'14 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $54.00 - $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220T End of Life Q3'13 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220 End of Life Q3'13 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache 53 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $54.00 - $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 End of Life Q2'13 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Launched Q1'13 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T End of Life Q2'13 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $65.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T End of Life Q3'12 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Launched Q2'13 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Launched Q2'13 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Launched Q1'13 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 End of Life Q1'13 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 End of Life Q1'13 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® J4205 Launched Q3'16 4 1,50 GHz 2 MB 10 W Đồ họa HD Intel® 505 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® J3710 Launched Q1'16 4 1,60 GHz 2 MB L2 6,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2900 End of Life Q4'13 4 2,41 GHz 2 MB L2 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $94.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2850 Launched Q3'13 4 2,41 GHz 2 MB L2 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $94.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 Launched Q3'16 4 1,10 GHz 2 MB L2 6 W Đồ họa HD Intel® 505 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3540 Launched Q3'14 4 2,16 GHz 2 MB L2 7,5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3530 Launched Q1'14 4 2,16 GHz 2 MB 7,5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3520 Launched Q4'13 4 2,17 GHz 2 MB 7,5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3510 Launched Q3'13 4 2,00 GHz 2 MB 7,5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3700 Launched Q1'15 4 1,60 GHz 2 MB L2 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3710 Launched Q1'16 4 1,60 GHz 2 MB L2 6 W $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4415U Launched Q1'17 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache 15 W Đồ họa HD Intel® 610 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4415Y Launched Q2'17 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache 6 W Đồ họa HD Intel® 615 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4410Y Launched Q1'17 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache 6 W Đồ họa HD Intel® 615 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405Y Launched Q3'15 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache 6 W Đồ họa HD Intel® 515 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405U Launched Q3'15 2 2,10 GHz 2 MB SmartCache 15 W Đồ họa HD Intel® 510 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3550M Launched Q4'13 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3556U Launched Q3'13 2 1,70 GHz 2 MB SmartCache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3558U Launched Q4'13 2 1,70 GHz 2 MB SmartCache 15 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560M Launched Q2'14 2 2,40 GHz 2 MB 37 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560Y Launched Q3'13 2 1,20 GHz 2 MB SmartCache 11,5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3561Y Launched Q4'13 2 1,20 GHz 2 MB SmartCache 11,5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3805U Launched Q1'15 2 1,90 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3825U Launched Q1'15 2 1,90 GHz 2 MB 15 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y Launched Q1'13 2 1,10 GHz 2 MB SmartCache 10 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U Launched Q3'13 2 1,90 GHz 2 MB SmartCache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U Launched Q3'12 2 1,80 GHz 2 MB SmartCache 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M Launched Q1'13 2 2,50 GHz 2 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M Launched Q3'12 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 v2 Launched Q1'14 2 1,40 GHz 6 MB SmartCache 40 W $156.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 End of Life Q2'12 2 1,80 GHz 1,20 GHz 5 MB SmartCache 40 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1020 Launched Q1'16 4 2,41 GHz 2 MB L2 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $86.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1018 End of Life Q3'13 2 2,10 GHz 1 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2,80 GHz 1 MB L2 88 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,40 GHz 512 KB L2 59,8 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,00 GHz 512 KB L2 20,5 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,00 GHz 256 KB L2 34 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,30 GHz 256 KB L2 51,6 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,26 GHz 512 KB L2 58 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 End of Interactive Support 1 2,66 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 2,93 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2,80 GHz 2 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 3,00 GHz 2 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3,20 GHz 2 MB L2 92,1 W N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 1 3,46 GHz 2 MB L2 110,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,40 GHz 512 KB L2 66,2 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 3,06 GHz 512 KB L2 81,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 805 End of Interactive Support Q1'05 2 2,66 GHz 2 MB L2 95 W $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 915 End of Interactive Support Q3'06 2 2,80 GHz 4 MB L2 95 W $74.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 1,00 GHz 256 KB L2 29 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 1,00 GHz 256 KB L2 29 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 705 End of Interactive Support 1 1,50 GHz 1 MB L2 24,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 840 End of Interactive Support Q2'05 2 3,20 GHz 2 MB L2 130 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 955 End of Interactive Support Q1'06 2 3,46 GHz 4 MB L2 130 W $999.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060 End of Interactive Support Q1'07 2 1,60 GHz 1 MB L2 31 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 End of Interactive Support Q2'07 2 1,60 GHz 1 MB L2 65 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 745 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3,00 GHz 512 KB L2 81,9 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3200 End of Interactive Support 2 2,00 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 End of Interactive Support Q3'08 2 2,50 GHz 2 MB L2 65 W $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200 End of Interactive Support Q1'09 2 2,00 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 End of Interactive Support Q2'09 2 2,80 GHz 2 MB L2 65 W $77.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000 End of Interactive Support Q2'10 2 1,86 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400 End of Interactive Support Q2'10 2 1,20 GHz 3 MB SmartCache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 233 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 233 MHz 512 KB L2 34,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 350 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 350 MHz 512 KB L2 21,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 150 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 150 MHz 256 KB L2 31,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 166 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 166 MHz 512 KB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 100 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support 1 100 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 120 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 120 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 133 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 133 MHz N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 233 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 233 MHz 512 KB L2 9 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,06 GHz 512 KB L2 21 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 997 Launched Q3'12 2 1,60 GHz 2 MB L3 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3,06 GHz 1 MB L2 88 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,06 GHz 512 KB L2 21 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 450 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 450 MHz 256 KB L2 15,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,40 GHz 256 KB L2 54,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,40 GHz 1 MB L2 89 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J End of Interactive Support Q1'05 1 2,66 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 2,80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'06 1 3,00 GHz 2 MB L2 86 W N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3,40 GHz 2 MB L3 102,9 W N/A
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 1 3,73 GHz 2 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,60 GHz 512 KB L2 69 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 820 End of Interactive Support Q2'05 2 2,80 GHz 2 MB L2 95 W $74.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 End of Interactive Support Q1'06 2 2,80 GHz 4 MB L2 95 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,10 GHz 256 KB L2 33 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,13 GHz 256 KB L2 29,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,70 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,70 GHz 1 MB L2 24,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 965 End of Interactive Support Q1'06 2 3,73 GHz 4 MB L2 130 W $999.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 End of Interactive Support Q3'06 2 1,80 GHz 1 MB L2 65 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080 End of Interactive Support Q2'07 2 1,73 GHz 1 MB L2 31 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 End of Interactive Support Q1'08 2 2,60 GHz 2 MB L2 65 W $62.00 - $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3400 End of Interactive Support Q4'08 2 2,16 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6951 End of Interactive Support Q3'11 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache 73 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 266 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz 256 KB L2 10,3 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 266 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz 512 KB L2 16,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 400 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 512 KB L2 24,3 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 180 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 180 MHz 256 KB L2 31,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 200 MHz 1 MB L2 44 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 150 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 150 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 75 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support 1 75 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 150 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 150 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600 End of Interactive Support Q1'11 2 1,33 GHz 3 MB SmartCache 18 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100 End of Interactive Support Q3'10 2 2,00 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 987 Launched Q3'12 2 1,50 GHz 2 MB 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,60 GHz 512 KB L2 35 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3,20 GHz 1 MB L2 88 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,66 GHz 512 KB L2 66,1 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,13 GHz 512 KB L2 21,8 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 256 KB L2 16,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,50 GHz 256 KB L2 57,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,40 GHz 512 KB L2 59,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 End of Interactive Support Q2'05 1 2,66 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'05 1 3,20 GHz 2 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 830 End of Interactive Support Q2'05 2 3,00 GHz 2 MB L2 130 W $316.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 925 End of Interactive Support Q3'06 2 3,00 GHz 4 MB L2 95 W $74.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,20 GHz 256 KB L2 29,9 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 1,60 GHz 1 MB L2 24,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 715 End of Interactive Support 1 1,50 GHz 2 MB L2 7,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130 End of Interactive Support Q2'07 2 1,86 GHz 1 MB L2 31 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2,80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 End of Interactive Support Q3'07 2 2,00 GHz 1 MB L2 65 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4300 End of Interactive Support 2 2,10 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 End of Interactive Support Q1'09 2 2,70 GHz 2 MB L2 65 W $67.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 End of Interactive Support Q1'08 2 2,93 GHz 2 MB L2 65 W $68.00 - $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6950 End of Interactive Support Q1'10 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache 73 W $77.00 - $96.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 300 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 512 KB L2 21,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 450 MHz 512 KB L2 27,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 200 MHz 256 KB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 90 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 90 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 166 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 166 MHz 512 KB L2 13,1 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 266 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz 512 KB L2 10,3 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 512 KB L2 9,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200 End of Interactive Support Q3'10 2 2,13 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 977 Launched Q1'12 2 1,40 GHz 2 MB L3 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T End of Life Q3'12 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Launched Q2'12 2 2,40 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,50 GHz 512 KB L2 35 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3,33 GHz 1 MB L2 88 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,80 GHz 512 KB L2 68,4 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,20 GHz 512 KB L2 22 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 512 KB L2 34,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,60 GHz 256 KB L2 61 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 End of Interactive Support Q4'05 1 2,80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'06 1 3,20 GHz 2 MB L2 86 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,80 GHz 512 KB L2 69,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 840 End of Interactive Support Q2'05 2 3,20 GHz 2 MB L2 130 W $423.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 930 End of Interactive Support Q1'06 2 3,00 GHz 4 MB L2 95 W $178.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,33 GHz 256 KB L2 29,9 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 450 MHz 512 KB L2 25,3 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,50 GHz 1 MB L2 24,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2,80 GHz 1 MB L2 89 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2310 End of Interactive Support Q4'07 2 1,46 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 End of Interactive Support Q4'07 2 2,20 GHz 1 MB L2 65 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K End of Interactive Support Q3'09 2 2,93 GHz 2 MB 65 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6960 End of Interactive Support Q1'11 2 2,93 GHz 3 MB SmartCache 73 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 333 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 333 MHz 512 KB L2 20,6 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 200 MHz 512 KB L2 37,9 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 200 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 200 MHz 512 KB L2 15,7 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 300 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 256 KB L2 11,6 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300 End of Interactive Support Q1'11 2 2,27 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 967 Launched Q4'11 2 1,30 GHz 2 MB L3 17 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Launched Q1'12 2 2,30 GHz 2 MB L3 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 End of Life Q3'12 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,40 GHz 512 KB L2 35 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3,46 GHz 1 MB L2 88 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 3,06 GHz 512 KB L2 70 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,26 GHz 512 KB L2 22 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 650 MHz 256 KB L2 21,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,60 GHz 512 KB L2 38 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,53 GHz 512 KB L2 61,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 End of Interactive Support 1 2,80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'05 1 3,40 GHz 2 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 2,80 GHz 1 MB L2 89 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,40 GHz 256 KB L2 31,2 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 256 KB L2 13,2 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 935 End of Interactive Support Q1'07 2 3,20 GHz 4 MB L2 95 W $84.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 2,80 GHz 1 MB L2 89 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2330 End of Interactive Support Q4'07 2 1,60 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 End of Interactive Support Q2'10 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache 65 W $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 End of Interactive Support Q1'10 2 3,06 GHz 2 MB SmartCache 65 W $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500 End of Interactive Support Q1'10 2 2,30 GHz 1 MB 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 233 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 233 MHz 512 KB L2 17 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 300 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 512 KB L2 11,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 957 Launched Q2'11 2 1,20 GHz 2 MB L3 17 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Launched Q4'11 2 2,20 GHz 2 MB L3 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,30 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,30 GHz 512 KB L2 35 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 3,20 GHz 512 KB L2 76 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,33 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,33 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 256 KB L2 23 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,70 GHz 256 KB L2 64 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,66 GHz 1 MB L2 89 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J End of Interactive Support Q3'05 1 2,93 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 2,80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'06 1 3,40 GHz 2 MB L2 86 W $81.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 89 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 940 End of Interactive Support Q1'06 2 3,20 GHz 4 MB L2 130 W $183.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 512 KB L2 28 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 533 MHz 256 KB L2 14 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,40 GHz 1 MB L2 22 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 725 End of Interactive Support Q2'04 1 1,60 GHz 2 MB L2 7,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 End of Interactive Support Q1'08 2 2,40 GHz 1 MB L2 65 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2370 End of Interactive Support Q1'08 2 1,73 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400 End of Interactive Support Q4'09 2 2,20 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 End of Interactive Support Q3'10 2 3,00 GHz 2 MB SmartCache 65 W $64.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 333 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 333 MHz 256 KB L2 11,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T End of Life Q2'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00 - $72.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,20 GHz 512 KB L2 35 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 650 MHz 256 KB L2 7 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 750 MHz 256 KB L2 24,6 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,70 GHz 512 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,66 GHz 512 KB L2 66,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 End of Interactive Support Q4'05 1 2,93 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 2,80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'05 1 3,60 GHz 2 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3,00 GHz 512 KB 81,9 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 945 End of Interactive Support Q3'06 2 3,40 GHz 4 MB L2 95 W $163.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 533 MHz 512 KB L2 29,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 550 MHz 256 KB L2 14,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,30 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,30 GHz 1 MB L2 22 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2390 End of Interactive Support 2 1,86 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 End of Interactive Support Q4'10 2 3,20 GHz 2 MB 65 W $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 End of Interactive Support Q2'10 2 3,20 GHz 2 MB SmartCache 65 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 366 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 366 MHz 256 KB L2 13,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 End of Life Q2'12 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 End of Life Q2'12 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 End of Life Q2'11 2 2,10 GHz 2 MB L3 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,00 GHz 512 KB L2 32 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 256 KB L2 25,9 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,80 GHz 256 KB L2 66,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J End of Interactive Support 1 3,06 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'06 1 3,06 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'06 1 3,60 GHz 2 MB L2 86 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 89 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 950 End of Interactive Support Q1'06 2 3,40 GHz 4 MB L2 130 W $224.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 550 MHz 512 KB L2 30,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 256 KB L2 15,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,10 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 1,10 GHz 1 MB L2 12 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 400 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 256 KB L2 13,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 End of Life Q3'11 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Launched Q2'11 2 2,00 GHz 2 MB L3 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T End of Life Q2'12 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,90 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,90 GHz 512 KB L2 32 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 866 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 866 MHz 512 KB L2 19,5 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 850 MHz 256 KB L2 27,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,80 GHz 512 KB L2 68,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,80 GHz 512 KB L2 68,4 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K End of Interactive Support Q4'04 1 3,06 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 3,60 GHz 2 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3,20 GHz 1 MB L2 103 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 960 End of Interactive Support Q2'06 2 3,60 GHz 4 MB L2 130 W $316.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 600 MHz 256 KB L2 19,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 512 KB L2 34,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 730 End of Interactive Support 1 1,60 GHz 2 MB L2 27 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,20 GHz 1 MB L2 12 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 End of Interactive Support Q3'10 2 3,33 GHz 2 MB SmartCache 65 W $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T End of Life Q3'11 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $72.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 End of Life Q3'11 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $75.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,80 GHz 512 KB L2 30 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 933 MHz 512 KB L2 20,1 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 256 KB L2 30,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,90 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,90 GHz 256 KB L2 69,2 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,80 GHz 1 MB 103 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3,20 GHz 512 KB L2 82 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 512 KB L2 34,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 667 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 667 MHz 256 KB L2 17,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 End of Life Q3'11 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Launched Q2'11 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $67.00 - $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 2,00 GHz 4 MB L3 15 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 1,70 GHz 512 KB L2 30 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 3,00 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'05 1 3,80 GHz 2 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3,20 GHz 1 MB L2 103 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 650 MHz 256 KB L2 17 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 733 MHz 256 KB L2 22,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 735 End of Interactive Support 1 1,70 GHz 2 MB L2 7,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 1,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,00 GHz 1 MB L2 7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 End of Life Q2'11 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 End of Life Q2'11 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® B915C Launched Q2'12 2 1,50 GHz 3 MB L3 15 W $168.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,60 GHz 512 KB L2 26,9 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,00 GHz 256 KB L2 71,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 3,20 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 3,80 GHz 2 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3,40 GHz 1 MB L2 103 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 700 MHz 256 KB L2 18,3 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 256 KB L2 20,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 900 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 1 MB L2 7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T End of Life Q2'11 2 2,20 GHz 3 MB SmartCache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $70.00 - $77.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,50 GHz 512 KB L2 25,8 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III LV 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 256 KB L2 9,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,00 GHz 512 KB L2 54,3 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 3,20 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3,40 GHz 512 KB L2 89 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 750 MHz 256 KB L2 19,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 866 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 866 MHz 256 KB L2 26,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 740 End of Interactive Support 1 1,73 GHz 2 MB L2 27 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 End of Life Q2'11 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,40 GHz 512 KB L2 20,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,20 GHz 512 KB L2 57,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'04 1 3,20 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 3,40 GHz 1 MB L2 103 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 256 KB L2 20,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 933 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 933 MHz 256 KB L2 27,3 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745 End of Interactive Support Q2'04 1 1,80 GHz 2 MB L2 7,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 End of Interactive Support Q1'06 2 2,80 GHz 4 MB 95 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,40 GHz 512 KB L2 59,8 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 3,40 GHz 1 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 850 MHz 256 KB L2 22,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745A End of Interactive Support Q2'04 1 1,80 GHz 2 MB L2 21 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,00 GHz 512 KB L2 12,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,50 GHz 512 KB L2 61 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 3,80 GHz 1 MB 65 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,40 GHz 512 KB L2 32,2 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 256 KB L2 23,2 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 750 End of Interactive Support 1 1,86 GHz 2 MB L2 27 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550/550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3,40 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,60 GHz 512 KB L2 62,6 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 3,40 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 1,26 GHz 512 KB L2 30,4 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 755 End of Interactive Support 1 2,00 GHz 2 MB L2 7,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,80 GHz 512 KB L2 68,4 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'05 1 3,40 GHz 1 MB L2 84 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support 1 4,00 GHz 2 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,13 GHz 512 KB L2 28,7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 760 End of Interactive Support Q2'04 1 2,00 GHz 2 MB L2 27 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3,60 GHz 1 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 765 End of Interactive Support 1 2,10 GHz 2 MB L2 7,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 933 MHz 512 KB L2 11,61 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 400 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 256 KB L2 10,1 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 3,60 GHz 1 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 770 End of Interactive Support 1 2,13 GHz 2 MB L2 27 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 800 MHz 512 KB L2 10,63 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 512 KB L2 7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 3,60 GHz 1 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 780 End of Interactive Support 1 2,26 GHz 2 MB L2 27 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 750 MHz 512 KB L2 24,6 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 3,80 GHz 1 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 718 End of Interactive Support 1 1,30 GHz 1 MB L2 12 W N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 512 KB L2 5,9 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 3,80 GHz 1 MB L2 115 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 738 End of Interactive Support Q2'04 1 1,40 GHz 2 MB L2 7,5 W $218.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 758 End of Interactive Support 1 1,50 GHz 2 MB L2 7,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 778 End of Interactive Support 1 1,60 GHz 2 MB L2 7,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 713 End of Interactive Support 1 1,10 GHz 1 MB L2 7 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 723 End of Interactive Support 1 1,00 GHz 2 MB L2 5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 733/733J End of Interactive Support 1 1,10 GHz 2 MB L2 5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 753 End of Interactive Support 1 1,20 GHz 2 MB L2 5,5 W N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 773 End of Interactive Support 1 1,30 GHz 2 MB L2 5,5 W N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.