Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Core™ i9-9900KF Processor Launched Q1'19 8 5,00 GHz 3,60 GHz 16 MB SmartCache $499.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K Launched Q4'18 8 5,00 GHz 3,60 GHz 16 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $488.00 - $499.00
Intel® Core™ i7-9700KF Processor Launched Q1'19 8 4,90 GHz 3,60 GHz 12 MB SmartCache $385.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K Launched Q4'18 8 4,90 GHz 3,60 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $374.00 - $385.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K Launched Q4'18 6 4,60 GHz 3,70 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $262.00 - $263.00
Intel® Core™ i5-9600KF Processor Launched Q1'19 6 4,60 GHz 3,70 GHz 9 MB SmartCache $263.00
Intel® Core™ i5-9400F Processor Launched Q1'19 6 4,10 GHz 2,90 GHz 9 MB SmartCache $182.00
Intel® Core™ i5-9400 Processor Launched Q1'19 6 4,10 GHz 2,90 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $182.00
Intel® Core™ i3-9350KF Processor Launched Q1'19 4 4,60 GHz 4,00 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-8950HK Launched Q2'18 6 4,80 GHz 2,90 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $583.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8850H Launched Q2'18 6 4,30 GHz 2,60 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $395.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H Launched Q2'18 6 4,10 GHz 2,20 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $395.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4,00 GHz 2,40 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $303.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K Launched Q4'17 6 4,70 GHz 3,70 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $359.00 - $370.00
Intel® Core™ i7-8700B Processor Launched Q2'18 6 4,60 GHz 3,20 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $303.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4,60 GHz 3,20 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $303.00 - $312.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7+8700 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™ Launched Q2'18 6 4,60 GHz 3,20 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8559U Launched Q2'18 4 4,50 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Intel® Iris™ Plus Graphics 655 $431.00
Intel® Core™ i7-8086K Processor Launched Q2'18 6 5,00 GHz 4,00 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T Launched Q2'18 6 3,70 GHz 2,30 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K Launched Q4'17 6 4,30 GHz 3,60 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $257.00 - $258.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600 Launched Q2'18 6 4,30 GHz 3,10 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T Launched Q2'18 6 3,50 GHz 2,10 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $192.00
Intel® Core™ i5-8500B Processor Launched Q2'18 6 4,10 GHz 3,00 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $192.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 Launched Q2'18 6 4,10 GHz 3,00 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $192.00 - $202.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8500 (bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™ Launched Q2'18 6 4,10 GHz 3,00 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T Launched Q2'18 6 3,30 GHz 1,70 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 4 4,20 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $250.00
Intel® Core™ i5-8400B Processor Launched Q2'18 6 4,00 GHz 2,80 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 Launched Q4'17 6 4,00 GHz 2,80 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8400 (bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,00 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™ Launched Q2'18 6 4,00 GHz 2,80 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $215.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8300H Launched Q2'18 4 4,00 GHz 2,30 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8269U Launched Q2'18 4 4,20 GHz 2,60 GHz 6 MB SmartCache Intel® Iris™ Plus Graphics 655 $320.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8259U Launched Q2'18 4 3,80 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Intel® Iris™ Plus Graphics 655 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K Launched Q4'17 4 4,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $168.00 - $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 Launched Q2'18 4 3,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T Launched Q2'18 4 3,20 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $138.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U Launched Q2'18 2 3,60 GHz 3,00 GHz 4 MB SmartCache Intel® Iris™ Plus Graphics 655 N/A
Intel® Core™ i3-8100H Processor Launched Q3'18 4 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $225.00
Intel® Core™ i3-8100F Processor Launched Q1'19 4 3,60 GHz 6 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i3-8100B Processor Launched Q3 '18 4 3,60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $133.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3,60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $117.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 Launched Q2'18 2 3,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T Launched Q2'18 2 3,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $75.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 Launched Q2'18 2 3,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Launched Q2'18 2 3,10 GHz 4 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610 $64.00
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Launched Q2'18 2 3,70 GHz 4 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610 $64.00
Intel® Celeron® G4920 Processor Launched Q2'18 2 3,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610 $52.00
Intel® Celeron® G4900T Processor Launched Q2'18 2 2,90 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610 $42.00
Intel® Celeron® G4900 Processor Launched Q2'18 2 3,10 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610 $42.00
Intel® Xeon® E-2186G Processor Launched Q3'18 6 4,70 GHz 3,80 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630 $450.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M Launched Q2'18 6 4,80 GHz 2,90 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630 $623.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G Launched Q3'18 6 4,70 GHz 3,70 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630 $362.00 - $367.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M Launched Q2'18 6 4,40 GHz 2,70 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630 $450.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G Launched Q3'18 4 4,70 GHz 3,80 GHz 8 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630 $328.00 - $334.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G Launched Q3'18 6 4,50 GHz 3,50 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630 $311.00 - $317.00
Intel® Xeon® E-2144G Processor Launched Q3'18 4 4,50 GHz 3,60 GHz 8 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630 $272.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2136 Launched Q3'18 6 4,50 GHz 3,30 GHz 12 MB SmartCache $284.00 - $289.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2134 Launched Q3'18 4 4,50 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache $250.00 - $256.00
Intel® Xeon® E-2126G Processor Launched Q3'18 6 4,50 GHz 3,30 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630 $255.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124 Launched Q3'18 4 4,30 GHz 3,30 GHz 8 MB SmartCache $193.00 - $198.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G Launched Q3'18 4 4,50 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630 $213.00 - $218.00
Intel® B360 Chipset Launched Q2'18 N/A
Intel® H370 Chipset Launched Q2'18 N/A
Intel® H310 Chipset Launched Q2'18 $26.00
Intel® Q370 Chipset Launched Q2'18 $47.00
Intel® Z390 Chipset Launched Q4'18 N/A
Intel® Z370 Chipset Launched Q4'17 $47.00
Mobile Intel® HM370 Chipset Launched Q2'18 $49.00
Mobile Intel® QM370 Chipset Launched Q2'18 $49.00
Intel® C246 Chipset Launched Q3'18 $49.00
Mobile Intel® CM246 Chipset Launched Q2'18 $51.00
Intel® C242 Chipset Launched Q4'18 $34.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.