Bộ xử lý Intel Atom®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel Atom® Processor C3308 Launched Q3'17 2 2,10 GHz 1,60 GHz 4 MB 9,5 W $32.00
Intel Atom® Processor C3338 Launched Q1'17 2 2,20 GHz 1,50 GHz 4 MB 9 W $27.00
Intel Atom® Processor C3508 Launched Q3'17 4 1,60 GHz 1,60 GHz 8 MB 11,5 W $86.00
Intel Atom® Processor C3538 Launched Q3'17 4 2,10 GHz 2,10 GHz 8 MB 15 W $75.00
Intel Atom® Processor C3558 Launched Q3'17 4 2,20 GHz 2,20 GHz 8 MB 16 W $86.00
Intel Atom® Processor C3708 Launched Q3'17 8 1,70 GHz 1,70 GHz 16 MB 17 W $209.00
Intel Atom® Processor C3750 Launched Q3'17 8 2,40 GHz 2,20 GHz 16 MB 21 W $171.00
Intel Atom® Processor C3758 Launched Q3'17 8 2,20 GHz 2,20 GHz 16 MB 25 W $193.00
Intel Atom® Processor C3808 Launched Q3'17 12 2,00 GHz 2,00 GHz 12 MB 25 W $369.00
Intel Atom® Processor C3850 Launched Q3'17 12 2,40 GHz 2,10 GHz 12 MB 25 W $323.00
Intel Atom® Processor C3858 Launched Q3'17 12 2,00 GHz 2,00 GHz 12 MB 25 W $332.00
Intel Atom® Processor C3830 Launched Q3'17 12 2,30 GHz 1,90 GHz 12 MB 21,5 W $289.00
Intel Atom® Processor C3950 Launched Q3'17 16 2,20 GHz 1,70 GHz 16 MB 24 W $389.00
Intel Atom® Processor C3955 Launched Q3'17 16 2,40 GHz 2,10 GHz 16 MB 32 W $434.00
Intel Atom® Processor C3958 Launched Q3'17 16 2,00 GHz 2,00 GHz 16 MB 31 W $449.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2758 Launched Q3'13 8 2,40 GHz 4 MB 20 W $208.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2738 Launched Q3'13 8 2,40 GHz 4 MB 20 W $208.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2718 Launched Q3'13 8 2,00 GHz 4 MB 18 W $182.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2558 Launched Q3'13 4 2,40 GHz 2 MB 15 W $104.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2538 Launched Q3'13 4 2,40 GHz 2 MB 15 W $104.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2518 Launched Q3'13 4 1,70 GHz 2 MB 13 W $91.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2508 Launched Q2'14 4 1,25 GHz 2 MB 9,5 W $98.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2358 Launched Q3'13 2 2,00 GHz 1,70 GHz 1 MB 7 W $60.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2338 Launched Q3'13 2 2,00 GHz 1,70 GHz 1 MB 7 W $60.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2308 Launched Q2'14 2 1,25 GHz 1 MB 6 W $60.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2750 Launched Q3'13 8 2,60 GHz 2,40 GHz 4 MB 20 W $171.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2730 Launched Q3'13 8 2,40 GHz 1,70 GHz 4 MB 12 W $150.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2550 Launched Q3'13 4 2,60 GHz 2,40 GHz 2 MB 14 W $86.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2530 Launched Q3'13 4 2,40 GHz 1,70 GHz 2 MB 9 W $70.00
Intel Atom® Processor C2516 Launched Q3'17 4 1,40 GHz 2 MB 10 W $64.00
Bộ xử lý Intel Atom® C2350 Launched Q3'13 2 2,00 GHz 1,70 GHz 1 MB 6 W $43.00
Intel Atom® Processor C2316 Launched Q3'17 2 1,50 GHz 1 MB 7 W $39.00
Bộ xử lý Intel Atom® D2700 End of Interactive Support Q3'11 2 2,13 GHz 1 MB L2 10 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® D2550 End of Interactive Support Q1'12 2 1,86 GHz 1 MB L2 10 W $47.00
Bộ xử lý Intel Atom® D2500 End of Interactive Support Q3'11 2 1,86 GHz 1 MB L2 10 W $42.00
Bộ xử lý Intel Atom® E3845 Launched Q4'13 4 1,91 GHz 2 MB L2 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $52.00
Bộ xử lý Intel Atom® E3827 Launched Q4'13 2 1,75 GHz 1 MB L2 8 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $41.00
Bộ xử lý Intel Atom® E3826 Launched Q4'13 2 1,46 GHz 1 MB L2 7 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $37.00
Bộ xử lý Intel Atom® E3825 Launched Q4'13 2 1,33 GHz 1 MB L2 6 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $34.00
Bộ xử lý Intel Atom® E3815 Launched Q4'13 1 1,46 GHz 512 KB L2 5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $31.00
Bộ xử lý Intel Atom® E3805 Launched Q4'14 2 1,33 GHz 1 MB L2 3 W $31.00
Bộ xử lý Intel Atom® N2800 Launched Q4'11 2 1,86 GHz 1 MB L2 6,5 W $47.00
Bộ xử lý Intel Atom® N2600 Launched Q4'11 2 1,60 GHz 1 MB L2 3,5 W $42.00
Bộ xử lý Intel Atom® S1289 Launched Q2'13 2 2,00 GHz 1 MB 14,1 W $120.00
Bộ xử lý Intel Atom® S1279 Launched Q2'13 2 1,60 GHz 1 MB 13,1 W $103.00
Bộ xử lý Intel Atom® S1269 Launched Q2'13 2 1,60 GHz 1 MB 11,7 W $80.00
Bộ xử lý Intel Atom® S1260 End of Life Q4'12 2 2,00 GHz 1 MB 8,5 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® S1240 End of Life Q4'12 2 1,60 GHz 1 MB 6,1 W $64.00
Bộ xử lý Intel Atom® S1220 End of Life Q4'12 2 1,60 GHz 1 MB 8,1 W $54.00
Bộ xử lý Intel Atom® x7-Z8750 Launched Q1'16 4 1,60 GHz 2 MB $37.00
Bộ xử lý Intel Atom® x7-Z8700 Launched Q1'15 4 1,60 GHz 2 MB $37.00
Intel Atom® x7-E3950 Processor Announced Q4'16 4 1,60 GHz 2 MB L2 12 W Đồ họa HD Intel® 505 N/A
Intel Atom® x5-E3940 Processor Announced Q4'16 4 1,60 GHz 2 MB L2 9,5 W Đồ họa HD Intel® 500 N/A
Intel Atom® x5-E3930 Processor Announced Q4'16 2 1,30 GHz 2 MB L2 6,5 W Đồ họa HD Intel® 500 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8550 Launched Q1'16 4 1,44 GHz 2 MB $27.00
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8500 Launched Q1'15 4 1,44 GHz 2 MB $27.00
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8350 Launched Q1'16 4 1,44 GHz 2 MB $21.00
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8330 Launched Q1'16 4 1,44 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8300 Launched Q2'15 4 1,44 GHz 2 MB $21.00
Intel Atom® x5-E8000 Processor Launched Q1'16 4 1,04 GHz 2 MB 5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000 $39.00
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3445 Announced Q1'15 4 1,20 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3405 Announced Q1'15 4 1,20 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3265RK Launched Q4'16 4 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3295RK Launched Q4'16 4 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3235RK Launched Q4'15 4 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3230RK Launched Q1'15 4 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3205RK Launched Q4'16 4 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3200RK Launched Q1'15 4 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3130 Announced Q1'15 2 1,00 GHz 512 KB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3795 Launched Q1'14 4 1,59 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3785 Launched Q2'14 4 1,49 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775D Launched Q1'14 4 1,49 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775 Launched Q1'14 4 1,46 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $35.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770D End of Interactive Support Q3'13 4 1,50 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $37.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770 End of Interactive Support Q3'13 4 1,46 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745D Launched Q1'14 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745 Launched Q1'14 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $30.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740D End of Interactive Support Q3'13 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740 End of Interactive Support Q3'13 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736G Launched Q2'14 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $20.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736F Launched Q2'14 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $20.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735G Launched Q1'14 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $17.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735F Launched Q1'14 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $18.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735E Launched Q1'14 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 $21.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735D Launched Q1'14 4 1,33 GHz 2 MB L2 Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3590 Launched Q3'15 4 2 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3580 Launched Q2'14 4 2 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3570 Launched Q3'14 4 2 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3560 Launched Q2'14 4 2 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3530 Launched Q2'14 4 2 MB N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3480 Launched Q1'14 2 1 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z3460 Launched Q1'14 2 1 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z2760 End of Interactive Support Q3'12 2 1,80 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z2580 End of Interactive Support Q2'13 2 1 MB SmartCache $22.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z2560 End of Interactive Support Q2'13 2 1 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z2520 End of Interactive Support Q2'13 2 1,20 GHz 1 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z2480 End of Interactive Support Q3'12 1 512 KB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z2460 End of Interactive Support Q2'12 1 512 KB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z2420 End of Interactive Support Q1'13 1 512 KB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel Atom® N280 End of Interactive Support Q1'09 1 1,66 GHz 512 KB L2 2,5 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® D425 End of Interactive Support Q2'10 1 1,80 GHz 512 KB L2 10 W $42.00
Bộ xử lý Intel Atom® D525 End of Interactive Support Q2'10 2 1,80 GHz 1 MB L2 13 W $63.00
Bộ xử lý Intel Atom® N475 End of Interactive Support Q2'10 1 1,83 GHz 512 KB L2 6,5 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z560 End of Interactive Support Q2'10 1 2,13 GHz 512 KB L2 2,5 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® E680T Launched Q3'10 1 1,60 GHz 512 KB L2 4,5 W $85.00
Bộ xử lý Intel Atom® N570 Launched Q1'11 2 1,66 GHz 1 MB L2 8,5 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® 330 End of Interactive Support Q3'08 2 1,60 GHz 1 MB L2 8 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® N270 End of Interactive Support Q2'08 1 1,60 GHz 512 KB L2 2,5 W $32.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z550 End of Interactive Support Q2'09 1 2,00 GHz 512 KB L2 2,4 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® N470 End of Interactive Support Q1'10 1 1,83 GHz 512 KB L2 6,5 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® N550 End of Interactive Support Q3'10 2 1,50 GHz 1 MB L2 8,5 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® E680 Launched Q3'10 1 1,60 GHz 512 KB L2 4,5 W $74.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z670 End of Interactive Support Q2'11 1 1,50 GHz 512 KB 3 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z540 End of Interactive Support Q2'08 1 1,86 GHz 512 KB L2 2,4 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® D510 End of Interactive Support Q1'10 2 1,66 GHz 1 MB L2 13 W $63.00
Bộ xử lý Intel Atom® D410 End of Interactive Support Q1'10 1 1,66 GHz 512 KB L2 10 W $43.00
Bộ xử lý Intel Atom® N455 End of Interactive Support Q2'10 1 1,66 GHz 512 KB L2 6,5 W $64.00
Bộ xử lý Intel Atom® E665CT End of Life Q4'10 1 1,30 GHz 512 KB L2 7 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z650 End of Interactive Support Q2'11 1 1,20 GHz 512 KB L2 3 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z530P End of Interactive Support Q2'08 1 1,60 GHz 512 KB L2 2,2 W $65.00
Bộ xử lý Intel Atom® N450 End of Interactive Support Q1'10 1 1,66 GHz 512 KB L2 5,5 W $64.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z625 End of Interactive Support Q2'10 1 1,90 GHz 512 KB SmartCache 2,2 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® E665C End of Life Q4'10 1 1,30 GHz 512 KB L2 7 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z530 End of Interactive Support Q2'08 1 1,60 GHz 512 KB L2 2 W $65.00
Bộ xử lý Intel Atom® E660T Launched Q3'10 1 1,30 GHz 512 KB L2 3,6 W $64.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z520PT End of Interactive Support Q2'08 1 1,33 GHz 512 KB L2 2,2 W $50.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z615 End of Interactive Support Q2'10 1 1,60 GHz 512 KB SmartCache 2,2 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® E660 Launched Q3'10 1 1,30 GHz 512 KB L2 3,6 W $54.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z520 End of Interactive Support Q2'08 1 1,33 GHz 512 KB L2 2 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® 230 End of Interactive Support Q2'08 1 1,60 GHz 512 KB L2 4 W $29.00
Bộ xử lý Intel Atom® E645CT End of Life Q4'10 1 1,00 GHz 512 KB L2 7 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z515 End of Interactive Support Q2'09 1 1,20 GHz 512 KB L2 1,4 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® E645C End of Life Q4'10 1 1,00 GHz 512 KB L2 7 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® Z510PT End of Interactive Support Q2'08 1 1,10 GHz 512 KB L2 2,2 W $27.00
Bộ xử lý Intel Atom® E640T Launched Q3'10 1 1,00 GHz 512 KB L2 3,6 W $37.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z510P End of Interactive Support Q2'08 1 1,10 GHz 512 KB L2 2,2 W $20.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z600 End of Interactive Support Q2'10 1 1,20 GHz 512 KB SmartCache 1,3 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® E640 Launched Q3'10 1 1,00 GHz 512 KB L2 3,6 W $29.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z510 End of Interactive Support Q2'08 1 1,10 GHz 512 KB L2 2 W $20.00
Bộ xử lý Intel Atom® Z500 End of Interactive Support Q2'08 1 800 MHz 512 KB L2 0,65 W N/A
Bộ xử lý Intel Atom® E620T Launched Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 3,3 W $22.00
Bộ xử lý Intel Atom® E620 Launched Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 3,3 W $19.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.