Kết nối Mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1 Launched $98.98 Single 1GbE/10GbE/25GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2 Launched $132.68 Dual 1GbE/10GbE/25GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM1 End of Life 7 W $132.99 Single 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM2 End of Life 7 W $159.99 Dual 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM1 Launched 7 W $132.99 Single 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM2 Launched 7 W $159.99 Dual 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-AM2 End of Life 7 W $85.99 Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-BM2 Launched 7 W $85.99 Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT4 Launched 13,6 W $101.65 Quad 10GbE
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT2 Launched 6,8 W $52.42 Dual 10GbE
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT Launched 3,4 W $37.34 Single 10GbE
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-BT2 Launched 11 W $79.61 Dual 10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v2.1 (5.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-AT2 Launched 11 W $79.61 Dual 10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-AT Launched 8 W $60.00 Single 10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-AT2 Launched 12,5 W $149.79 Dual 100Mb/1000Mb/10Gb PCIe v2.1 (5.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-BT2 Launched 14 W $124.34 Dual 100Mb/1000Mb/10Gb PCIe v2.1 (5.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EB 10 Gigabit Launched $87.84 Dual 10GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599ES 10 Gigabit Launched $74.99 Dual 10GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EN 10 Gigabit Launched $73.82 Single 10GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82598EB 10 Gigabit End of Life 6,5 W N/A Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82597EX 10 End of Life N/A Single PCI-X

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.