Bo mạch máy tính để bàn

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm Giá đề xuất cho khách hàng Đầu ra đồ họa So sánh
Tất Cả | Không
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2500CC End of Interactive Support Mini-ITX BGA $85.00 LVDS DVI-I VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2500HN End of Interactive Support Mini-ITX BGA $60.00 - $61.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2550DC2 End of Interactive Support Mini-ITX N/A HDMI DVI-D
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2550MUD2 End of Interactive Support Mini-ITX BGA $69.00 - $71.00 VGA DVI-D LVDS
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2700DC End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A HDMI DVI-D
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2700MUD End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A LVDS DVI-D VGA
Bo mạch máy tính để bàn Intel® D425KT End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D525MW End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DN2800MT End of Interactive Support Mini-ITX BGA $96.00 - $98.00 LVDS eDP HDMI VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DZ87KLT-75K End of Interactive Support ATX LGA1150 N/A HDMI
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DZ77BH-55K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI DP
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DZ77GA-70K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI
Bo mạch Để bàn Intel® DZ77GAL-70K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI
Bo mạch Để bàn Intel® DZ77RE-75K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DZ77SL-50K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DZ75ML-45K End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DZ68BC End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DZ68DB End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DZ68ZV End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A None
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DX79SI End of Interactive Support ATX LGA2011 N/A None
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DX79SR End of Interactive Support ATX LGA2011 N/A None
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DX79TO End of Interactive Support ATX LGA2011 N/A None
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ87PG End of Interactive Support Micro ATX LGA1150 N/A VGA, DVI-D, DisplayPort* v1.2
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ77CP End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DVI-D VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ77KB End of Interactive Support Thin Mini-ITX LGA1155 $106.00 - $109.00 LVDS eDP HDMI DP
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ77MK End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DP DVI-I DVI-D
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ67EP End of Interactive Support Mini-ITX LGA1155 N/A DP DVI-I DVI-D
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ67OW End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DVI-D VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ67SW End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DP DVI-I DVI-D
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH87RL End of Interactive Support Micro ATX LGA1150 N/A DVI-I, HDMI, DisplayPort* v1.2
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH87MC End of Interactive Support ATX LGA1150 N/A DVI-I, HDMI, DisplayPort* v1.2
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH77DF End of Interactive Support Mini-ITX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH77EB End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH77KC End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH67BL End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH67CF End of Interactive Support Mini-ITX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH67CL End of Interactive Support ATX LGA1155 $92.02 HDMI DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH67GD End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH67VR End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61AG End of Interactive Support Thin Mini-ITX LGA1155 $113.42 - $119.84 LVDS eDP HDMI DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61AGL End of Interactive Support Thin Mini-ITX LGA1155 N/A LVDS HDMI
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61BE End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 $67.00 DVI-D VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61BF End of Interactive Support MicroATX LGA1155 N/A VGA DVI-D
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61CR End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DVI-D VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61DL End of Interactive Support Mini-ITX LGA1155 $81.32 DVI-D VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61HO End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61SA End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61WW End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH61ZE End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DB85FL End of Interactive Support Micro ATX LGA1150 N/A HDMI, DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DB75EN End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DVI-D VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D201GLY End of Interactive Support Mini-ITX BGA $57.00 - $63.00 VGA, S-Video
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D201GLY2 End of Interactive Support Mini-ITX BGA $58.00 VGA, S-Video
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D410PT End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
Bo mạch để bàn Intel® D410PTL End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
Bo mạch để bàn Intel® D410PTLW End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D510MO End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
Bo mạch để bàn Intel® D510MOV End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA, LVDS
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D5400XS End of Interactive Support EATX LGA771 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D945GCLF End of Interactive Support Mini-ITX BGA $57.00 - $59.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D945GCLF2 End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA, S-Video
Bo mạch để bàn Intel® D945GCLF2D End of Interactive Support Mini-ITX BGA $71.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D945GCNL End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D945GCPE End of Interactive Support microATX LGA775 $51.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D945GSEJT End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A DVI (or LVDS), VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D946GZAB End of Interactive Support microATX LGA775 $61.00 - $64.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D946GZIS End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DB43LD End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DB65AL End of Interactive Support MicroATX LGA1155 N/A VGA+DVI-D
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG31GL End of Interactive Support microATX LGA775 $51.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG31PR End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG33BU End of Interactive Support microATX LGA775 $96.00 - $99.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG33FB End of Interactive Support ATX LGA775 $97.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG33TL End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG35EC End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41AN End of Interactive Support Mini-ITX LGA775 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41BI End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41CN End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41KR End of Interactive Support microATX LGA775 N/A HDMI, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41MJ End of Interactive Support Mini-ITX LGA775 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41RQ End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41TX End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41TY End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41WV End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG43GT End of Interactive Support microATX LGA775 N/A HDMI, DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG43NB End of Interactive Support ATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG43RK End of Interactive Support microATX LGA775 N/A HDMI, DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG45FC End of Interactive Support Mini-iTX LGA775 N/A HDMI, DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG45ID End of Interactive Support microATX LGA775 N/A HDMI, DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG965RY End of Interactive Support ATX LGA775 $95.00 - $98.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG965SS End of Interactive Support microATX LGA775 $94.00 - $97.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH55HC End of Interactive Support ATX LGA1156 N/A HDMI, DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH55PJ End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH55TC End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A HDMI, DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH57DD End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A HDMI, DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DH57JG End of Interactive Support Mini-ITX LGA1156 N/A HDMI, DVI-I
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP35DP End of Interactive Support ATX LGA775 $103.00 N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP43BF End of Interactive Support ATX LGA775 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP43BFL End of Interactive Support ATX LGA775 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP43TF End of Interactive Support ATX LGA775 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP45SG End of Interactive Support ATX LGA775 $117.00 N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP55KG End of Interactive Support ATX LGA1156 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP55SB End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP55WB End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP55WG End of Interactive Support ATX LGA1156 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP67BA End of Interactive Support ATX LGA1155 $119.84 - $123.05 None
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP67BG End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A None
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP67DE End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A None
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DP965LT End of Interactive Support microATX LGA775 $92.00 - $95.00 N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ35JO End of Interactive Support microATX LGA775 $109.00 DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ35MP End of Interactive Support microATX LGA775 $103.00 - $106.00 VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ43AP End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ45CB End of Interactive Support microATX LGA775 $119.84 DVI-I, DVI-D
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ45EK End of Interactive Support Mini-ITX LGA775 N/A DVI-I, DVI-D
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ57TM End of Interactive Support micro-ATX LGA1156 N/A DVI-I, DVI-D, Display Port
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DQ57TML End of Interactive Support micro-ATX LGA1156 N/A DVI-D, VGA
Bo mạch để bàn Intel® DQ965GFE End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DX38BT End of Interactive Support ATX LGA775 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DX48BT2 End of Interactive Support ATX LGA775 $250.00 N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DX58OG End of Interactive Support ATX LGA1366 N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DX58SO End of Interactive Support ATX LGA1366 N/A N/A
Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DX58SO2 End of Interactive Support ATX LGA1366 N/A

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.