Kaby Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7740X X Discontinued Q2'17 4 4,50 GHz 4,30 GHz 8 MB $339.00 - $350.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i5-7640X X Discontinued Q2'17 4 4,20 GHz 4,00 GHz 6 MB $242.00 - $243.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8130U Launched Q1'18 2 3,40 GHz 2,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa UHD Intel® 620 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7920HQ Launched Q1'17 4 4,10 GHz 3,10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HQ Launched Q1'17 4 3,90 GHz 2,90 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HK Launched Q1'17 4 3,90 GHz 2,90 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630 $378.00
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor Launched Q1'17 4 3,70 GHz 3,00 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® 630 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700HQ Launched Q1'17 4 3,80 GHz 2,80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,60 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $303.00 - $312.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K Launched Q1'17 4 4,50 GHz 4,20 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $339.00 - $350.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T Launched Q1'17 4 3,80 GHz 2,90 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $303.00 - $312.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7660U Launched Q1'17 2 4,00 GHz 2,50 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640 $415.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7600U Launched Q1'17 2 3,90 GHz 2,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 620 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7567U Launched Q1'17 2 4,00 GHz 3,50 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7560U Launched Q1'17 2 3,80 GHz 2,40 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640 $415.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U Launched Q3'16 2 3,50 GHz 2,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 620 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7Y75 Launched Q3'16 2 3,60 GHz 1,30 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 615 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $242.00 - $243.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T Launched Q1'17 4 3,70 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 Launched Q1'17 4 4,10 GHz 3,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500 Launched Q1'17 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $192.00 - $202.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500T Launched Q1'17 4 3,30 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $192.00 - $202.00
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor Launched Q1'17 4 2,90 GHz 2,10 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7440HQ Launched Q1'17 4 3,80 GHz 2,80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630 N/A
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor Launched Q1'17 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T Launched Q1'17 4 3,00 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 Launched Q1'17 4 3,50 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7360U Launched Q1'17 2 3,60 GHz 2,30 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300U Launched Q1'17 2 3,50 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 620 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300HQ Launched Q1'17 4 3,50 GHz 2,50 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7287U Launched Q1'17 2 3,70 GHz 3,30 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7267U Launched Q1'17 2 3,50 GHz 3,10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7260U Launched Q1'17 2 3,40 GHz 2,20 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7200U Launched Q3'16 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 620 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y54 Launched Q3'16 2 3,20 GHz 1,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 615 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y57 Launched Q1'17 2 3,30 GHz 1,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 615 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7350K Launched Q1'17 2 4,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $168.00 - $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7320 Launched Q1'17 2 4,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $149.00 - $157.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300 Launched Q1'17 2 4,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300T Launched Q1'17 2 3,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7130U Launched Q2'17 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 620 $281.00
Intel® Core™ i3-7102E Processor Launched Q1'17 2 2,10 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630 $225.00
Intel® Core™ i3-7101E Processor Launched Q1'17 2 3,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $117.00
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100T Launched Q1'17 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $117.00
Intel® Core™ i3-7100E Processor Launched Q1'17 2 2,90 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 Launched Q1'17 2 3,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 630 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7167U Launched Q1'17 2 2,80 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100U Launched Q3'16 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 620 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100H Launched Q1'17 2 3,00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630 $225.00
Intel® Core™ i3-7020U Processor Launched Q2'18 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 620 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y32 Launched Q2'17 2 3,00 GHz 1,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 615 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y30 Launched Q3'16 2 2,60 GHz 1,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 615 $281.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Launched Q1'17 2 3,70 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Launched Q1'17 2 3,00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Launched Q1'17 2 3,60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T Launched Q1'17 2 2,90 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 610 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 Launched Q1'17 2 3,50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 610 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4415U Launched Q1'17 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 610 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4415Y Launched Q2'17 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 615 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4410Y Launched Q1'17 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 615 $161.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 Launched Q1'17 2 3,00 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2,70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T Launched Q1'17 2 2,70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2,90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 Launched Q1'17 2 2,90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 610 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965Y Launched Q2'17 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 615 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 610 $107.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v6 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,10 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® P630 $623.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v6 Launched Q1'17 4 4,00 GHz 3,00 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® P630 $434.00
Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6 Launched Q1'17 4 3,00 GHz 2,20 GHz 8 MB Đồ họa HD Intel® P630 $433.00
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6 Launched Q2'17 4 2,90 GHz 2,10 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® P630 $306.00
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6 Launched Q2'17 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® P630 $306.00
Intel® Xeon® Processor E3-1285 v6 Launched Q3'17 4 4,50 GHz 4,10 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P630 $450.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v6 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,90 GHz 8 MB SmartCache $383.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v6 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P630 $339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v6 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,80 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v6 Launched Q1'17 4 4,10 GHz 3,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P630 $284.00 - $294.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v6 Launched Q1'17 4 4,10 GHz 3,70 GHz 8 MB SmartCache $272.00 - $282.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v6 Launched Q1'17 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache $250.00 - $261.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v6 Launched Q1'17 4 3,70 GHz 3,30 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® P630 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v6 Launched Q1'17 4 3,50 GHz 3,00 GHz 8 MB SmartCache $193.00 - $203.00
Intel® B365 Chipset Launched Q4'18 $28.00
Intel® X299 Chipset Launched Q2'17 $74.00
Chipset Intel® Z270 Launched Q1'17 $47.00
Chipset Intel® Q270 Launched Q1'17 $47.00
Chipset Intel® H270 Launched Q1'17 $32.00
Chipset Intel® Q250 Launched Q1'17 $43.00
Chipset Intel® B250 Launched Q1'17 $28.00
Intel® C422 Chipset Launched Q3'17 $55.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.