Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất Cả | Không
Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347-AT4 Launched $18.19 Quad 1 GbE SGMII
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM2 Launched 2,8 W $20.32 Dual GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM4 Launched 4 W $36.37 Quad GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-BT2 Launched 2,8 W $28.25 Dual GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Bộ diều Khiển Ethernet Intel® I211-AT Launched $2.13 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-AS Launched $6.41 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-AT Launched $3.20 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-CS Launched Không $6.41 Single 1 GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I210-IS Launched $6.41 Single 1 GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-IT Launched $4.27 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s)
Kết nối Intel® Ethernet I219-V Launched 0,5 W $1.72 Single 1 Gbps
Kết nối Intel® Ethernet I219-LM Launched 0,5 W $1.92 Single 1 Gbps
Kết nối Intel® Ethernet I218-V Launched 0,5 W $1.72 Single 1 Gbps
Kết nối Intel® Ethernet I218-LM Launched 0,5 W $1.92 Single 1 Gbps
Kết nối Intel® Ethernet I217-LM Launched 0,5 W $1.92 Single 1 Gbps
Kết nối Intel® Ethernet I217-V Launched 0,5 W $1.72 Single 1 Gbps
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82583V Gigabit Launched 0,727 W $2.99 Single PCIe v1.0a (2.5GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580EB Gigabit Launched 3,5 W $25.67 Quad PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580DB Gigabit Launched $14.12 Dual
Ethernet Intel® 82579LM Gigabit PHY Launched 0,66 W $1.92 Single 1 Gbps
Ethernet Intel® 82579V Gigabit PHY Launched 0,66 W $1.72 Single 1 Gbps
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82578DC End of Life Không $2.49 Single 1 Gbps Không
Ethernet Intel® 82578DM Gigabit PHY End of Life Không N/A Single 1 Gbps
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82577LC End of Life Không N/A Single 1 Gbps Không
Ethernet Intel® 82577LM Gigabit PHY Launched $2.49 Single 1 Gbps
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82576EB Gigabit End of Life 2,8 W $31.46 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82576NS End of Life 2,8 W N/A Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
Intel® 82575EB Gigabit Ethernet Controller Launched 2,8 W $27.30 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574L Gigabit Launched 0,727 W $4.27 Single PCIe v1.1 (2.5GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82574IT Gigabit Launched 0,727 W $5.34 Single PCIe v1.1 (2.5GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573E Gigabit End of Life 1,3 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) Không
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573L Gigabit End of Life 1,3 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) Không
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82573V End of Life 1,4 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) Không
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82572EI Gigabit End of Interactive Support 2,14 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) Không
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82571EB Gigabit End of Interactive Support 3,43 W $35.57 Dual PCIe v1.0a (2.5GT/s)
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82567LF End of Life Không N/A Single 1 Gbps Không
Ethernet Intel® 82567LM Gigabit Phy Launched $1.59 Single 1 Gbps
Intel® 82567V Gigabit Ethernet Phy Launched $1.59 Single 1 Gbps
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DC End of Life Không 1,18 W N/A Single GLCI/LCI Không
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DM End of Life 1,18 W N/A Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MC End of Life Không 1,18 W N/A Single GLCI/LCI Không
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MM End of Life Không 1,18 W N/A Single GLCI/LCI Không
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82564EB End of Life Không 1,3 W N/A Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82563EB End of Life 2,6 W N/A Dual GLCI/LCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82547GI End of Life N/A Single PCI-X Không
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82546EB End of Life N/A Dual PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82546GB End of Life $45.13 Dual PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82545EM End of Life 1,5 W $39.93 Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82545GM End of Life 1,5 W N/A Single PCI-X Không
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544EI End of Life N/A Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544GC End of Life N/A Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82543GC End of Interactive Support N/A Single PCI Không
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541ER End of Life N/A Single PCI Không
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541GI End of Life N/A Single PCI
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82541PI End of Life 1 W N/A Single PCI Không
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82540EM End of Life 1,4 W N/A Single PCI Không
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82540EP End of Life N/A Single PCI Không

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.